2023. évi közgyűlés

2023. április 14-én tartottuk az esedékes közgyűlésünket.

A vezetőség és az ellenőrző bizottság beszámolója mellett kihasználtuk az alkalmat a Helytörténeti Lexikon 2. most megjelent 2. kötetének a bemutatására is.

Köszönjük a megjelent tagjainknak a kellemes találkozót!

Négy év után ismét tisztújító közgyűlést tartottunk.

Az eseményre a Csermák Antal Zeneiskola frissen felújított koncertterme biztosította a helyszínt.

Az elmúlt időszak szakmai és pénzügyi beszámolóit a tagság elfogadta, majd megszavaztuk az új vezetőségi és ellenőrző bizottsági tagokat.

Egyesületünk 2022. évi tisztújító közgyűlésen megválasztott tisztségviselői:

Elnök: Márkusné Vörös Hajnalka levéltáros (Veszprém)

Elnökhelyettes: Szabóné Vörös Györgyi könyvtáros (Veszprém)

Titkár: Bontó László (Veszprém),

Elnökségi tagok:

Fülöp Júlia (Balatonfüred),

Hofferné dr. Hánich Erika (Nagyesztergár),

Miklós Tamás (Révfülöp),

Németh Andrásné Farkas Gabriella (Nyirád),

Pátkai Ádám Sándor (Szentgál),

Petrovics László (Várpalota),

Sebő József (Veszprém),

Szőke Melinda (Magyarpolány)

Ellenőrző Bizottság:

Elnök: Varga Antal (Olaszfalu)

Tagok: Gy. Lovassy Klára (Veszprém) és Nagyné Kozma Ildikó (Veszprém)

A Veszprém Megyei Honismereti Egyesület 2021. március 19. (szombat) 10.30 kor tartotta 2022. évi közgyűlését.

A közgyűlés forgatókönyve:

Helyszín: Eötvös Károly Megyei Könyvtár (Veszprém, Komakút tér 3.)

Levezető elnök: Somfai Balázs

Jegyzőkönyvvezető: Hofferné Hanich Erika

A levezető elnök köszönti a közgyűlésen megjelenteket és megállapítja, hogy az Egyesület tagságának több mint az 50 %-a jelen van.

A levezető elnök ismerteti a közgyűlés napirendjét és kéri a tagságot, hogy fogadja el.

1. VESZTESÉGEINK – Megemlékezés az elhunytakról.

Előterjesztő: Szabóné Vörös Györgyi alelnök

Tisztelet és főhajtás az előző közgyűlés óta elhunyt tagokról és a honismereti munkát segítő támogatóinkról. (Vetített képek és egy mondat minden elhunytról)

Reindl Erzsébet (1937-2020) pedagógus, tapolcai helytörténeti kutató

Simon Gyula (1927–2020) villamos szerelő, csajági helytörténeti kutató

Wöller István (1930–2020) malomszakértő

Poór Andrásné Tatai Izabella (1942–2021) ajkai helytörténész

Hogya György (1923–2021) veszprémi helytörténeti kutató

Kérjük, hogy 1 perces főhajtással emlékezzünk meg róluk.

2. JUBILEUMI KÖSZÖNTÉSEK – Gubicza Ilona és Somfai Balázs

Előterjesztő: Somfai Balázs helyettesítője: Szabóné Vörös Györgyi alelnök

Gubicza Ilonát 80 éves születésnapján köszöntöttük 2021. szeptember 16-án a tiszteletére összeállított kötettel

Somfai Balázs főlevéltáros pedig 70. születésnapján tisztelték meg barátai, ismerősei egy kötettel

3. KITÜNTETÉSEK

Tagjaink közül többen országos kitüntetésben részesültek.

Petrovics László évtizedes honismereti munkájáért a Honismereti Szövetség Emlékérmét vehete át 2021. július 8-án a debreceni Honismereti AkadémiánVargáné Nyári Katalin, a Várpalotai Városszépítő- és Védő Egyesület tagja, a Vegyipari Múzeum igazgatónője több évtizedes honismereti munkájukért a Honismereti Munkáért Emléklapot vehette át az egyesület évzáró ünnepségén.

  1. Rybár Olivért jelentős kutató és publikációs tevékenységéért Pro Meritis díjjal tüntették ki.

Ez alkalommal szeretnénk átadni még három kitüntetést:

Vér Lászlónak és feleségének Irénke néninek a balatonkenesei honismereti mozgalom éltetőinek a Honismereti Munkáért Emléklapot (Felolvassa: Szabóné Vörös Györgyi )

Csendesné Bosits Éva ajka-tósokberéndi honismereti mozgalom vezetőjének a Honismereti Munkáért Emléklapot (Felolvassa: Szabóné Vörös Györgyi )

Varga Györgynak ajka-csékuti honismereti mozgalom vezetőjének a Honismereti Munkáért Emléklapot (Felolvassa: Szabóné Vörös Györgyi )

5. ÚJ TAGJAINK

Előterjesztő: Márkusné Vörös Hajnalka elnök

Az előző közgyűlés óta többen kérték az Egyesületünkbe való tagfelvételüket, amelyet az elnökség elfogadott. Szeretnénk tájékoztatni a közgyűlést, hogy kik nyertek felvételt az Egyesületbe. Kérem, hogy az új tagok néhány mondatban mutatkozzanak be az Egyesület tagsága előtt.László Erika segédlevéltáros (Szentgyörgyhegy),

Marosi Istvánné művelődésszervező (Nemesvámos),

Horváth János műszaki szakelőadó (Békás-Szombathely)

Gazdag László mérnök-fizikus (Budapest-Bakonyszentiván)

Arnold György mérnök (Herend)

Zanathyné Lenkefi Éva tanárnő, a Cholnoky Általános Iskola igazgatóhelyettese (Veszprém),

Takácsné Rimanóci Erzsébet ny. tanár (Veszprém),

Iványiné Kovács Erzsébet ny. pedagógus (Veszprém)

Szőke Melinda az Ajkai Önkormányzati Hivatal irodavezetője (Ajka-Magyarpolány)

Varga Antal a Zirci Takarékszövetkezet ny. elnöke (Olaszfalu),

Zimonyi Máté (Veszprém), bölcsész, esztéta

Közösségi és Értékőrző Egyesület (Olaszfalu),

Hajagi Természetvédő és Szabadidő Egyesület (Herend)

6. BESZÁMOLÓ AZ EGYESÜLET 2021. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

és az erről szóló határozat elfogadása

Előterjesztő: Márkusné Vörös Hajnalka elnök

7. BESZÁMOLÓ AZ EGYESÜLET PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉGÉRŐL ÉS GAZDÁLKODÁSÁRÓL és az erről szóló határozat elfogadása

Előterjesztő: Márkusné Vörös Hajnalka elnök

8. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG ELNÖKÉNEK TÁJÉKOZTATÁSA AZ EGYESÜLET 2021. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL ÉS GAZDÁLKODÁSÁRÓL

Előterjesztő: Lábodi Csaba

9. AZ ELNÖKSÉG JAVASLATA A 2021. ÉVI TEVÉKENYSÉGRE, majd szavazás

Itt kell megszavazni a tagdíjak emelését is.

Javaslat: egyéni tagok 2000.- Ft/év; jogi személyek, egysületek: 5000.- Ft/év

Előterjesztő: Márkusné Vörös Hajnalka elnök

10. A VESZPRÉM MEGYEI HONISMERETI TANULMÁNYOK XXII. kötetének bemutatása

A kötetet bemutatja: Dr. Hudi József, a kötet szerkesztője

11. HOZZÁSZÓLÁSOK

Egyesületünk 2021. évi beszámolója itt található: Éves Beszámolóink

Meghívó

A Veszprém Megyei Honismereti Egyesület  január 24-én (pénteken) tartja közgyűlését.

A közgyűlés helyszíne: Eötvös Károly Megyei Könyvtár (Veszprém, Komakút tér 3.) 1. emeleti Kisfaludy-terem

A közgyűlés kitűzött kezdete: 14.30 óra.

Amennyiben erre az időpontra nem jelenne meg az Egyesület tagságának 50%-a + 1 fő, a közgyűlést – változatlan programmal – 15.00-kor kezdjük meg.

Napirend:

  • Tagfelvételek és megemlékezés az elhunytakról. Szabóné Vörös Györgyi alelnök
  • Beszámoló az Egyesület 2019. évi tevékenységéről. Márkusné Vörös Hajnalka elnök
  • Az Ellenőrző Bizottság beszámolója. Lábodi Csaba ellenőrző bizottsági elnök
  • Az Egyesület 2020. évi tervének ismertetése. Márkusné Vörös Hajnalka elnök
  • Kitüntetések átadása. Az Egyesület elnöksége
  • Hozzászólások és a beszámolók elfogadása.

A közgyűlés helyszínén lehetőség nyílik új tagok jelentkezésére és az éves tagdíj befizetésére is, melynek mértéke a rendes tagok esetében: 1.000,- Ft. A régi egyesületi hagyományok fordulatával élve: „Felülfizetést köszönettel fogadunk!”

A közgyűlésen kép- és hangfelvétel készülhet.

Megtisztelő jelenlétedre és aktív közreműködésedre feltétlenül szánítunk!

Veszprém, 2020. január 8.

Márkusné Vörös Hajnalka elnök sk.

és az Elnökség

Veszprém Megyei Honismereti Egyesület

Adószámunk: 19263157-1-19

Copyright 2022. 
Veszprém Megyei Honismereti Egyesület

Székhely: 8200 Veszprém Füredi út 55.

Email:
elnök:
mvorosh@gmail.com
központi:
honismeret@gmail.com
Veszprém Megyei Törvényszék
60.106/1991

Megyei nyilvántartási szám: 19-02-0000681

Régi formátumú nyilvántartási szám: 681

Alapítás éve: 1991
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram