MMA - Zichy József Utazásai I-II. útinaplók

A Magyar Művészeti Akadémia 0185-MMA-23-P azonosítójú pályázatának Szakmai beszámolója

Az értékek, hagyományok azért vannak, hogy emlékeztessenek a múltra. Ha valami hosszú időn keresztül fennmarad, akkor annak komoly eszmei értéke van. Egyesületünk fő feladatának tekinti a helytörténeti, néprajzi, szociográfiai kutatómunka támogatását, a természetrajzi és épített környezetünk értékeinek, gyökereinek kutatását, továbbá a társadalmi és művészeti hagyományokat feltáró közösségek munkájának összehangolását. Egyesületünk célja, hogy a ma élők számára kulturális identitásunk integráns részévé válhasson a múlt.
A Veszprém Megyei Honismereti Egyesület a benyújtott és támogatásban részesített pályázat keretében kívánta megvalósítani Gróf Zichy József Utazásai I-II. útinaplók összevont kötetben való utánnyomtatását.
A projektben 200 példány utánnyomtatása valósult meg Gróf Zichy József Utazásai I-II ázsiai útinapló 1875-1876 és az Amerikai útinapló 1877 c. kötetből. A két kötet külön-külön 2013. évben jelent meg a Széphalom Könyvműhely és az Országos Széchényi Könyvtár közös kiadásában. Azonban a nagy érdeklődésre való tekintettel a két kötet gyorsan elfogyott, ezért a Veszprém Megyei Honismereti Egyesület a Zichy Örökségért Alapítvánnyal közösen úgy döntött, hogy a két kötetet egy kötetben, újraszerkesztett, javított kiadásban ismét megpróbálják eljuttatni a közönség számára.
Az újraszerkesztett, javított kiadásban való megjelenéssel célunk a múlt egy újabb darabjának megismertetése a ma generációjával, valamint szeretnénk elérni, hogy a hétköznapok szürkeségében igyekezzünk figyelmet szentelni a múltra, a múlt értékeire, a hagyományaink és értékeink őrzésére.
A nyomdai munkálatokat az OOK-PRESS Kft végezte, miután az Egyesület tőlük kapta a legkedvezőbb ajánlatot.
Egyesületünk több példányszám utánnyomtatását is tervezi, ezért továbbra is törekszünk arra, hogy minél több pénzügyi forrást tudjunk bevonni ezen célunk megvalósításába.

Veszprém, 2024. január 10.

Vörösné Márkus Hajnalka
Veszprém Megyei Honismereti Egyesület

MMA_Szamlaosszesito_2023

„Az Első Világháborús Centenáriumi programok Veszprémben” támogatására, 2020. évben

A programra vonatkozó adatok

A program megnevezése: „Veszprémi Barangoló”

Vetélkedő a Sétál a család Veszprémben a Nagy Háború nyomában c. módszertani kiadvány nyomán.

A program tervezett időpontja: 2020. október – november

A program helyszíne: Veszprém város

A program teljes költsége: 490.000.- Ft

A felajánlott saját forrás összege: - Ft1

A programhoz igényelt támogatás: 490.000.- Ft

A program rövid szakmai tartalma, bemutatása:

„A Sétál a család Veszprémben. A Nagy Háború nyomában” című füzetünket a Veszprémi Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság támogatásával széleskörű összefogás (EKMK, Laczkó Dezső Múzeum, az MNL Veszprém Megyei Levéltára, a BaBaKO Egyesület és a Veszprém Megyei Honismereti Egyesület helyismereti kutatóinak munkája) eredményeként jött létre. Ünnepélyes átadása és az első séta 2015 októberében, az Országos Könyvtári Napokon valósult meg. 2016 évben ~ 200 középiskolás tanuló vezetett séta keretében kereste fel a Nagy Háború veszprémi helyszíneit, ismerte meg a hátország és a kint harcoló katonáink erőfeszítéseit, veszteségeit és emlékezett meg a hősök áldozatáról.

A 2017-ben meghirdetett vetélkedőnkön 11 csapat dolgozta fel a füzet tartalmát, szakvezetéssel, majd egy terepi vetélkedőn mérte össze tudását.
A 2017 és 2018 októberében lezajlott vetélkedőt a BaBaKo szervezte és bonyolította le nagy sikerrel. 2019-től az immár hagyománnyá váló vetélkedő megszervezését és lebonyolítását a BaBaKo-val együttműködve a Veszprém Megyei Honismereti Egyesület vállalja magára.

A tervezett vetélkedő célcsoportjai: általános iskola 7-8. illetve a középiskolák 9-13. évfolyamos tanulói.
A vetélkedő lebonyolításában most is számítunk a Petőfi Színház, az Eötvös Károly Megyei Könyvtár és a Hadsereg veszprémi alakulatainak támogatására.

A „Veszprémi Barangoló” komplex feladatát két fő részre bontjuk:

I. szakasz, amelyben a benevezett csapatok szakavatott vezetőkkel (a módszertani füzet szerzőivel, szakembereivel) a kiadvány alapján megismerkednek Veszprém város első világháborús emlékeivel és a kutatási feladataikkal.
II. szakasz, amelyben az előzetes feladatok bemutatása történik, valamint a vetélkedő terepi szakasza következik.
Többes célunk a projekttel:

1. Érdekeltté tenni a fent említett korosztályt és nevelőiket városunk I. világháborús időszakának megismerésében.
2. az alapkompetenciák kiemelkedő fejlesztése:
Anyanyelvi kommunikáció – szövegértés, értelmező olvasás, beszédkészség
Szociális kompetenciák – közösségi munkaszervezés, konfliktuskezelés, problémamegoldás
Digitális kompetenciák – önálló ismeretszerzés az internet és a korszerű technikai eszközök használatával
Hon- és népismeret – lakóhelyéhez, szülőföldjéhez való kötődés, közösségi lét formálása
A vetélkedő végeredménye: a leadott és megoldott munkák, valamint a terepi verseny pontszámainak összege.
Jutalmazás:
Korcsoportonként: az 1-2. helyezett csapat felkészítő nevelőjével együtt színházlátogatást nyer. (Lehetőség szerint szeretnénk –ismételten - a Nemzeti Színház egyik diákoknak szóló darabjára eljuttatni őket.)
A 3. és a további helyezettek: oklevél elismerésben (esetleg kis tárgyi jutalomban) részesülnek.
Az ünnepélyes eredményhirdetés: az Eötvös Károly Megyei Könyvtárban / a Polgármesteri Hivatalban lesz.
Veszprém, 2020. január 30.

Márkusné Vörös Hajnalka
a VMHE elnöke

 

Pénzügyi elszámolás:

1. A versenyt lebonyolítók díjazása: 300.000.-
2. Vetélkedő anyagköltsége: 20.000.-
3. A nyertesek díjazása: színházjegy: 50.000.-
4. A nyertesek útiköltsége (buszbérlés): 120.000.-

 

Kelt: Veszprém, 2020. jan. 30.

Márkusné Vörös Hajnalka
a VMHE elnöke

ELSZÁMOLÁS a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata által 2019. évben nyújtott cél jellegű és fejlesztési támogatásokról. Támogatás nyilvántartási száma: PKB/233-3/2019.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata bruttó 400.000,- Ft, azaz bruttó négyszázezer forint vissza nem térítendő támogatást nyújtott az ,,I. Világháborús Centenáriumi Emlékezés költségei" előirányzat terhére. A támogatást az Első Világháborús Centenáriumi programok 2019. keretében ,,"Veszprémi Barangoló" - Vetélkedő a Sétál a család Veszprémben a Nagy Háború nyomában c. módszertani kiadvány nyomán" című (a vetélkedő lebonyolítóinak díjazása és járulékai, anyagköltség, színházjegy vásárlása, útiköltség, buszbérlés)" program finanszírozásához
biztosította a Támogató.

SZAKMAI BESZÁMOLÓ

A programot pályázat kiírásával, anyagilag támogatta: VMJV Polgármesteri Hivatal EVCE Bizottsága Támogató intézmények: VMHE, EKMK, LDM, BABAKO Egy., Petőfi Színház, MH.54. Veszprém Radarezred. A csapatokat a sétafüzet alapján dr Földesi Ferenc és Nagyné Kozma Ildikó készítette fel, egységesen, csapatonként 2 sétával. Az előkészítésben és a lebonyolításban résztvevők: Bontó László, dr. Földesi Ferenc, Jákói Bernadett, Márkusné Vörös Hajnalka, Nagyné Kozma Ildikó, Övegesné Kóber Zsuzsa, Palkóné Jády Melitta, Rainer Pál, Szabóné Vörös Györgyi, Váradi Lászlóné.

A „Barangoló Veszprémben a Nagy Háború nyomában…” című vetélkedőre 2019. okt. 16-án került sor. A terepi vetélkedő hagyományos nyitó állomása a Szentháromság téren volt. A befejezést és az ünnepélyes eredményhirdetést az EKMK Kisfaludy termében tartottuk. A terepi döntő forgatókönyvét mellékeltük.

Nevezett csapatok és eredményeik:
Általános iskolai kategória:
1.hely: Szilágyi E. Ker. Ált. Iskola TörténÉszek: Kovács Brúnó, Gáty Gergely, Guba Ákos, Rák Máté, Bús Áron
Felkészítő tanár: Hetyési Judit
2.hely: Szilágyi E. Ker. Ált. Iskola Hadiárvák: Winkler Dóra, Kovács Vera, Vitáris Virág, Sintábor Flóra
Felkészítő tanár: Albertné Balogh Márta
3.hely: Szilágyi E. Ker. Ált. Iskola Hős Csomayak: Sziránszky Zsófia, Gelencsér Eszter, Czaun Adél, Gaschler Emma, Vass Anita
Felkészítő tanár: Albertné Balogh Márta
3.hely: Kossuth Lajos Ált. Iskola Belső harcok: Tóth Máté, Tislér Szabolcs, Soós Tamás, Kramli Levente
Felkészítő tanár: Somogyi Csaba
4.hely: Szilágyi E. Ker. Ált. Iskola Az első világháború alkotó elemei: Horváth László, Szabó Csoma, Molnár Blanka, Novográdecz Ábel, Molnár Dániel
Felkészítő tanár: Hetyési Judit
5.hely: Szilágyi E. Ker. Ált. Iskola Hadiözvegyek: Iványi Anna, László Hajni, Sövényházi Lilla, Papp Sára, Takó Dorka
Felkészítő tanár: Albertné Balogh Márta
6.hely: Szilágyi E. Ker. Ált. Iskola Turul: Eveli Benigna, Polányi Csenge, Szabó Korina, Némedi Zsóka, Heblinger Laura
Felkészítő tanár: Albertné Balogh Márta
7.hely: Kossuth Lajos Ált. Iskola Történelmi katasztrófák: Nepusz Katinka, Fürst, Ádám, Nagy Dominik, Szabó Virág, Pongrácz Eszter
Felkészítő tanár: Somogyi Csaba

Középiskolai kategória:
1.hely: VSZC. Ipari Szakgimnáziuma „Angolkisasszonyok”: Paizs János, Nagy Levente, Csoma Bence, Jankovics Péter, Sinkó Ferenc Ferdinánd Mentor tanár: Irányi László
2.hely: VSZC „SÉF” Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája Időutazók: Barcza Krisztina, Hekli Virág, Erdész Kitti, Bakonyvári Barbara, Hekli Viktória
Mentor tanár: Iványi Zsolt
3.hely: Padányi Katolikus Iskola Matulka lányai: Székely Anna, Hári Hedvig, Praznovszky Lili, Zsámbok Nóra
Mentor tanár: Kámánné Szőke Katalin
4.hely: Veszprémi Szakképzési Centrum Közgazdasági és Közigazgatási Szakgimnáziuma Történelem Tudósok: Babai Rózsa, Juhász Enikő, Lohn Natália, Sándor Eszter, Szalai Hanna
Mentor tanár: Békefiné Bera Eszter.

Az oklevelek és az értékes könyvcsomagok mellett 9 csapat (45 tanuló) és felkészítő nevelőik a Nemzeti Színház Tóth Ilonka című előadását tekintették meg 2019. nov. 13-án. Az előadás előtt két csoportban ismerhették meg a színház történetét és épületét.

Veszprém, 2019 12. 10.

Köszönjük támogatásukat!

A közreműködők nevében:
Márkusné Vörös Hajnalka VMHE elnöke

 

A vetélkedő forgatókönyve: 2019. 10. 16. 14:00 – ~16:30
1. Sorakozó a Szt. Háromság téren.
Megnyitó: Márkusné Vörös Hajnalka (Veszp. Megy. Honism. Egy. elnöke).
2. Szabó György alezredes, református tábori lelkész : MAGYAR HONVÉDSÉG 54. VESZPRÉM RADAREZRED beszéde: - Nagy Háború hőseiről, a hazaszeretet, a nemzet iránti kötelesség mit kell, hogy jelentsen a mai ember számára.
3. Vetélkedő menetének ismertetése, indulási sorrend kihúzása. (N. Kozma Ildikó)
4. 1. állomás: Szt. Háromság téren: csapatok: a húzott sorszámuknak megfelelően 3 percenként indulnak, térképpel, menetlevéllel. Itt pontozzuk a csapat névválasztását, a kitűzőjüket. Itt húzzák ki a "hátországi recept" készítés feladatot is, melyet írásban kell leadniuk a  cél állomáson. (Az recept kitalálása adott alapanyagokból és leírása a várakozás alatt ill. a célállomáson.) Áll. vez: N. Kozma Ildikó
5.  2. állomás: Piarista Gimnázium - TOTO  sebesültek, hátország...  áll. vez: Márkusné Vörös Hajnalka
6.  3. állomás: Matulka-ház - mi üzemelt a házban? Cégér felismerés Áll. Vez: Szabóné Vörös Györgyi
7.  4. állomás: Kapuváry - ház - polgármesteri szónoklat készítése. Áll. vez: Takács László (képviselő)
8.  5. állomás: Vörösmarty tér - emlékmű: Csapatok tiszteletadása 1 szál virággal, iskolájuk szalagjával. Áll. vez: Váradi Lászlóné (Irén)
9.  6. állomás: Alsóvárosi temető - sírok felkeresése adott szempontok alapján áll. vez: Rainer Pál, Bontó László
10.  7. állomás: EKMK Kisfaludy - terem: - háborús receptek leadása  áll. vez: Palkó - Jády Melitta
11. Daltanulás, zárás: Isten áldja meg a magyart… - citerán: Jákói Bernadett
- Oklevelek, díjak átadása: Porga Gyula polgármester? és Oberfrank Pál PS. Színház ig.? MH 54.Veszprém Radarezred képviselője?

A Balatonalmádi város 2022. évi kulturális-civil pályázat keretében a balatonalmádi Honismereti és Városszépítő Kör 2022. évi tevékenységének támogatására 200 000 Ft. támogatást nyertünk.

Szakmai beszámoló:

Honismereti és Városszépítő Kör
Balatonalmádi Zichy Mihály utca 13.
Elnök Kovács István, titkár Töltési Erzsébet, újraalakulás 2013.

Veszprém megyei Honismereti egyesület
8200 Veszprém Füredi út 55.
Elnök Márkusné Vörös Hajnalka

Pályázati támogatással megvalósult  tevékenység leírása
Mindegyik programunkat évek óta szervezzük lelkes önkéntesek részvételével.
2022. március 5. és okt. 8.
Évek óta évente két alkalommal több helyszínen szemétgyűjtés szerveztünk. A Honismereti kör koordinátorai várták zsákokkal és kesztyűkkel a város lakóit és tettük tisztábbá Balatonalmádit. Résztvevők száma 70-100 fő.
2022. Április 2. szombat 14.00 Tojásfa avatás (két héttel húsvét előtt), Április 14-én 10-13 óráig vidám kézműves foglalkozás a Pannóniával közösen.
2022. április 15.-16. Húsvéti séták a Tourinform irodától

Templomséták 2022. július augusztus minden szombatján
Balatonalmádi és Berény templomaiban 1 db plakát csatolva
Vezetők: Ferenczy K. Kovács A. Blázsi Ágnes, Töltési E.
Résztvevők sétánként 5-20 fő.

Villaséták 2022. július augusztus minden péntekén 18.00, indulás a Tourinform irodától
Vezetők: Illána Zs. Blázsi Ágnes
Résztvevők sétánként 10-100 fő.
2022 július 15. Balatonalmádi Zenepavilon szentmise Böjte Csaba atya és a Magyar Örökség díjas Kodály Zoltán gyermekkórus részvételével
2022. augusztus 21. Almádi civil közösségeinek napja a Szent Erzsébet ligetben, totókkal, városismereti kérdésekkel
2022. szeptember 3. a Berényi Szent Ignác templom virágosítása és környezetének szépítése

Templomok Éjszakája szeptember 17. szombat, Szíjártó László plébános, Faust Gyula református lelkész,  felkért kórus Gaudium, Pusker János vezetésével https://m.youtube.com/watch?v=vyJo65oLKRs&feature=youtu.be

2022. október 22. a Berényi temető takarítása 20 fő

Városszépítő pályázatok díjakkal: Húsvéti, Őszi, Adventi

A Honismereti kör tevékenysége a Facebook oldalán megtekinthető: https://www.facebook.com/HonismeretiKorAlmadi
A tagok minden hónap utolsó keddjén a Pannónia kulturális központban találkoznak, ennek keretében szoktuk a városszépítő pályázatok eredményhirdetését és díjkiosztását is megtartani.

Szakmai beszámoló a 203137/04633 pályázati azonosítási számú HOLCZINGER SZANDRA ÉS WÁGENHOFFER GERGELY: SZÜLŐFÖLDÜNK BAKONYSZŰCS CÍMŰ KÉTNYELVŰ KÖTET KIADÁSÁNAK pályázati megvalósításáról:

A pályázat támogatási összege 650 000 Ft volt.

Bakonyszücs Veszprém megyében, a Bakony hegység lábánál fekvő magyarországi német település. Innen származik a kötet egyik szerzője, Holczinger Szandra, aki mindig is szívügyének tekintette szülőfaluja és a bakonyi svábság múltját. Nyelvészeti és néprajzi kutatások során rengeteg izgalmas és értékes anyag került elő. Ezek a kutatások adták az alapját korábbi tanulmányoknak és szakdolgozatoknak, ám a településről még nem jelent meg önálló helytörténeti és néprajzi kötet. Ez alkalomból született meg az a gondolat, hogy a több éves kutatási munkákat, hanganyagokat, írásos emlékeket és a még fellelhető adatokat érdemes lenne feldolgozni és egy összefogó kötetbe foglalni. A közös munkát 2021 januárjában kezdték el. Legfontosabbnak tartották, hogy a 24. órában még felkeressék a legidősebb helyieket és elszármazottakat - akik közül azóta több, számukra óriási segítséget nyújtó idős ment el. Összesen körülbelül 120 adatközlővel
dolgoztak együtt az elmúlt három évben.
A két fiatal szerző Wágenhoffer Gergely és Holczinger Szandra bakonyszücsi gyűjtőútjukon Segítséget és támogatást kaptak a Veszprém Megyei honismereti Egyesülettől, a Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltárától, a Veszprémi Főegyházmegyei Levéltártól, a pápai Gróf Esterházy Károly Múzeumtól, a Megyei Német Önkormányzattól, Bakonyszücs Község Önkormányzatától, és Német Nemzetiségi Önkormányzatától is. Tanulmányozták és feldolgozták a faluról készült szakdolgozatokat, publikációkat, korábbi gyűjtéseket, archív hanganyagokat. Hazai és külföldi forrásokból, egyaránt gyűjtöttek anyagot. Emellett több száz hazai és külföldi szakmai adatbázisból gyűjtöttek adatokat. Ezen felül rendszeresen kértek és kaptak segítséget nyelvészektől, történészektől, egyetemi professzoroktól, levéltárosoktól, helytörténeti kutatóktól és tanároktól.
A könyv felépítése két részre tagolódik, első fejezetként Bakonyszücs helytörténeti emlékei kerülnek feldolgozásra, melynek szerzője Wágenhoffer Gergely, aki származását tekintve szintén kötődik a településhez. Bakonyszücs összefogó története 14 fejezetben kerül elemzésre a kezdetektől egészen az 50-es évek végéig, nagy hangsúlyt fektetve a német lakosság betelepítésére, személyes történetek által a két világháború eseményeire, annak következményeire, a ki- és betelepítésekre, melyek megváltoztatták a falu lakosságának összetételét. Külön fejezetek vizsgálják az ősi bakonyszücsi német családok neveinek elterjedését, az emlékezetben fennmaradt fontos történeteket a háborús hősökön keresztül egészen a kivándorlásokig, melyek összeírások és anyakönyvek tükrében olvashatók. Mindemellett rövid egyház- és oktatástörténeti összegzés is bemutatásra kerül a kötetben.
A kötet második felében a bakonyszücsi németek néprajzi emlékeinek összefoglalása és közkinccsé tétele a cél, mely fejezet szerzője Holczinger Szandra. A különböző alfejezetek részletes leírást, elemzést adnak a bakonyszücsi németek építkezési kultúrájáról, a már csak az idős szücsi lakosok emlékeiben élő ünnepekről, szokásokról, babona és hiedelemvilágról, vallási életről. Kiemelt fontosságú a néprajzi fejezetekben a bakonyszücsi német dialektus fonetikus megjelenítése, mely most először lesz olvasható és ezzel az utókornak továbbadható. Az étkezési szokások témakörében helyi receptek és specialitások is feljegyzésre kerültek, míg a zenei kultúra és népköltészet bekezdések eredeti nyelvjárási szövegeket és körülbelül 30 összegyűjtött bakonyszücsi népdal kottáját és elemzését foglalja magába, érintve a gyermeki világ témakörét is. A bakonyszücsi népdal- és szöveggyűjtemény függelékként, a kötet végén olvasható. A kötet több, mint
ezer hivatkozást tartalmaz, közel 350 képet, ábrát és térképet használ illusztrációként.
A könyv két nyelven, magyarul és németül jelent meg, megőrizve a bakonyszücsi németek nyelvjárását. A kevésbé ismert településről készülő kötet méltatlanul elfeledett történelmi emlékeket, számos kulturális, néprajzi értéket szeretne átadni az utókornak, ezzel megőrizve a bakonyszücsi ősök hagyatékát. A fiatal szerzőpáros munkásságának hála ez az első, önálló könyv a településről.
A kötet első bemutatására 2023. december 10-én vasárnap, a bakonyszücsi Kultúrházban került sor. Az érdeklődők megtöltötték a nagytermet és a könyv tartalmi bemutatás után élénk beszélgetés és a feltóduló emlékek megosztása következett. Az egyik résztvevő így foglalta össze a bemutatón 2áfélteketi ,,...A teremben még csak a szerzők családjai és a bakonyszücsi szervezők voltak jelen. Lassan megtelt a terem és újabb és újabb székeket kellett hozni, hogy elférjenek az idejött emberek, helybeliek, itt élők, és elszármazott szücsiek is. A könyvbemutató jól felépített és párbeszédes formája feledtette az idő múlását és alig lehetett észrevenni, hogy repül az idő. Mindenki csendben ült és körbenézve könnycseppeket
morzsolgató embereket vagy mély, megnyugtató levegővételeket láttam.
Elől a szerzők két csillogó szempára tekintett ránk, amely néha elhomályosodott a bennük levő érzelmektől. Mindenki máshogyan láthatta őket, valaki a két tehetséges fiatalt, valaki a két 3 éven keresztül fáradságot nem kímélő kutatót, valaki a magyarországi német fiatalokat, valaki a szomszéd lányt és fiút, valaki a családtagot, valaki a bakonyszücsi fiatalabb generációt. S talán valaki azt látta, amit én. Láttam a tizenéves kislányt, aki nagymamája mellett füzetekbe jegyzetel, hallgatja a meséket és együtt dalol vele. Láttam ahogy a német nyelvet tanulja, tanulmányozza az egyetemen, ahogy keresi és kutatja családja történetét. Láttam, ahogy leül a fiúval, Gergővel és elkezdődik a számukra ez a fontos munka. Láttam, ahogyan a terveik szerint járják a falut és felvételeket készítenek az idősebb generációval. Láttam, ahogyan mindketten időt, energiát, fáradságot nem kímélve család és munka mellett kutatnak, és írják a könyvet. Láttam, ahogyan a nagy munka mellett még egy-egy kis kitérőt tesznek és tisztítják a bakonyszücsi kőkereszteket. Láttam, ahogyan a férj és a feleség átvállalja a mindennapi teendőket, hogy ők végezhessék a könyvírást. Láttam, hogy mennyi kéz ölelte titokban őket át az éj leple alatt, hogy tudják folytatni a munkát, akkor is amikor már aludniuk kellett volna. Láttam a segítséget, amit kaptak a helyiektől, tanáraiktól, mentoraiktól, hogy ez a nagy horderejű munka elérhesse végleges formáját és könyvvé váljon.
S még valamit láttam a teremben, azokat az embereket, akik mindezt történetükkel, fájdalmaikkal, énekeikkel, a sokáig ki nem mondott szavakkal támogatták azt, hogy a könyv megszülessen. Láttam azokat, akik a széken ülve, felmenőikre gondolnak, s láttam azokat, akik már csak lélekben lehettek ott, de ott voltak.
Ebben a kis zsákfaluban valami csoda született. Egy közösség, egy múlt, egy jelen formálódott fekete betűkké a fehér oldalakon és ott a teremben. A könyv ősbemutatója azoknak szólt, akik benne vannak, akik miatt és akikért íródott s azokért, akik otthon olvassák majd. ...”

Sajtótudósítás a könyvbemutatóról: Kisalföld 2023.01.09.
https://WWW.kisalfold.hu/helyi-eletstilus/2024/01/ket-fiatal-helytortenesz-szandra-es-gergo-sikere-magyarul-es-nemetul-660-oldalon-mutatjak-be-bakonyszucs-multjat
Köszönjük megtisztelő támogatásukat.

Bakonyszücs - Veszprém, 2024. február 25.
Márkusné Vörös Hajnalka

Egyesületünk Rybár Olivér: A Cholnoky család története című könyv kiadására 203137/04163 azonosító számon 400 000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert.

Rybár Olivér: A Cholnoky család története című könyv megjelentetése, bemutatói és a hozzá kötődő szakmai rendezvények:

2021. július 22. - A Cholnoky család története című kötet megjelenése
2021. július 23. – Könyvbemutató Veszprém (Laczkó Dezső Múzeum)
2021. július 24. – Könyvbemutató Balatonfüred (Arácsi Népház, Kiállítóház és Fiókkönyvtár)
2021. szeptember 14. – Könyvbemutató Veszprém (Művészetek Háza – Dubniczay Palota)
2021. október 22. – „Séta a Cholnoky család nyomában Veszprémben”
2021. október 23-án – „Séta a Cholnoky család nyomában Balatonfüreden”

A Cholnokyak eredete és családjuk története kevéssé vizsgált területe a hazai családtörténeti munkáknak. A Cholnokyak sok ismert személyiséget adtak az országnak, kiemelkedő személyiségek voltak, az irodalmi, földrajztudományi, egészségügyi, jogi, művészeti, mérnöki pályák területén. Ezért is fontos eredmény a kötet megjelenése, amely a középkortól napjainkig követi végig az egyik legérdekesebb történelmi család életét és tagjainak munkásságát. A Cholnokyak Erdélytől Pécsen át Budapestig fontos szerepet játszottak a magyar történelem alakulásában. Rybár Olivér könyve a hazánkban ismert – az országnak számos híres személyiséget adó – család történtét mutatja be.
A Cholnoky család története hiteles adatokkal 1678-tól követhető nyomon. A családi legendárium eredetüket egészen a XV. századig vezeti vissza és Hunyadi János édesanyjához köti. Az első megnevezett ősük Csolnakosi Jariszló. Fiai (Dán, Péter, Vajk és János) közül a családjuk tagjait János leszármazottainak tartják. eredet­mítoszuk összekapcsolódik az Erdélyben élt hátszegi nemesi család, a Csolnakosiak történetével. A népes család hazai központja Kecskeméthez kapcsolódik, a Cholnoky-család itt válik három ágra, az ún. Antal, László és Imre-ágra, melyeket külön-külön részletesen is bemutattunk. Mindhárom nagy család más-más pályát futott be a történelem során.
Az Antal-ág tagjai a legismertebbek, ide sorolható Cholnoky Jenő földrajztudós, Cholnoky Viktor és László írók, illetve id. és ifj. Csolnoky Ferenc orvosok, akik a veszprémi egészségügyi élet kiemelkedő szereplői voltak. E családág tagja volt Csolnoky László ügyvéd, Cholnoky Béla botanikus és Cholnoky Tibor Kossuth-díjas egyetemi tanár is.
A László-ág a feltörekvő alföldi iparos-kereskedő család volt. A család ezen ágának tagjai maradtak őseik földjén és szakmá­jánál, így főként Kecskeméten és környékén tevékenykedtek. A kézműves iparban működő családtagok közül kiemelkedik Csolnoky Ferenc szabó, id. és ifj. Csolnaky László és Antal csizmadiák munkássága. A kereskedelemben említésre méltó Csolnoky Endre fűszer-, illetve András húsáru-kereskedők életműve. A család fiatalabb tagjai közül Endre és Károly a tanári pályát választották. Fontos megemlíteni még Cholnoky Margitot, aki korának híres opera-énekesnője volt.
Az Imre-ág tagjai főként a jog és orvostudomány területén voltak meghatározó szereplői a hazai történelemnek. Öt generáción keresztül működtek Cholnokyak az ügyvédi, közjegyzői pályákon. Ide sorolható id. és ifj. Cholnoky Imre vagy Cholnoky Lajos is. Ehhez az ághoz kapcsolódnak az USA-ba kivándorolt és ott nagy karriert befutó Cholnokyak (Cholnoky Tamás mérnök és Cholnoky Tibor sebész). Oldalági rokonaik az egészségügy területén lettek kiemelkedő személyiségek, például vitéz Cholnoky László Kossuth-díjas pécsi egyetemi tanár és orvos gyermekei.
A könyvben bemutatott több mint fél száz Cholnoky családtag életműve a hazai szellemi és kulturális történet fontos részét jelentik.
Az írásban nem szerepelnek a ma élő leszármazottak, csak említés szintjén. A beházasodott családtagok (férjek, feleségek) családjait és származásukat részletesen nem mutatom be. A női ági leszármazottak - akik már nem Cholnoky nevűek – közül csak a fontosabb személyeket vettem figyelembe. Illetve a bőséges irodalommal rendelkezdő Cholnoky-fivérek (Viktor, Jenő, László) életművének részletesebb bemutatása és irodalmi, földrajzi munkásságuk értékelése nem képezte a könyv tárgyát. A kevésbé ismert és a méltatlanul elfeledett családtagokról portrét, rövid életrajzot közöl az írás. A kötetben, több mint 50 családtag részletes életrajzát olvashatjuk. Az eddig nem publikált családi fotók megjelentetése is célja a könyvnek. Nevezhetnénk a könyvet Cholnoky életrajzi lexikonnak is.
A megjelent kötetet három könyvbemutatón és két tematikus sétán is népszerűsítettük.

A kötet első bemutatójára július 23-án, Dr. Cholnoky Jenő geográfus születésének 151. évfordulóján került sor a veszprémi Laczkó Dezső Múzeumban. A könyvbemutató házigazdája Márkusné Vörös Hajnalka, a Veszprém megyei Honismereti Egyesület elnöke volt. Az eseményen felszólalt Péterváry-Szanyi Brigitta a múzeum igazgatója, Dr. Navracsics Tibor kormánybiztos és Porga Gyula a város polgármestere is. A könyvet Dr. Kubassek János az érdi Magyar Földrajzi Múzeum igazgatója mutatta be az érdeklődők számára. A múzeumigazgató részletes beszámolója után a szerzővel, Rybár Olivérrel beszélgetett a kötet elkészülésének körülményeiről, a kutatás érdekességeiről és a könyvben olvasható történetekről. Az eseményen a sajtó képviselői is részt vettek, melyről tudósítottak a helyi és megyei folyóiratokban és az online médiában illetve a televízióban is. A rendezvényen részt vett a Cholnoky család néhány leszármazottja; Cholnoky Tamás mérnök és felesége, dr. Cholnoky Péterné Ferenczi Éva és lánya, Cholnoky Zsuzsanna, illetve a család távolabbi rokona, Cholnoky Gabriella leszármazottja, Biczi Gábor és felesége is.

A kötet másnapi bemutatóját a Balatonfüredhez tartozó Arácsi Népházban rendezték meg. A nagyszámú közönséget Takács Miklós önkormányzati képviselő, a Balatonfüredi Helytörténeti Egyesület elnöke köszöntette. A kötetet Dr. Kubassek János mutatta be, aki hosszasan értekezett a Cholnoky család szerepéről és bemutatta a család balatoni kötődéseit is. Ez után a szerzővel beszélgetett a könyvhöz kapcsolódó kutatásokról és a kötetben olvasható családtagok személyes történeteiről. Az eseményen sok Cholnoky leszármazott is részt vett; Cholnoky Judit és férje valamit két lányuk, Cholnoky Róbert és felesége, Cholnoky Gábor és neje, dr. Csolnoky Ferenc orvos dédunokája, Illényi Gáborné Benedek Katalin unokáival és testvére, Benedek András is. A könyvbemutató után a család tagjai léptek a mikrofonhoz és a bemutatkozást követően az érdeklődő közönségnek meséltek személyes történetükről, valamint a Cholnoky név szerepéről életükben. A rendezvény után a kötetek dedikálására is sor került. Ezt követően kötetlen beszélgetésre invitálták a Cholnoky rokonságot, melynek keretében a rég nem látott családtagok, vagy az eddig egymást személyesen még nem ismerő családtagok ismerkedhettek.

A kötet harmadik bemutatójára a „Könyvből várat – Várból könyvet - Mini könyvhét Veszprémben” című eseménysorozat keretében került sor a Dubniczay-palota udvarán. A hét nyitónapján szeptember 14-én, kedden került sor a Cholnoky kötet bemutatójára is. Az eseményen Kilián László, a Művészetek Háza igazgatója beszélgetett a könyv kiadója, a Veszprém Megyei Honismereti Egyesület elnökével, Márkusné Vörös Hajnalkával. A rövid bemutatót nagy érdeklődés kísérte.

Tematikus sétákat tartottunk két helyszínen, Veszprémben 2021. október 22-én „Séta a Cholnoky család nyomában Veszprémben” címmel és Balatonfüreden 2021. október 23-án „Séta a Cholnoky család nyomában Balatonfüreden”.

Köszönjük az NKA Könyvkiadási Kollégiumának megtisztelő támogatását.

Veszprém, 2021. december 15.

Márkusné Vörös Hajnalka elnök

Bővebb információ: https://vmhe.hu/ekf-program-cholnoky-projektindito-rendezvenyek-tamogatasa-2021-2/

Veszprém Megyei Honismereti Egyesület

Adószámunk: 19263157-1-19

Copyright 2022. 
Veszprém Megyei Honismereti Egyesület

Székhely: 8200 Veszprém Füredi út 55.

Email:
elnök:
mvorosh@gmail.com
központi:
honismeret@gmail.com
Veszprém Megyei Törvényszék
60.106/1991

Megyei nyilvántartási szám: 19-02-0000681

Régi formátumú nyilvántartási szám: 681

Alapítás éve: 1991
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram