Múltbatekintő Séták 5. - Séta az Árpád-kori Veszprémben

Irodalmi és régészeti séta az Árpád-kori Veszprémben
Irodalmi sétánk során szeretnénk felkeresni azokat a fontosabb helyszíneket, amelyek még ma is őrzik az Árpád-kori Veszprém épített és szellemi örökségét, és
olyan szentek és személyek életéhez kötődnek mint Szent István, Boldog Gizella, Szent Imre, Szent Margit,. Sétánk során olyan irodalmi szövegek hangzanak
majd fel, amelyek az egyes helyszínekhez kötődően felidézik az egykor ott élt emberek életét, világát.
1. Hősi kapu - Árpád-kori földvár déli kapuja, István és Koppány harca
2. Szent Mihály székesegyház - 1060 körül épült román kori templom
3. Szent György kápolna - 972-996 között épült kápolna, Szent Imre veszprémi fogadalma
4. Szent istván és Gizella szobra - az egykori káptalani főiskola
5. Gizella kápolna - az egykori királyi palota emléke
6. Gizella hotel - az egykori vámhely, piac és törvénykezési hely, "beszélő-kő"
7. Margit romok - az egykori Szent Katalin domonkos kolostor
8. Vízvezetéki Gépház - az egykori káptalani fürdő
9. Puskás és Gábriel malom
10. Veszprémvölgyi apácakolostor
A sétát vezeti: Pátkai Ádám régész, Laczkó Dezső Múzeum és Sebő József író, tanár, a Veszprém Megyei Irodaromtörténeti Társaság elnöke

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram