EVCE - 2020.

„Az Első Világháborús Centenáriumi programok Veszprémben” támogatására, 2020. évben

A programra vonatkozó adatok

A program megnevezése: „Veszprémi Barangoló”

Vetélkedő a Sétál a család Veszprémben a Nagy Háború nyomában c. módszertani kiadvány nyomán.

A program tervezett időpontja: 2020. október – november

A program helyszíne: Veszprém város

A program teljes költsége: 490.000.- Ft

A felajánlott saját forrás összege: - Ft1

A programhoz igényelt támogatás: 490.000.- Ft

A program rövid szakmai tartalma, bemutatása:

„A Sétál a család Veszprémben. A Nagy Háború nyomában” című füzetünket a Veszprémi Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság támogatásával széleskörű összefogás (EKMK, Laczkó Dezső Múzeum, az MNL Veszprém Megyei Levéltára, a BaBaKO Egyesület és a Veszprém Megyei Honismereti Egyesület helyismereti kutatóinak munkája) eredményeként jött létre. Ünnepélyes átadása és az első séta 2015 októberében, az Országos Könyvtári Napokon valósult meg. 2016 évben ~ 200 középiskolás tanuló vezetett séta keretében kereste fel a Nagy Háború veszprémi helyszíneit, ismerte meg a hátország és a kint harcoló katonáink erőfeszítéseit, veszteségeit és emlékezett meg a hősök áldozatáról.

A 2017-ben meghirdetett vetélkedőnkön 11 csapat dolgozta fel a füzet tartalmát, szakvezetéssel, majd egy terepi vetélkedőn mérte össze tudását.
A 2017 és 2018 októberében lezajlott vetélkedőt a BaBaKo szervezte és bonyolította le nagy sikerrel. 2019-től az immár hagyománnyá váló vetélkedő megszervezését és lebonyolítását a BaBaKo-val együttműködve a Veszprém Megyei Honismereti Egyesület vállalja magára.

A tervezett vetélkedő célcsoportjai: általános iskola 7-8. illetve a középiskolák 9-13. évfolyamos tanulói.
A vetélkedő lebonyolításában most is számítunk a Petőfi Színház, az Eötvös Károly Megyei Könyvtár és a Hadsereg veszprémi alakulatainak támogatására.

A „Veszprémi Barangoló” komplex feladatát két fő részre bontjuk:

I. szakasz, amelyben a benevezett csapatok szakavatott vezetőkkel (a módszertani füzet szerzőivel, szakembereivel) a kiadvány alapján megismerkednek Veszprém város első világháborús emlékeivel és a kutatási feladataikkal.
II. szakasz, amelyben az előzetes feladatok bemutatása történik, valamint a vetélkedő terepi szakasza következik.
Többes célunk a projekttel:

1. Érdekeltté tenni a fent említett korosztályt és nevelőiket városunk I. világháborús időszakának megismerésében.
2. az alapkompetenciák kiemelkedő fejlesztése:
Anyanyelvi kommunikáció – szövegértés, értelmező olvasás, beszédkészség
Szociális kompetenciák – közösségi munkaszervezés, konfliktuskezelés, problémamegoldás
Digitális kompetenciák – önálló ismeretszerzés az internet és a korszerű technikai eszközök használatával
Hon- és népismeret – lakóhelyéhez, szülőföldjéhez való kötődés, közösségi lét formálása
A vetélkedő végeredménye: a leadott és megoldott munkák, valamint a terepi verseny pontszámainak összege.
Jutalmazás:
Korcsoportonként: az 1-2. helyezett csapat felkészítő nevelőjével együtt színházlátogatást nyer. (Lehetőség szerint szeretnénk –ismételten - a Nemzeti Színház egyik diákoknak szóló darabjára eljuttatni őket.)
A 3. és a további helyezettek: oklevél elismerésben (esetleg kis tárgyi jutalomban) részesülnek.
Az ünnepélyes eredményhirdetés: az Eötvös Károly Megyei Könyvtárban / a Polgármesteri Hivatalban lesz.
Veszprém, 2020. január 30.

Márkusné Vörös Hajnalka
a VMHE elnöke

 

Pénzügyi elszámolás:

1. A versenyt lebonyolítók díjazása: 300.000.-
2. Vetélkedő anyagköltsége: 20.000.-
3. A nyertesek díjazása: színházjegy: 50.000.-
4. A nyertesek útiköltsége (buszbérlés): 120.000.-

 

Kelt: Veszprém, 2020. jan. 30.

Márkusné Vörös Hajnalka
a VMHE elnöke

Veszprém Megyei Honismereti Egyesület

Adószámunk: 19263157-1-19

Copyright 2022. 
Veszprém Megyei Honismereti Egyesület

Székhely: 8200 Veszprém Füredi út 55.

Email:
elnök:
mvorosh@gmail.com
központi:
honismeret@gmail.com
Veszprém Megyei Törvényszék
60.106/1991

Megyei nyilvántartási szám: 19-02-0000681

Régi formátumú nyilvántartási szám: 681

Alapítás éve: 1991
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram