2022. évi közgyűlés

A Veszprém Megyei Honismereti Egyesület 2021. március 19. (szombat) 10.30 kor tartotta 2022. évi közgyűlését.

A közgyűlés forgatókönyve:

Helyszín: Eötvös Károly Megyei Könyvtár (Veszprém, Komakút tér 3.)

Levezető elnök: Somfai Balázs

Jegyzőkönyvvezető: Hofferné Hanich Erika

A levezető elnök köszönti a közgyűlésen megjelenteket és megállapítja, hogy az Egyesület tagságának több mint az 50 %-a jelen van.

A levezető elnök ismerteti a közgyűlés napirendjét és kéri a tagságot, hogy fogadja el.

1. VESZTESÉGEINK – Megemlékezés az elhunytakról.

Előterjesztő: Szabóné Vörös Györgyi alelnök

Tisztelet és főhajtás az előző közgyűlés óta elhunyt tagokról és a honismereti munkát segítő támogatóinkról. (Vetített képek és egy mondat minden elhunytról)

Reindl Erzsébet (1937-2020) pedagógus, tapolcai helytörténeti kutató

Simon Gyula (1927–2020) villamos szerelő, csajági helytörténeti kutató

Wöller István (1930–2020) malomszakértő

Poór Andrásné Tatai Izabella (1942–2021) ajkai helytörténész

Hogya György (1923–2021) veszprémi helytörténeti kutató

Kérjük, hogy 1 perces főhajtással emlékezzünk meg róluk.

2. JUBILEUMI KÖSZÖNTÉSEK – Gubicza Ilona és Somfai Balázs

Előterjesztő: Somfai Balázs helyettesítője: Szabóné Vörös Györgyi alelnök

Gubicza Ilonát 80 éves születésnapján köszöntöttük 2021. szeptember 16-án a tiszteletére összeállított kötettel

Somfai Balázs főlevéltáros pedig 70. születésnapján tisztelték meg barátai, ismerősei egy kötettel

3. KITÜNTETÉSEK

Tagjaink közül többen országos kitüntetésben részesültek.

Petrovics László évtizedes honismereti munkájáért a Honismereti Szövetség Emlékérmét vehete át 2021. július 8-án a debreceni Honismereti AkadémiánVargáné Nyári Katalin, a Várpalotai Városszépítő- és Védő Egyesület tagja, a Vegyipari Múzeum igazgatónője több évtizedes honismereti munkájukért a Honismereti Munkáért Emléklapot vehette át az egyesület évzáró ünnepségén.

  1. Rybár Olivért jelentős kutató és publikációs tevékenységéért Pro Meritis díjjal tüntették ki.

Ez alkalommal szeretnénk átadni még három kitüntetést:

Vér Lászlónak és feleségének Irénke néninek a balatonkenesei honismereti mozgalom éltetőinek a Honismereti Munkáért Emléklapot (Felolvassa: Szabóné Vörös Györgyi )

Csendesné Bosits Éva ajka-tósokberéndi honismereti mozgalom vezetőjének a Honismereti Munkáért Emléklapot (Felolvassa: Szabóné Vörös Györgyi )

Varga Györgynak ajka-csékuti honismereti mozgalom vezetőjének a Honismereti Munkáért Emléklapot (Felolvassa: Szabóné Vörös Györgyi )

5. ÚJ TAGJAINK

Előterjesztő: Márkusné Vörös Hajnalka elnök

Az előző közgyűlés óta többen kérték az Egyesületünkbe való tagfelvételüket, amelyet az elnökség elfogadott. Szeretnénk tájékoztatni a közgyűlést, hogy kik nyertek felvételt az Egyesületbe. Kérem, hogy az új tagok néhány mondatban mutatkozzanak be az Egyesület tagsága előtt.László Erika segédlevéltáros (Szentgyörgyhegy),

Marosi Istvánné művelődésszervező (Nemesvámos),

Horváth János műszaki szakelőadó (Békás-Szombathely)

Gazdag László mérnök-fizikus (Budapest-Bakonyszentiván)

Arnold György mérnök (Herend)

Zanathyné Lenkefi Éva tanárnő, a Cholnoky Általános Iskola igazgatóhelyettese (Veszprém),

Takácsné Rimanóci Erzsébet ny. tanár (Veszprém),

Iványiné Kovács Erzsébet ny. pedagógus (Veszprém)

Szőke Melinda az Ajkai Önkormányzati Hivatal irodavezetője (Ajka-Magyarpolány)

Varga Antal a Zirci Takarékszövetkezet ny. elnöke (Olaszfalu),

Zimonyi Máté (Veszprém), bölcsész, esztéta

Közösségi és Értékőrző Egyesület (Olaszfalu),

Hajagi Természetvédő és Szabadidő Egyesület (Herend)

6. BESZÁMOLÓ AZ EGYESÜLET 2021. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

és az erről szóló határozat elfogadása

Előterjesztő: Márkusné Vörös Hajnalka elnök

7. BESZÁMOLÓ AZ EGYESÜLET PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉGÉRŐL ÉS GAZDÁLKODÁSÁRÓL és az erről szóló határozat elfogadása

Előterjesztő: Márkusné Vörös Hajnalka elnök

8. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG ELNÖKÉNEK TÁJÉKOZTATÁSA AZ EGYESÜLET 2021. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL ÉS GAZDÁLKODÁSÁRÓL

Előterjesztő: Lábodi Csaba

9. AZ ELNÖKSÉG JAVASLATA A 2021. ÉVI TEVÉKENYSÉGRE, majd szavazás

Itt kell megszavazni a tagdíjak emelését is.

Javaslat: egyéni tagok 2000.- Ft/év; jogi személyek, egysületek: 5000.- Ft/év

Előterjesztő: Márkusné Vörös Hajnalka elnök

10. A VESZPRÉM MEGYEI HONISMERETI TANULMÁNYOK XXII. kötetének bemutatása

A kötetet bemutatja: Dr. Hudi József, a kötet szerkesztője

11. HOZZÁSZÓLÁSOK

Egyesületünk 2021. évi beszámolója itt található: Éves Beszámolóink

Veszprém Megyei Honismereti Egyesület

Adószámunk: 19263157-1-19

Copyright 2022. 
Veszprém Megyei Honismereti Egyesület

Székhely: 8200 Veszprém Füredi út 55.

Email:
elnök:
mvorosh@gmail.com
központi:
honismeret@gmail.com
Veszprém Megyei Törvényszék
60.106/1991

Megyei nyilvántartási szám: 19-02-0000681

Régi formátumú nyilvántartási szám: 681

Alapítás éve: 1991
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram