Évfordulók

Közérdekű évfordulók 2020-ban

Honismereti-helytörténeti évfordulónaptár, különös tekintettel Veszprém megyére és székhelyére

Válogatott adatgyűjtés

A kronológiai – vagy magyarul: kortani – összeállítások a történelem területi lecsapódását ábrázoló térképek párjaként a történelem időbeliségét mutatják be. Amint a térképek tartalma nagyon változatos lehet, épp úgy a kronológia is gazdag történeti adatokból, adatsorokból meríthet. Leginkább kézenfekvő az eseménytörténet tárházából válogatni, de sok lehetőséget nyújt a történelmi jelentőségű személyiségek,nagyjaink, vezető tisztségviselők, tudósok, neves alkotók, hősök és más kiemelkedő magyjaink életrajzi adatainak, pályaképének évfordulót kereső átfésülése is. Ugyanakkor tény, hogy a szerves történeti folyamatok menetének időpontokhoz kötése körültekintőbb szemléletet igényel.

A kortani összeállítás, a kronológiai adatgyűjtés bő lehetőséget ad különféle jegyzékek felvázolásához, szinte magát építi. Összeállításunkban a következő fő szempontok szerint indultunk el.

  • A település eredete, nevének legkorábbi ismert írásos említése, birtoklástörténeti változások, közigazgatási rangemelkedés, ilyen változások, egyesülések, névváltoztatások, a település címere és más jelképei.
  • A kronológia mérföldkövei: a település történetének sorsfordulói, be- és kitelepítések, meghatározó események, a település dicső napjai és „szenvedései” (természeti csapások, háborús ostromok, bombázások,  megszállások, tömegbalesetek, egyéb gyásznapok).
  •  Fontos, jelképértékű tájképi, város- vagy utcaképi változások, a mindennapi életet befolyásoló közművesítés, vasútépítés, műszaki fejlesztés, városiasodás, a műemlékvédelem, a környezet- és természetvédelem fejleményei.
  • A társadalmi haladásról tanúskodó fejlemények: mozgalmak, egyesületek, művészeti együttesek,  tudományos és közművelődési intézmények, szervezetek, vállalkozások, helyi hírlapok, hírközegek , közösségi színterek alapítása, sorsa.
  • Nagyrendezvények (beleértve: búcsújárások, hagyományos vásárok, találkozók, felvonulások, fesztiválok, ünnepi hetek, napok, kiállítások) megszervezése, az idegenforgalom és hatása, térségi és testvértelepülési kapcsolatok stb.
  • Kiemelkedő jelentőségű személyek életének, életművének, tevékenységének, legkiemelkedőbb alkotásainak évfordulóhoz köthető momentumai, királylátogatások és híres emberek látogatásai.
  • A honismereti mozgalomnak és történeti előfutárainak eredményei, honismereti célú nevelés, történeti gyűjtőmunka, emlékezetes rendezvények, lényeges helytörténeti, helyismereti kiadványok, kiadványsorozatok, a helybeli társadalmi elismerés (kitüntetések, utcanévadás, emlékjel állítása stb.), az emlékápolás, a kegyeleti gondoskodás, az értéktári mozgalom eredményei.

Ez a kronológiai összeállítás a honismereti mozgalmat, a megyénkben és az egyes településein folyó honismertetést kívánja szolgálni azzal a szándékkal, hogy jubileumi rendezvények, megemlékezések, vetélkedők, bemutatók, kiállítások, kiadványok, világhálós összeállítások, emlékjelállítások és más hasonló megmozdulások szervezésében nyújtson támpontot, váltson ki további ötleteket.

A honismereti kronológia, ahogy a térkép vagy akár egy szótár, sosem lehet teljes, sem helységek szerint, sem országosan, és az érintett témakörök, szakterületek szerint sem. Már csak azért sem, mert az évfordulók a 25, 50, 100 éves léptéktől akár az 5 éves léptékig aprózhatók. És azért sem, mert tartalmi feltöltésük az adott település, régió, intézmény, munkahely, szakma, emberközösség, mozgalom története feltárásának előrehaladtával folytonosan bővíthető, reméljük, hogy megbízható, hiteles adatokkal. Örökzöld kérdés, hogy a szaktudományok, a műszaki haladás vagy a széles közélet időponthoz, valamint közelebbi helyhez köthető fejleményei milyen mértékben vehetők figyelembe a honismeret tekintetéből, ez alighanem esetről esetre kíván mérlegelést.

Ez a kronológia más összeállítások adatait nem helyettesítheti, azok erényeit nem kérdőjelezi meg. Köszönet és elismerés illeti azokat, akik helyi évfordulónaptárakat állítanak össze, vagy a jubileumok megállapítását lehetővé tevő folyamatos menetű krónikákat jelentetnek meg! Az alábbi összeállítás adatai leginkább a Veszprém megyei helytörténeti-honismereti könyvespolcon sorakozó kiadványokból származnak, valamint a honismereti munka korábbi eredményeire támaszkodnak. A kellő adatforrások szűkében, a feltárás vagy a gyűjtőmunka állása szerint az adatsorok, konkrét adatok felmutatása sokszor mutat hiányokat, különösen akkor, ha újabb és újabb összefüggések jönnek elő. Esetenként bizonytalanság is felmerülhet az adatokban, amelyet mielőbb tisztázni kell. A korábbi évek évfordulós összeállításainak tapasztalatai alapján most nagyobb hangsúlyt kaptak a kiegyezés utáni polgári kornak, de a XX. század második felének évfordulói is, nemkülönben a rendszerváltás körüli fejlemények. Az egyes sorok lexikális tömörségétől eltérően egy-egy évforduló tárgyánál, mint pl. Trianon, a tanácsrendszer, a szovjet csapatok kivonulása, a kolontári vörösiszapkatasztrófa stb. esetében — kifejezetten szemléletbővítő célzattal — a szokásosnál részletezőbb közlés is előfordul. Fontos tudni, hogy a hírközegekben, különösen a világhálón különböző évfordulók, emlékévek jegyzékei, esetleg más jubileumi alkalmak listái is megjelennek, sajnos, nem eléggé következetesen és nem mindig időben.

Az összeállítás akkor éri el célját, ha a honismeret gondolata jegyében sorai minél több új és megbízható tétellel egészülnek ki a használata során.

Veszprém, 2019 decemberében.

Somfai Balázs

A felsorolt évfordulók letölthetők erről a linkről: Évfordulók

Veszprém Megyei Honismereti Egyesület

Adószámunk: 19263157-1-19

Copyright 2022. 
Veszprém Megyei Honismereti Egyesület

Székhely: 8200 Veszprém Füredi út 55.

Email:
elnök:
mvorosh@gmail.com
központi:
honismeret@gmail.com
Veszprém Megyei Törvényszék
60.106/1991

Megyei nyilvántartási szám: 19-02-0000681

Régi formátumú nyilvántartási szám: 681

Alapítás éve: 1991
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram