CSALÁDTÖRTÉNETI MŰHELYBESZÉLGETÉSEK 2. - 2021. 10. 14.

Hetediziglen – családtörténeti műhelybeszélgetések
Szakmai továbbképzés családtörténeti kutatók számára

A Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltára a Veszprém Megyei Honismeret Egyesülettel, az MTA Veszprémi Akadémiai Bizottságával és a Veszprém Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzattal közösen folytatja a tavaly megkezdett, sikeres családtörténet-kutató kurzusokat. Figyelmünk középpontjában ezúttal a Veszprém megyei német családok kutatása kerül. Meghívott előadóink és szakembereink segítségével olyan kérdésekre keressük a választ, hogy hogyan követhető a betelepülő jövevények útja, hogyan változnak a nevek, milyen források segítenek életkörülményeik, vagyon helyzetük tisztázásában.

Az előadás tartalma:

2021. október 14. - A szenzitív adatok kezelése és értéke. A kutatás, adatgyűjtés, hálózatépítés tapasztalatai. Vendégünk: Gubicza Ilona, közgazdász, családtürténeti-kutató

Beszámoló az előadásról:

A műhelybeszélgetések első alkalmára 2021. október 14-én került sor, amelyen Gubicza Ilona, közgazdász, családtörténeti kutató A családtörténeti kutatás, adatgyűjtés, hálózatépítés tapasztalatai címmel tartott előadást. Gubicza Ilona a Gubicza, a Soós, a Leitold és a Kelemen családokkal kapcsolatos kutatási eredményeiről számolt be. A családok gyökereit, származását ismertette az 1700-as évek elejétől. Az előadó kiemelte, hogy a családokkal való személyes kapcsolat kiépítése nagyon fontos, a személyes adatgyűjtésre (fényképek, dokumentumok, visszaemlékezések), illetve a temetők sírkövein található adatok fontosságára hívta fel a figyelmet. A kutatásához a Veszprémi Főegyházmegye plébániáin megtalálható irattárakat, valamint a Veszprémi Főegyházmegyei Levéltár, az Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, a Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltára, a Zentai Levéltár és a Hadtörténeti Levéltár iratanyagát használta fel.

A családtörténeti kutatásához helytörténeti, nemesi családokról szóló szakirodalmat is feldolgozott. A Veszprém Megyei Levéltár iratanyagában a betelepítésekkel kapcsolatos iratokat, adóösszeírásokat, úrbéri szerződéseket, házassági szerződéseket, adás-vétellel kapcsolatos iratokat, végrendeleteket kutatott. Előadásában több, saját maga által készített, családjára vonatkozó családfát is bemutatott. A Magyar Nemzeti Levéltár adatbázisait sokat használta, értékes és fontos adatokat talált családja történetének kutatásához. A kutatott dokumentumokat, fotókat digitalizálta, összesen 90.000 digitalizált dokumentumot gyűjtött össze. Az előadó kitért a személyes adatok, a különleges, szenzitív adatok adatkezelési feltételeire.

A Veszprém Megyei Levéltárban található felekezeti anyakönyvek adatait mikrofilmolvasón keresztül kutatta. A kutatási, feldolgozási folyamat egyik legfontosabb részének az adatok rendszerezését tekintette. A kutatott családokból kiemelt egy-egy érdekes életutat, amit be is mutatott. Gubicza Antal (1899–1973), balatonfüredi kerületi esperes, pápai kamarás életét fotókkal, dokumentumokkal ismertette. A fényképeken szereplő személyek azonosításáról is beszélt, fontosnak tartotta kiemelni, hogy a fényképek hátoldalára rögzítsük a fényképen látható személyek nevét, a fénykép elkészítésének idejét, így megkönnyíthetjük később a feldolgozásukat.

Gubicza Ilona saját honlapot hozott létre a négy kutatott család bemutatására. A családtörténeti kutatás kezdetéről, a betelepítésekről, publikációkról, a családokról megjelent újságcikkekről, és a négy család családkutatási eredményeiről találunk a honlapon információkat: http://www.csaladfa.info/

Összeállította: Nagy Balázs Vincze (forrás: https://mnl.gov.hu/)

Az előadás az MTA VEAB jóvoltából visszanézhető a YouTub-on:

Az előadáson készült képek:

Veszprém Megyei Honismereti Egyesület

Adószámunk: 19263157-1-19

Copyright 2022. 
Veszprém Megyei Honismereti Egyesület

Székhely: 8200 Veszprém Füredi út 55.

Email:
elnök:
mvorosh@gmail.com
központi:
honismeret@gmail.com
Veszprém Megyei Törvényszék
60.106/1991

Megyei nyilvántartási szám: 19-02-0000681

Régi formátumú nyilvántartási szám: 681

Alapítás éve: 1991
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram