Cserháti Könyvszalon 9. - Könyvbemutató Nemesvámos kincsestárából

A veszprémi Kölcsey Ferenc Könyvesbolt és a Veszprém Megyei Honismereti egyesület minden hónap utolsó hétfőjén a megye értékeit, kultúr- és helytörténetét bemutató könyvek és a könyvkiadással foglalkozó helyi civil szervezetek beszélgetéssel egybekötött bemutatására vállalkozott.

2022. március 28-án Nemesvámos kincsestárából, merítettünk.
A köteteket dr. Praznovszky Mihály irodalomtörténész, lokálpatrióta; Bárdos Zoltán Nemesvámos Települési Értéktár Bizottság elnöke mutatta be. A beszélgetést dr. Herth Viktória művészettörténész, újságíró vezette.

Kavicsfogú álteknőst népszerűsítő séta, helytörténeti foglalkozás, 2022. március 26-án, 9 órakor

Találkozó: március 26-án (szombaton) 9 órakor az ÉMI előtti téren, Harmat utca, „Placo tér”
A bejárt útvonalon megismerkedünk a Halagút „lakóival”, az egykori kőbánya területével,
a környék természeti és épített örökségével.

Köszönettel a résztvevőknek:
Veszprém Megyei Honismereti Egyesület
és a Kavicsfogú Álteknős Tanösvény
A rendezvény a TOP-6.9.2-16-VP1-2018-00001 – A helyi identitás és kohézió erősítése – Közösségfejlesztés Veszprém város településrészein pályázat keretében valósult meg.

Kavicsfogú álteknőst népszerűsítő séta, helytörténeti foglalkozás, 2022. március 25-én, 10 órakor

Találkozó: március 25-én (pénteken) 8 órakor az ÉMI előtti téren, Harmat utca, „Placo tér”
A bejárt útvonalon megismerkedünk a Halagút „lakóival”, az egykori kőbánya területével,
a környék természeti és épített örökségével.

Köszönettel a résztvevőknek:
Veszprém Megyei Honismereti Egyesület
és a Kavicsfogú Álteknős Tanösvény
A rendezvény a TOP-6.9.2-16-VP1-2018-00001 – A helyi identitás és kohézió erősítése – Közösségfejlesztés Veszprém város településrészein pályázat keretében valósult meg.

Kavicsfogú álteknőst népszerűsítő séta, helytörténeti foglalkozás, 2022. március 25-én, 8 órakor

Találkozó: március 25-én (pénteken) 8 órakor az ÉMI előtti téren, Harmat utca, „Placo tér”
A bejárt útvonalon megismerkedünk a Halagút „lakóival”, az egykori kőbánya területével,
a környék természeti és épített örökségével.

Köszönettel a résztvevőknek:
Veszprém Megyei Honismereti Egyesület
és a Kavicsfogú Álteknős Tanösvény
A rendezvény a TOP-6.9.2-16-VP1-2018-00001 – A helyi identitás és kohézió erősítése – Közösségfejlesztés Veszprém város településrészein pályázat keretében valósult meg.

A már hagyományossá vált, általános iskolásoknak szervezett Malmok a Séden vetélkedő 2022. évi döntőjét a Fenyves utcában, a Fenyves malomban tartottuk.

10. alkalommal rendezi meg a Bakony-Balaton Környezetvédelmi Oktatóközpont a „Malmok a Séden” programsorozatát. A vízimalmok történetével két helyszíni bejárással Magyar János malomkutató, építész ismertette meg a jelentkező gyermekeket. A harmadik foglalkozás alatt az idei hét csapat (5 -5 fős) elkészítette a versenyre nevezett malom makett vízikerekét, a malomárkot, valamint megtervezte a saját malomépületét.

2022. március 23-án 14 órától a Budai malom ad otthont a döntő játéknak, ahol a harmadik – hatodik osztályos tanulók mérik össze a sétákon szerzett tudásukat, valamint ügyességüket.

A zsűri elnöke Tamás Péter – malom tulajdonos és építő, a zsűriben Veszprém Megyei Honismereti Egyesület elnöke: Márkusné Vörös Hajnalka és munkatársa: Bontó László, valamint a BABAKO aktív segítője Övegesné Kóber Zsuzsa dolgoznak. Valamennyi gyermek ajándékkal, csapataik oklevéllel térhetnek haza.

A nevezett csapatok:
1. Tasner Antal Általános Iskola Öskü: Sárvíz csapat, vezetője Bábosné Forgács Judit
2. Gyulaffy László Német Nemzetiségi Nyelvoktató Ált. Iskola: Rátóti Séd-kutatók csapat, vezetője Kun Györgyi
3. Szilágyi Erzsébet Keresztény Ált. és Alapfokú Művészeti Iskola: Hegyi forrás csapat, vezetője Hetyési Judit
4. Veszprémi Báthory István Sportiskolai Általános Iskola: Szélforgó csapat, vezetője Rektor Dóra
5. Veszprémi Báthory István Sportiskolai Általános Iskola: Vízforgók csapat, vezetője Rektor Dóra
6. Veszprémi Báthory István Sportiskolai Általános Iskola: Erzsébet malom csapat, vezetője Rektor Dóra
7. Veszprémi Báthory István Sportiskolai Általános Iskola: Malom csapat Rektor Dóra

A programot szervezte és koordinálta: Nagyné Kozma Ildikó

A rendezvény a TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00971 Környezettudatos magatartás és közösségi gondolkodás formálása a veszprémi köznevelésben pályázat keretében valósult meg.

Kavicsfogú álteknőst népszerűsítő séta, helytörténeti foglalkozás, 2022. március 19-én, 13 órakor

Találkozó: március 19-én (szombaton) 13 órakor az Eötvös Károly Megyei Könyvtárban, Komakút tér 3.
A bejárt útvonalon megismerkedünk a Halagút „lakóival”, az egykori kőbánya területével, a környék természeti és épített örökségével.

Köszönettel a résztvevőknek:
Veszprém Megyei Honismereti Egyesület
és a Kavicsfogú Álteknős Tanösvény
A rendezvény a TOP-6.9.2-16-VP1-2018-00001 – A helyi identitás és kohézió erősítése – Közösségfejlesztés Veszprém város településrészein című pályázat keretében valósul meg.

A Veszprém Megyei Honismereti Egyesület 2021. március 19. (szombat) 10.30 kor tartotta 2022. évi közgyűlését.

A közgyűlés forgatókönyve:

Helyszín: Eötvös Károly Megyei Könyvtár (Veszprém, Komakút tér 3.)

Levezető elnök: Somfai Balázs

Jegyzőkönyvvezető: Hofferné Hanich Erika

A levezető elnök köszönti a közgyűlésen megjelenteket és megállapítja, hogy az Egyesület tagságának több mint az 50 %-a jelen van.

A levezető elnök ismerteti a közgyűlés napirendjét és kéri a tagságot, hogy fogadja el.

1. VESZTESÉGEINK – Megemlékezés az elhunytakról.

Előterjesztő: Szabóné Vörös Györgyi alelnök

Tisztelet és főhajtás az előző közgyűlés óta elhunyt tagokról és a honismereti munkát segítő támogatóinkról. (Vetített képek és egy mondat minden elhunytról)

Reindl Erzsébet (1937-2020) pedagógus, tapolcai helytörténeti kutató

Simon Gyula (1927–2020) villamos szerelő, csajági helytörténeti kutató

Wöller István (1930–2020) malomszakértő

Poór Andrásné Tatai Izabella (1942–2021) ajkai helytörténész

Hogya György (1923–2021) veszprémi helytörténeti kutató

Kérjük, hogy 1 perces főhajtással emlékezzünk meg róluk.

2. JUBILEUMI KÖSZÖNTÉSEK – Gubicza Ilona és Somfai Balázs

Előterjesztő: Somfai Balázs helyettesítője: Szabóné Vörös Györgyi alelnök

Gubicza Ilonát 80 éves születésnapján köszöntöttük 2021. szeptember 16-án a tiszteletére összeállított kötettel

Somfai Balázs főlevéltáros pedig 70. születésnapján tisztelték meg barátai, ismerősei egy kötettel

3. KITÜNTETÉSEK

Tagjaink közül többen országos kitüntetésben részesültek.

Petrovics László évtizedes honismereti munkájáért a Honismereti Szövetség Emlékérmét vehete át 2021. július 8-án a debreceni Honismereti AkadémiánVargáné Nyári Katalin, a Várpalotai Városszépítő- és Védő Egyesület tagja, a Vegyipari Múzeum igazgatónője több évtizedes honismereti munkájukért a Honismereti Munkáért Emléklapot vehette át az egyesület évzáró ünnepségén.

  1. Rybár Olivért jelentős kutató és publikációs tevékenységéért Pro Meritis díjjal tüntették ki.

Ez alkalommal szeretnénk átadni még három kitüntetést:

Vér Lászlónak és feleségének Irénke néninek a balatonkenesei honismereti mozgalom éltetőinek a Honismereti Munkáért Emléklapot (Felolvassa: Szabóné Vörös Györgyi )

Csendesné Bosits Éva ajka-tósokberéndi honismereti mozgalom vezetőjének a Honismereti Munkáért Emléklapot (Felolvassa: Szabóné Vörös Györgyi )

Varga Györgynak ajka-csékuti honismereti mozgalom vezetőjének a Honismereti Munkáért Emléklapot (Felolvassa: Szabóné Vörös Györgyi )

5. ÚJ TAGJAINK

Előterjesztő: Márkusné Vörös Hajnalka elnök

Az előző közgyűlés óta többen kérték az Egyesületünkbe való tagfelvételüket, amelyet az elnökség elfogadott. Szeretnénk tájékoztatni a közgyűlést, hogy kik nyertek felvételt az Egyesületbe. Kérem, hogy az új tagok néhány mondatban mutatkozzanak be az Egyesület tagsága előtt.László Erika segédlevéltáros (Szentgyörgyhegy),

Marosi Istvánné művelődésszervező (Nemesvámos),

Horváth János műszaki szakelőadó (Békás-Szombathely)

Gazdag László mérnök-fizikus (Budapest-Bakonyszentiván)

Arnold György mérnök (Herend)

Zanathyné Lenkefi Éva tanárnő, a Cholnoky Általános Iskola igazgatóhelyettese (Veszprém),

Takácsné Rimanóci Erzsébet ny. tanár (Veszprém),

Iványiné Kovács Erzsébet ny. pedagógus (Veszprém)

Szőke Melinda az Ajkai Önkormányzati Hivatal irodavezetője (Ajka-Magyarpolány)

Varga Antal a Zirci Takarékszövetkezet ny. elnöke (Olaszfalu),

Zimonyi Máté (Veszprém), bölcsész, esztéta

Közösségi és Értékőrző Egyesület (Olaszfalu),

Hajagi Természetvédő és Szabadidő Egyesület (Herend)

6. BESZÁMOLÓ AZ EGYESÜLET 2021. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

és az erről szóló határozat elfogadása

Előterjesztő: Márkusné Vörös Hajnalka elnök

7. BESZÁMOLÓ AZ EGYESÜLET PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉGÉRŐL ÉS GAZDÁLKODÁSÁRÓL és az erről szóló határozat elfogadása

Előterjesztő: Márkusné Vörös Hajnalka elnök

8. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG ELNÖKÉNEK TÁJÉKOZTATÁSA AZ EGYESÜLET 2021. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL ÉS GAZDÁLKODÁSÁRÓL

Előterjesztő: Lábodi Csaba

9. AZ ELNÖKSÉG JAVASLATA A 2021. ÉVI TEVÉKENYSÉGRE, majd szavazás

Itt kell megszavazni a tagdíjak emelését is.

Javaslat: egyéni tagok 2000.- Ft/év; jogi személyek, egysületek: 5000.- Ft/év

Előterjesztő: Márkusné Vörös Hajnalka elnök

10. A VESZPRÉM MEGYEI HONISMERETI TANULMÁNYOK XXII. kötetének bemutatása

A kötetet bemutatja: Dr. Hudi József, a kötet szerkesztője

11. HOZZÁSZÓLÁSOK

Egyesületünk 2021. évi beszámolója itt található: Éves Beszámolóink

15. séta Múltbatekintő Séta
2022. március 17. (csütörtök) 9 óra
Indulás helye: a református nagytemplom udvara (Dózsa György u. 22.)
Időtartama: 2 óra
A séta hossza: 2 km

Séta a gályarab perek emlékére
A reformátusok veszprémi történetével és üldöztetésével, a reformárus közösség életével és helyszíneivel ismerkedhetnek meg a séta résztvevői.
1. A református gyülekezet és épületei — a gályarab prédikátorok emléktáblája
2. Dózsa György utca — a Várban a Törvényszék épülete, ahol 1723-ig a reformá-
tusok temploma és iskolája állt, itt szolgáltak a gályarab prédikátorok
3. Kopácsy tér — Csajághy Károly és Berky Károly törvényszéki bírók és a Georgi
könyvkötők házai
4. Bem utca (egykor Jeruzsálem utca) házai — a Kecskehegy sajátos település-
szerkezete
5. Anna-tér — a rekatolizáció egyik központja (Anna-kápolna, egykori Anna iskola,
Ranolder Intézet, Fromm-ház, Márkus lépcső)
6. Jókai utcán — a Mészöly-Boda kúria, Csirke-ház, Simoga-ház és a Ruttner-ház
7. Simoga-lépcső — a Festő utcán a Husvéth kékfestők háza, Ördögárok
8. Séd völgye — egykori Deák-fürdő és a Csikász, Stoll kékfestők
9. Sintér-árok, Halagút, a Sintérdomb (Endrődi lakótelep) — az egykori Fertőtlenítő
és Járvány kórház
10. Kőbánya utca — a jeruzsálemhegyi kőbánya és területét érintve vissza a Dózsa
György utcára

14. séta a veszprémi 1848-as hősök emlékére

2022. március 15. (kedd) 09 óra
Indulás helye: Alsóvárosi temető, emlékmű
Időtartama: 2 óra
A séta hossza: 1 km

Temetői séta az 1848-as hősök tiszteletére
Veszprémben is számos olyan embertársunk emlékét őrizzük, akik részt vettek az 1848–49-es szabadságharcban és tetteikkel példát mutattak hazaszeretetből. A séta során felkeressük azt a huszonkét nyughelyet, amelyben a veszprémi hősök pihennek.

A veszprémi Alsóvárosi temetőben meglátogatott sírok:
1. Kovács Ignác őrmester, városi jegyző 1826–1909
2. Dr. Perlaky József hadnagy, vp. tiszti főorvos 1830–1898
3. Kürtli Károly őrmester †1910
4. Aschermann Vendrey Ferenc honv.ezr., vezérőrnagy 1821–1893
5. Dr. Palotay Ferenc őrmester, vp. nagyprépost 1829–1909
6. Felső-eőri Cseresnyés Nándor százados, vp. járásbíró 1828–1907
7. Zombath István ezredes
8. Pápai Lajos közvitéz †1908
9. Farkas Lajos tűzmester 1802–1902
10. Cseresnyés Sándor nemzetőr orvos, megyei főorvos 1786–1854
11. Kurtz Rudolf tűzmester †1907
12. Révész Vincze hadnagy †1890
13. Farkas Ferenc őrmester †1902
14. Szemerei János főhadnagy 1832–1908
15. Dr. Kerényi Károly honvédegylet elnöke, várm. főorvos 1829–1923
16. Devich Nándor főhadnagy 1826–1891
17. Kemenes Ferenc hadnagy, nagyprépost 1804–1890
18. Keglovich Mátyás huszár százados, fogházfelügyelő 1820–1889
19. Plosszer István őrmester, köz- és váltóügyvéd 1825–1912
20. Gyepesi Kun Béla huszár százados †1874
21. Holloker János őrmester 1828–1903
22. Máy György közvitéz †1897

A sétát vezeti:
Gy. Lovassy Klára, helytörténeti kutató
Térkép: Bontó László
A rendezvényen kép- és hangfelvétel készülhet!

13. séta Brusznyai Árpád nyomában
2022. március 8. (kedd) 12.45-kor
Indulás helye: Óváros tér, Városháza előtt
Időtartama: 1,5 óra
A séta hossza: 2 km

Séta Brusznyai Árpád nyomában
Ki is volt dr. Brusznyai Árpád, az 1956-os forradalom veszprémi mártírja?
Sétánk során választ kaphatnak a résztvevők, a gimnáziumi tanár
Veszprémben töltött éveinek, és a forradalom eseményeinek helyszínein.
1. Óváros tér
2. Vár utca ― a régi Lovassy gimnázium és a Megyei bíróság
3. Szabadság tér ― a veszprémi nőtüntetés
4. Megyeház tér ― Brusznyai-emlékmű, és a Megyeháza
5. Egyetem utca ― az Egyetem E, A és C épülete
6. Csikász Imre utca ― Brusznyai Árpád lakóhelye

A sétát vezeti: Sebő József irodalomtörténész, író, tanár
Térkép: Bontó László

A rendezvényen kép- és hangfelvétel készülhet

Veszprém Megyei Honismereti Egyesület

Adószámunk: 19263157-1-19

Copyright 2022. 
Veszprém Megyei Honismereti Egyesület

Székhely: 8200 Veszprém Füredi út 55.

Email:
elnök:
mvorosh@gmail.com
központi:
honismeret@gmail.com
Veszprém Megyei Törvényszék
60.106/1991

Megyei nyilvántartási szám: 19-02-0000681

Régi formátumú nyilvántartási szám: 681

Alapítás éve: 1991
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram