Nemzeti Együttműködési Alap 2018.

Egyesületünk a 2018-as évi működéséhez NEA-KK-18-M-0406 azonosító számon nyert támogatást.

A szervezet tevékenysége:

A Veszprém Megyei Honismereti Egyesület tagjai nagyon értékes és hasznos munkát végeznek községi, városi és megyei honismereti mozgalmakban. Az egyesület tagjainak jelentős többsége önzetlen munkával segíti a 27 éve működő Veszprém Megyei Honismereti Egyesületet. Számos olyan könyvet és kiadványt jelentet meg az egyesület, amelyek megírásában, kiadásában tagjaink közreműködnek. Megjelent kiadványaink közül kiemelendő a 2015-ben megjelent Veszprém megyei honismereti lexikon 1. kötete, amely kortárs életrajzokat mutat be. A célunk ezzel a kiadvánnyal az volt, hogy a helytörténettel és honismerettel foglalkozók munkásságát életrajzaikon keresztül mutassuk be. Jelenleg folyik a Lexikon 2. kötetének anyaggyűjtése. 2017. dec. 15-én az alsóörsi kultúrházban került bemutatásra "Alsóörs, ez az a hely..." címmel Albrecht Sándor helytörténeti kutató 85. születésnapjára készült kötet.
Az egyesület közhasznú tevékenységét Veszprém megye közfeladataihoz kapcsolódóan látja el. Így részt vállaltunk Veszprémben a Városi Hátrányos Helyzetű Fiatalokért Egyesület interaktív honismereti vetélkedőjének a szervezésében.
Színvonalas előadásokkal, kiállításokkal, könyvbemutatókkal, műhely-beszélgetésekkel vettünk részt több megyei kulturális, honismereti és helytörténeti rendezvényen. Ebben az évben is nőtt tagjaink és tagszervezeteink száma, így már több mint 100 nyilvántartott tagja van egyesületünknek.
A Honismereti Szövetséggel továbbra is élő a kapcsolatunk. Fontosnak tartjuk az Országos Honismereti Konferenciákon való részvételt. A Honismeret című folyóiratban több cikk is foglalkozott Veszprém megye honismeretével és helytörténetével. 2017-ben részt vettünk a Sárospatakon megrendezésre került Országos Honismereti Akadémián, amelyen a reformáció születésének 500. évfordulója előtt tisztelegtünk.
A Veszprém Megyei Honismereti Egyesület szervezésében 2017. nov. 2-5. között Veszprémben került megrendezésre a XXII. Országos Ifjúsági Honismereti Akadémia. Az akadémia fő témája a "Mesterségek családomban és környezetemben" volt. 48 középiskolás fiatal és tanár fogadta el meghívásunkat az eseményre.
Egyesületünk aktívan részt vesz a helyi és megyei Értéktár Bizottságok munkájában. Megyei Elnökségünk rendszeresen véleményezi a felterjesztett Megyei Értéktári javaslatokat, valamint felkérésre javaslatot tesz országos felterjesztésekre.
Veszprémben több tagunk is rendszeresen alkotó résztvevője az önkormányzat Kegyeleti Munkacsoportjának. A várossal való jó együttműködésünk egyik eredményének tartjuk a veszprémi Alsóvárosi temetőben megvalósult világháborús sírok felújítását, és gondozását. A veszprémi Eötvös Károly Megyei Könyvtár vezetése és annak Helytörténeti Részlege egyesületünket továbbra is magas színvonalon, önzetlenül segíti és szakmailag támogatja, valamint rendezvényeink helyigényét mindenkor térítésmentesen teljesíti.
Anyagi helyzetünk a minimális tagdíj mellett csak a legszükségesebb működési feltételeket biztosítja.

A pályázat milyen társadalmi szükségletet kíván kielégíteni?

Az egyesület egyik kiemelt célja, hogy felhívjuk az emberek figyelmét a lakóhelyük történelmének, történelmi emlékeinek, nevezetességeinek megismerésére, a hagyományok, emlékek összegyűjtésének fontosságára, valamint teret biztosítsunk a honismeret iránt érdeklődőknek a találkozásra, a közösség építésre, tapasztalat és tudás megosztására, átadására.
Ennek eredményeként bízunk abban, hogy a helyi értékek jelentősége nő a fiatalabb generációk szemében, erősödik a lakóhely és a szülőföld iránti elköteleződés.
Egyesületünk intézményes szakmai hátterét a veszprémi Laczkó Dezső Múzeum, a veszprémi Eötvös Károly Megyei Könyvtár, valamint a Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltárának szakmai munkatársai biztosítják.
Az egyesület jó kapcsolatot ápol a helyi médiával, aminek eredményeként a Napló c. veszprémi napilapban több cikkünk jelenhetett meg, a Veszprém TV rendszeresen tudósít honismereti eseményekről, valamint a veszprémi Méz Rádió Vasárnapi Magazinjában hetente kapunk lehetőséget arra, hogy a honismeret és helytörténet szempontjából híres embereket és eseményeket mutathatunk be a hallgatók számára. A fiatalok, diákok megszólítását is fontos feladatunknak tartjuk. 2018-ban tervezünk fiataloknak szóló megyei honismereti pályázat kiírását is.

A pályázat hogyan járul hozzá a szervezet működéséhez (fenntarthatóság, önkéntesek bevonása):

Jelenleg a Veszprém Megyei Honismereti Egyesületnek nincs önálló irodája, így a működtetést az elnök és az elnökségi tagok lakásáról végezzük. Pályázatunkkal meg kívánjuk valósítani, hogy az Egyesület informatikai és műszaki eszköz háttere stabil legyen, a rendezvényekhez, és programokhoz megfelelő műszaki kiszolgáló egységek, tárgyi feltételek megvalósulhassanak. Tagjaink több városszépítő és -építő, műemlékek, temetők felújító akcióiban vesznek részt, amelyekhez biztosítani szükséges az alapvető munka - és védő felszereléseket, valamint azok megszervezéséhez szükséges reklám, figyelemfelhívó, és a programok lebonyolításához szükséges alapvető feltételeket. Évek óta szervezünk előadássorozatokat, megemlékezéseket, kiemelt nemzeti ünnepekhez köthető programokat, amelyek előkészítésénél, megvalósításánál nagy segítséget jelentene az igényelt informatikai és műszaki háttér: projektor, monitor, külső merevlemez

Önkéntes: 30
Elérni szándékozott személyek: 300
Közvetlenül elért személyek: 60
Érintett korcsoport: 30-49
Együttműködő civil szervezetek: 10
Nyomtatott sajtóban való megjelenés: 15
Saját honlapon kívüli megjelenés: 15
Közművelődési program: 25

 

Veszprém Megyei Honismereti Egyesület

Adószámunk: 19263157-1-19

Copyright 2022. 
Veszprém Megyei Honismereti Egyesület

Székhely: 8200 Veszprém Füredi út 55.

Email:
elnök:
mvorosh@gmail.com
központi:
honismeret@gmail.com
Veszprém Megyei Törvényszék
60.106/1991

Megyei nyilvántartási szám: 19-02-0000681

Régi formátumú nyilvántartási szám: 681

Alapítás éve: 1991
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram