Rólunk

Mi a honismeret?

A honismeret fogalom lényege a kifejezés értelmében rejlik. A hon szavunk a haza régies szinonimája (gondoljunk csak a honvéd vagy az otthon szavunkra). Ebből következik, hogy a honismeret azt a célt szolgálja, hogy minél otthonosabban érezzük magunkat szülőhelyünkön, lakhelyünkön – vagyis honunk egy szegletén – kisebb nagyobb darabján, végső soron az egész hazában. Különösen fontos ez nálunk magyaroknál, ahol az ország és a nemzet nem esik egybe.

A honismereti mozgalom olyan önkéntes, pártoktól független, egyéni vagy csoportos közösségi tevékenység, amely a lakó- és munkahely, a szülőföld, a haza történelmének, múltjának és jelenének, kultúrájának megismerését, tiszteletét és a nép önbecsülését szolgálja.

A honismeret egyik fő oszlopa a helytörténet, ami a „köztörténet hajszálgyökérzete”. Ezen keresztül jutnak el leginkább a közösséget éltető szellemi tápanyagok a közjót szolgálva a társadalom szervezetébe, tudatába.

Ahogy a helytörténet a „köztörténet hajszálgyökérzete”, úgy a honismeret a „nemzettudatunk környezetvédelme”. Az a bizonyos gyökérzet annál biztosabban tartja a fát, minél sokrétűbb, minél összetettebb. Ahogy összeér a gyökér a szárral, úgy a múlt a jelennel és a jövővel is.

A VMHE új elnökének bemutatkozása.
A Veszprém Televízió 2019. július 6-i Kilátó című műsorának részlete

 

Veszprém Megyei Honismereti Egyesület

Alapítás éve: 1991.

Az egyesület célja:  Tudományos tevékenység, kutatás: kutatómunka alapján a Veszprém megye és települései múltjának feltárása, kiállításokon, ismeretterjesztő előadásokon történő ismertetése. A honismereti, helytörténeti munkában, a város- és faluszépítő, műemlékvédelmi mozgalmakban tevékenykedő nem professzionális lokálpatrióták, egyéni kutatók munkájának összehangolása és segítése. 

Kulturális örökség megóvása: a megye kulturális és egyéb értékeinek megóvása, hagyományainak ápolása. Honismereti kiadványok szerkesztése, megjelentetése.

Kulturális tevékenység: kulturális rendezvények szervezése, tájékoztató, ismeretterjesztő kiadványok készítése és terjesztése, az ifjúság nevelése nemzeti történelmünk és kultúránk jobb megismerésére.

1991 óta tagjaink nagyon értékes és hasznos munkát végeztek elsősorban megyénk honismereti mozgalmában. A jelentős többségében önzetlen munka meghozta gyümölcsét. Sok rendezvényen képviseltük a 24 éve működő Veszprém Megyei Honismereti Egyesületet és nehéz lenne felsorolni a könyveket és kiadványokat, amelyeket tagjaink írtak vagy közreműködtek azok kiadásában. 

Legújabb könyvünk a Veszprém megyei honismereti lexikon 1. kötete, melyben 119 elkötelezett lokálpatrióta életrajzát közöltük. A Honismereti Szövetséggel továbbra is élő a kapcsolatunk. Rendszeresen részt veszünk a választott testületi üléseken és az országos rendezvényeken.

Az Országos Honismereti Akadémiákon képviseljük megyénket, ahol többen kaptak magas honismereti kitüntetéseket. Mind népszerűbbé válnak az Országos Ifjúsági Honismereti Akadémiák és Veszprémben rendeztük meg az I. Hon- és Népismereti Konferenciát. Írások jelentek meg Veszprém megyéről a HONISMERET című folyóiratban.

Továbbra is fontos tartjuk, hogy a nagyon értékes folyóirat minél nagyobb számban jelenjen meg és sokan rendeljük meg.  A Veszprém Megyei Értéktárba kerülő hungarikumokat Egyesületünk is véleményezi.

Kiemelendő a Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltárral, a Laczkó Dezső Múzeummal és az Eötvös Károly Megyei Könyvtárral való napi együttműködésünk. Örömmel veszünk részt az egyes települési kiadványok szerkesztésében. Továbbra is mozgósítjuk tagjainkat a megye településeinek és a Honismereti Szövetség rendezvényeire. Hatékonyabban kívánjuk figyelemmel kísérni a pályázatokat és élni a lehetőségekkel. Bővíteni szeretnénk a járási hivatalokkal is egyesületünk kapcsolatait.

Várjuk azok jelentkezését, akik szeretnének egyesületünk tagjai lenni, így aktívan hozzájárulni a megye értékeinek, kultúrájának ápolásához és bemutatásához.

A Veszprém Megyei Honismereti Egyesület elérhetőségei:

Elnök: Márkusné Vörös Hajnalka (levéltáros)
Székhely: 8200 Veszprém, Füredi utca 55.
Levelezési cím: Márkusné Vörös Hajnalka, 8200. Veszprém, Füredi utca 55.
Telefonszám: +36 70 4577887
E-mail cím: veszprem.honismeret@gmail.com

 

Veszprém Megyei Honismereti Egyesület

Adószámunk: 19263157-1-19

Copyright 2022. 
Veszprém Megyei Honismereti Egyesület

Székhely: 8200 Veszprém Füredi út 55.

Email:
elnök:
mvorosh@gmail.com
központi:
honismeret@gmail.com
Veszprém Megyei Törvényszék
60.106/1991

Megyei nyilvántartási szám: 19-02-0000681

Régi formátumú nyilvántartási szám: 681

Alapítás éve: 1991
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram