Egyesületünk

  • Székhelyünk és postacímünk: 8200 Veszprém, Füredi utca 55.
  • Adószámunk: 19263157-1-19
  • Bankunk: Takarékbank Zrt. 8200 Veszprém, Táncsics u. 9.
  • Bankszámlaszámunk: 73200189-11102003

Az 1991-ben alakult Veszprém Megyei Honismereti Egyesület a honismereti mozgalom Veszprém megyei aktív és érdeklődő tagjainak összefogására hivatott civil szervezet. Tagjaink a helytörténet és lakóhelyük értékei iránt elkötelezett önkéntesek, szakemberek, és tevékeny diákok közössége.

A közel 130 fős tagságunk mintegy 60 településen él és dolgozik. Elhivatott pedagógusok, érdeklődő fiatalok, közgyűjtemények munkatársai (néprajzosok, régészek, történészek, levéltárosok, könyvtárosok) városvédők, idegenvezetők, helytörténeti és családtörténeti kutatók. Fő feladatunknak tekintjük a helytörténeti, néprajzi, szociográfiai kutatómunka támogatását, a természetrajzi és épített környezetünk értékeinek, gyökereinek kutatását, továbbá a társadalmi és művészeti hagyományokat feltáró közösségek munkájának összehangolását.

Rendezvényeinken törekszünk arra, hogy teret biztosítsunk a honismeret iránt érdeklődőknek a találkozásra, a közösség építésre, a tapasztalat és a tudás megosztására, átadására. Célunk, hogy a ma élők számára kulturális identitásunk integráns részévé válhasson a múlt.

A Veszprém Megyei Honismereti Egyesület tagjai között számos olyan szakember van, aki önzetlenül vállalja fel a települések történetének kutatását és jelenének ápolását hol adatok gyűjtésével, gyűjtemények létrehozásával és gondozásával, hol dolgozatok, monográfiák készítésével, hol iskolai szakkörök vezetésével és érdeklődő felnőttek számára társaságok létrehozásával. Önzetlenül és fáradoznak a hely szellemének, genus locinak az éltetésén. Színvonalas előadásokkal, kiállításokkal, könyvbemutatókkal, műhely-beszélgetésekkel vettünk részt több megyei kulturális, honismereti és helytörténeti rendezvényen.

A Veszprém Megyei Honismereti Egyesület aktívan részt vállal a helyi és megyei Értéktár Bizottságok munkájában.

A következő 2021-es évben szeretnénk megjelentetni a Veszprém megyei honismereti lexikon 2. kötetét, amely a helytörténettel és honismerettel foglalkozók munkásságát életrajzaikon keresztül mutatja be. Szeretnénk közrebocsátani a Veszprém Megyei Honismereti Tanulmányok XXII. kötetét, amelyben a vidéken élő szakemberek, kutató pedagógusok kapnak lehetőséget eredményeik, nézeteik publikálására, hogy ezek az értékes anyanyelvi, irodalmi, helytörténeti, kultúrtörténeti, történelmi és művészettörténeti dolgozatok közkinccsé váljanak. Folytatjuk a 2019-ben elindított "Cserhát Könyvszalon" havonta ismétlődő beszélgetéseit, amelyeken a megyében megjelenő helytörténeti könyveket és alkotó csoportokat mutatjuk be az érdeklődőknek. Többek között Várpalota, Ajka, Tapolca, Zánka, Révfülöp, Nagytevel, Ganna, Bakonyszentlászló és Csesznek alkotó csoportjainak szeretnénk bemutatkozási lehetőséget biztosítani. A pályázat támogatásával az ő utazási költségeit csökkentenénk. Folytatjuk a Veszprém megyei tájházak és helytörténeti gyűjtemények vezetőinek és munkatársainak szakmai továbbképzését és tájékoztatóját, amely TÁJHÁZALÁS címen működik sikeresen. 2021-ben a veszprémi Bakonyi házban, Szentgálon, Jásdon és Zánkán szeretnénk találkozót és workshop-ot szervezni.

Egyesületünk honlapján többek között rendezvényeink hang és képanyagát tesszük elérhetővé, helytörténeti bibliográfiákat, archív képanyagot és kutatási segédanyagokat tervezünk közrebocsátani, valamint a fiatalok számára online játékokat, ismeretterjesztő kisfilmeket készíteni.

2021-ben ünnepli egyesületünk újjáalakulásának 30. évfordulóját. Szeretnénk kiállítással, archív filmek és képek, interjúk felhasználásával emlékezni múltunkra, neves elődeinkre és méltón megünnepelni jubileumunkat.

Egyesületünk 2022. évi tisztújító közgyűlésen megválasztott tisztségviselői:

Elnök: Márkusné Vörös Hajnalka levéltáros (Veszprém)

Elnökhelyettes: Szabóné Vörös Györgyi könyvtáros (Veszprém)

Titkár:

Elnökségi tagok:

Bontó László (Veszprém),

Fülöp Júlia (Balatonfüred),

Hofferné dr. Hánich Erika (Nagyesztergár),

Miklós Tamás (Révfülöp),

Németh Andrásné Farkas Gabriella (Nyirád),

Pátkai Ádám Sándor (Szentgál),

Petrovics László (Várpalota),

Sebő József (Veszprém),

Szabóné Vörös Györgyi (Veszprém) 

Szőke Melinda (Magyarpolány)

Ellenőrző Bizottság:

Elnök: Varga Antal (Olaszfalu)

Tagok: Gy. Lovassy Klára (Veszprém) és Nagyné Kozma Ildikó (Veszprém)

A Veszprém Megyei Honismereti Egyesület tagságának területi eloszlása:

Egyesületünk bemutatkozó anyaga az Európa Kulturális Fővárosa részére:

Veszprém Megyei Honismereti Egyesület

Adószámunk: 19263157-1-19

Copyright 2022. 
Veszprém Megyei Honismereti Egyesület

Székhely: 8200 Veszprém Füredi út 55.

Email:
elnök:
mvorosh@gmail.com
központi:
honismeret@gmail.com
Veszprém Megyei Törvényszék
60.106/1991

Megyei nyilvántartási szám: 19-02-0000681

Régi formátumú nyilvántartási szám: 681

Alapítás éve: 1991
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram