Veszprém megyei honismereti ajánló bibliográfia (2003–2019)

Hudi József

A Veszprém megyei településtörténeti monográfiák dunántúli számba vételére 2002-ben került sor. A rendszerváltás óta megjelent Veszprém megyei településtörténeti monográfikat 2002-ig bezárólag Márkusné Vörös Hajnalka mutatta be.1 A 2002–2019 közötti időszak terméséről a legfontosabb, általunk ismert összefoglaló munkákat kívánjuk bemutatni. A klasszikus településtörténeti monográfiák mellett a bibliográfiába felvettük az életrajzi lexikonokat, életrajzi monográfiákat, visszaemlékezéseket, naplókat, a településtörténet egy-egy korszakát, az egyes intézmények történetét monografikus igénnyel feltáró könyveket. A tanulmánykötetek közül a tematikus konferenciaköteteket emeltük ki. A szöveges történeti fotóalbumokat is katalogizáltuk. A megyeszékhely és a nagyobb városok könyvtermését a helyi folyóiratok rendszeresen szemlézik, így felmentve érezzük magunkat a várostörténeti munkák teljességre törekvő ismertetése alól. (Balatonfüred, Pápa, Veszprém részletes, könyveket, tanulmányokat és cikkeket tartalmazó történeti bibliográfiája külön-külön is önálló kötetet igényelne.) A bibliográfiai tételeket a települések, azon belül a szerzők vagy szerkesztők betűrendjében helyeztük el. A járási, megyei és regionális kitekintésű munkákat az egyszerűség kedvéért Veszprém megye címszó alatt közöljük. Összeállításunk célja a tájékoztatás mellett az, hogy olvasóink kedvet kapjanak a tágabb szülőföld történetének mélyebb megismeréséhez.

Adásztevel

MAYERNÉ PÁTKAI Tünde (szerk.): Adásztevel. Kiadja Adásztevel Község Önkormányzata. Adásztevel, 2010. 258 p.

Ajka

HORVÁTH László: A modernitás szorításában. Ajka építéstörténete 1940–1990. Szerk.: Szűts István Gergely. Veszprém, 1995. 486 p. (A Veszprém Megyei Levéltár kiadványai 35.)

TILHOF Endre: Ajka város általános lexikona. Ajka, 2018. 595 p.

TILHOF Endre: Ajkai életrajzi lexikon 2. Ajka, Ajkarendek, Bakonygyepes, Bódé, Csékút, Padrag, Tósok, Tósokberénd község és Ajka város neves személyiségei. Kiadja a Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidőközpont. Ajka, 2008. 192 p.

TILHOF Endre: Ajkai életrajzi lexikon. Ajka, Ajkarendek, Bakonygyepes, Bódé, Csékút, Padrag, Tósok és Tósokberénd neves személyiségei. Kiadja Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége. Ajka, 2013. 185 p.

TILHOF Endre: Ajkai krónika. Ajka, Ajkarendek, Bakonygyepes, Berénd, Bódé, Csékút, Gyepes, Padrag, Padragkút, Rendek, Tósok, Tósokberénd községek és Ajka város történetének kronológiája a kezdetektől napjainkig. Kiadja Ajka Város Önkormányzata. Ajka, 2009. 457 p.

TILHOF Endre: Padrag, anno... Történeti kronológia és adattár, a kezdetektől 2004-ig. Kiadja Ajka Város Önkormányzata. Ajka, 2005. 220 p.

TILHOF Endre: Padrag, anno… Történeti kronológia és adattár a kezdetektől 2004-ig. Kiadja Ajka Város Önkormányzata. Ajka, 2005. 220 p.

Alsóörs

BORBÁS László: Az alsóörsi iskola története (A legrégebbi időktől napjainkig). Kiadja Alsóörs Község Önkormányzata. Alsóörs, 2004. 184 p.

TÖLGYESI József (szerk.): „Alsóörs, ez az a hely...” Emlékkönyv Albrecht Sándornak nyolcvanötödik születésnapjára. Kiadja a Veszprém Megyei Honismereti Egyesület. Veszprém, 2016. 236 p.

Bakonybél

BAÁN Izsák – XERAVITS Géza (szerk.): A remeteélet iskolájában. Válogatott források és tanulmányok. Szt. Mauríciusz Monostor – L'Harmattan. Bakonybél–Budapest, 2005. 102 p.

BAÁN Izsák: Csendhez szokott szív. Tíz szó a benedeki hagyományból. Szt. Mauríciusz Monostor – L'Harmattan. Bakonybél–Budapest, 2018. 161 p. (Lectio divina)

SZÖKRÉNYES Anita: Bakonybél a Bakony szívében. Szülőföld Könyvkiadó Kft. Gencsapáti, 2016. 121 p.

Bakonyjákó

TÖLGYESI József: Bakonyjákó évszázadai. Kiadja a pápai Jókai Mór Városi Könyvtár és Bakonyjákó Község Önkormányzata. Pápa, 2010. 160 p. + térképmelléklet

Bakonynána

SIMONNÉ RUMMEL Erzsébet (vál. és szerk.): Isten veled szülőföldem, te voltál a mindenem, az életem. Emlékfüzet. Készült a bakonynánai németek elűzetésének és a szlovákiai magyarok betelepítésének 60. évfordulója tiszteletére. Kiadja Bakonynána Német Nemzetiségi Önkormányzata, Bakonynána Községi Önkormányzata. Bakonynána, 2008. 84 p.

Bakonyszentlászló

FODOR Miklós (összeáll.): Bakonyszentlászló helytörténeti olvasókönyve. Megjelent Bakonyszentlászló Önkormányzatának támogatásával. [Bakonyoszlop,] 2014. 538 p.

SEREGI János: Festetics Imrétől a Bakonyerdő Zrt. Állatparkjáig. Kiadja: A Mi Bakonyunkért Alapítvány. Bakonyszentlászló, 2012. 79 p.

Bakonytamási

NÉMETH Tibor (szerk.): Bakonytamási helyismereti olvasókönyve. Kiadja Bakonytamási Község Önkormányzata. Bakonytamási, 2019. 805 p.

NÉMETH Tibor: „…mások szegénységén segíthetni…” Ihász Lajos élete (1850–1908). Kiadja a Jókai Mór Városi Könyvtár, Pápa, 2012. 299 p.

VÁLI Mari: Hathalmi emlékek. Válogatás Jókai Mór unokahúgának visszaemlékezéseiből. Vál. és szerk. Németh Tibor. Pápa Város Önkormányzata, Pápa, 2018. 396 p. (A kötet a 2018-as Jókai-emlékév keretében jelent meg.)

Balatonakali

HUDÁK Józsefné – Királyhegyi Ottília: Kézfogás „...az egymás között való szép egyezségre”. Kiadja a Balatonakali Erdélyi Kör Egyesület. Balatonakali, 2017. 223 p.

PÁLMÜLLER József: Balatonakali. Múlt, jelen, jövő. Kiadja a „Balatonakaliért” Támogatási Közalapítvány. Balatonakali, 2009. 157 p.

Balatonalmádi

BOGNÁRNÉ FEJES Anikó (szerk.): Jubileumi évkönyv. Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium Balatonalmádi 1988–2008. Közreadja a Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium DLSB Alapítvány. Balatonalmádi, 2009. 176 p.

CZUCZOR Sándor (szerk.): Beszél a helynév, ha hagyják. Balatonalmádi Honismereti és Városszépítő Kör, Balatonalmádi, 2017. 117 p. (Almádi füzetek)

CZUCZOR Sándor: Kronológiai kóstoló. Balatonalmádi és környéke évszámokban. „Almádiért” Közalapítvány. Balatonalmádi, 2019. 122 p. (Almádi füzetek)

CZUCZOR Sándor: Tényleg beszél a helynév. Balatonalmádi járás és környéke. Almádiért Közalapítvány, Balatonalmádi, 2018. (Almádi füzetek)

KOVÁCS István: A jezsuita rendház és a granárium története. Almádiért Közalapítvány, Balatonalmádi, 2018. 100 p. (Almádi füzetek)

KOVÁCS István: A mai Almádi fürdőélete. Almádiért Közalapítvány, Balatonalmádi, 2019. 104 p. (Almádi füzetek)

KOVÁCS István: A vasút története a mai Balatonalmádiban. Almádiért Közalapítvány, Balatonalmádi, 2019. 80 p. (Almádi füzetek)

KOVÁCS István: Dr. Óvári Ferenc tevékenysége Balatonalmádiban. Almádiért Közalapítvány, Balatonalmádi, 2019. 94 p. (Almádi füzetek)

POLNICZKY József: Káptalanfüred évtizedei képekben 1930–2000. Kiadja az Almádiért Közalapítvány. Balatonalmádi–Káptalanfüred, 2011. 162 p.

SCHILDMAYER Ferenc – KOVÁCS István (írta és szerk.): Balatonalmádi anno II. Képek az újkori Balatonalmádiról [1945–1990]. Kiadja Balatonalmádi Város Önkormányzata. Balatonalmádi, 2014. 278 p.

SCHILDMAYER Ferenc – KOVÁCS István (írta és szerk.): Balatonalmádi anno III. Képek a régi Vörösberényről 1864–1972. Kiadja Balatonalmádi Város Önkormányzata. Balatonfűzfő, 2015. 278 p.

Balatoncsicsó

VERESS D. Csaba: A Nivegy-völgy falvainak története. Balatoncsicsó, Óbudavár, Szentantalfa, Szentjakabfa, Tagyon. 2. jav. kiadás. Kiadja Balatoncsicsó község Önkormányzata. Balatoncsicsó, 2014. 415 p.

Balatonfőkajár

BARTALIS Imre: Csíkcsobotfalvától Balatonfőkajárig. Bartalis Béla kántortanító élete. Kiadja a Veszprém Megyei Neveléstörténeti Társaság. Balatonfőkajár–Tapolca, 2014. 155.

Balatonfüred

ÁCS Anna – LICHTNECKERT András: A Széchényi-Széchenyi család és Balatonfüred. Történelem és kultusz. Balatonfüred, 2011. 256 p. (A Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványai 52.)

BAÁN Bea (főszerk.): Balatonfüredi életrajzi lexikon. Balatonfüred, 2011. 268 p. (A Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványai 61.)

BÁNDI László: Balatonfüred emlékjelei. Kiadja a Balatonfüred Városért Közalapítvány. Balatonfüred, 2004. 264 p. + térképmerlléklet (Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványai 13.) [Második, bővített kiadás: Balatonfüred, 2005. 264 p.]

ELEK Miklós (vál. és szerk.): Márványtábla helyett. Emlékezés füredi polgárokra, családokra. Balatonfüred, 2008. 190 p. (Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványai 36.)

GUBICZA Ferenc (összeáll. és szerk.): Balatonvin Borlovagrend a Balatonfüred-Csopak borvidéken 1984–2009. Társszerző: Fülöp Lajos. Balatonfüred, 2009. 256 p. (Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványai 44.)

HUDI József: A balatonfüredi színházak és színészet története (1831–1861). Balatonfüred, 2008. 376 p. (A Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványai 42.)

HUDI József: Balatonfüredi panaszkönyv 1836–1840. Balatonfüred, 2015. 254 p. + melléklet (Balatonfüred Városért Közalapítvány 74.)

KATONA Csaba: „Füreden az idén először nékem hozatik szerenád…” Slachta Etelka balatobnfüredi naplója (1841). Kiadja a Balatonfüred Városért Közalapítvány. Balatonfüred, 2008. 118 p. (Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványai 37.)

KATONA Csaba: Deák Ferenc és Balatonfüred. Balatonfüred, 2004. 113 p. (Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványai 14.)

KATONA Csaba: Écsy László fürdőigazgató naplói, 1850–1852, 1856. Kiadja a Balatonfüred Városért Közalapítvány. Balatonfüred, 2008. 248 p. (Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványai 38.)

KATONA Csaba: Professionatus Spielerek. Arcok és történetek Balatonfüred múltjából. Balatonfüred, 2014. 240 p. (Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványai 71.)

LICHTNECKERT András: A balatonfüredi savanyúvízi gyógyfürdő története az alapítástól az államosításig 1702–1949. Kiadja a Balatonfüred Városért Közalapítvány. Balatonfüred, 2013. 448 p. + képmelléklet

LICHTNECKERT András: Az arácsi szőlőhegy és szőlőhegyi önkormányzat története. (Mikrotörténelem) Balatonfüred, 2008. 176 p. (LA Könyvtár 8.)

NÉMETNÉ RÁCZ Lídia: A régi Balatonfüred. Múltidéző képeskönyv. Balatonfüred, 2011. 383 p. (Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványai 59.)

NÉMETHNÉ RÁCZ Lídia: Balatonfüred nevezetes épületei. Balatonfüred, 2008. 327 p. (Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványai 40.)

NÉMETHNÉ RÁCZ Lídia: Barangolások Balatonfüreden. Utcák, házak, történetek… Balatonfüred, 2019. 511 p. (Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványai 83.)

PRAZNOVSZKY Mihály: Gubicza Ferenc Balatonfüred város díszpolgára. Balatonfüred, 2007. 199 p. (Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványai 31.)

RÁCZ János: Halászat Balatonfüreden és környékén. Balatonfüred, 2010. 425 p. (A Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványai 52.)

TÓTH-BENCZE Tamás: Balatonfüred az évszámok tükrében. Balatonfüred, 2011. 279 p. (Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványai 60.)

TÖLGYESI József (szerk.): Hivatás és hűség. Köszöntések Gubicza Ferenc tiszteletére a 80. születésnapján. Veszprém, 2019. 168 p.

TÖLGYESI József: A balatonfüredi polgári iskola története 1906–1948. Balatonfüred, 2006. 236 p. (Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványai 25.)

TÖLGYESI József: Szuhács János pedagógiai és közéleti munkássága. Balatonfüred, 2015. 187 p. (Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványai 75.)

WÖLLER István: Balatonfüredi malmok. Balatonfüred, 2009. 157 p. (Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványai 51.)

Z. KARKOVÁNYI Judit: Hiányjel. Fejezetek a balatonfüredi zsidók történetéből. Balatonfüred, 2008. 119 p. (A Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványai 43.)

ZÁKONYI Ferenc: A savanyúvizek városában. Írások Balatonfüredről) Kiadja a Balatonfüred Városért Közalapítvány. Balatonfüred, 2009. 219 p. (Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványai 50.)

Balatonfűzfő

SZŐNYEG János: Fejezetek Balatonfűzfő történetéből. Kiadja Balatonfűzfő Önkormányzata. Balatonfűzfő, 2009. 592 p.

Balatonudvari

MARTON Jenő: Fejezetek Balatonudvari népéletéből, néprajzából. Kiadja a Balatonudvari Önkormányzat. Balatonudvari, 2009. 196 p.

Bánd

HUDI József (írta és szerk.): Bánd Története I. Egy bakonyi falu múltja és jelene. Munkatársak: Koncz Pál, Rainer Pál, Schindler László, Sonnevend Imre. Kiadja Bánd Község Önkormányzata. Bánd, 2008. 507 p.

MÁDL Antal (szerk.): Bánd története II. Így éltek és beszéltek őseink. So lebten und sprachen unsere Vorfahren. Bánd, 2008. 362 p.

Borzavár

BAKONYI József: A mi Borzavárunk. Borzavár Község Önkormányzata, Borzavár, 2018. 395 p.

Csabrendek

TÖLGYESI József (szerk.): Csabrendek évszázadai I. Fejezetek a nagyközség történetéből. (A szerk. munkatársa: Molnár Ildikó.) Kiadja Csabrendek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete. Csabrendek, 2019. 366 p.

TÖLGYESI József: Nyírespuszta évtizedei. Kiadja a pápai Jókai Mór Városi Könyvtár. Pápa, 2010. 98 p.

Csajág

SIMON Gyula: Csajág története. Kiadja Csajág Község Önkormányzata. Csajág, 2012. 352 p.

TÖLGYESI József (szerk.): Szép szavú szolgálat. Írások Márkus Zoltán tiszteletére nyolcvanötödik születésnapján. Kiadja a Veszprém Megyei Honismereti Egyesület. Veszprém, 2017. 164 p.

Csesznek

RÁCZ Miklós: A cseszneki vár építéstörténete. Épületrégészet és számítógépes modellezés. Martin Opitz K., Budapest, 2017. 175 p. (Opitz archaeologica)

MÁRKUSNÉ VÖRÖS Hajnalka: Az Esterházy család cseszneki ága. Források és tanulmányok az Esterházy család cseszneki ágának történetéről I. Veszprém, 2012. 264 p. (2. jav. kiadás: Uo. 2013.)

Csetény

HUSZÁR Pál: A Csetényi Református Egyházközség története. Kiadja a Dunántúli Református Egyházkerület. Pápa, 2017. 263 p.

Csopak

BALASSA Benő: A Kövesd-Csopak-Paloznak Egyesült Református Egyház népiskolájának története a XIX. században. Kiadja a Csopak-Paloznak Református Társegyház. Csopak, 2006. 214 p.

Csót

DELY Ferenc: Honvágyas gyötrelmek. Csót-tábor 1915–1923. Tények, visszaemlékezések, gondolatok a fogolytábor létrehozása 95. évfordulóján. HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Budapest, 2010. 183 p. (HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum kiadványai)

Csögle

HUDI József (s. a. r. és szerk.): Nemes Székely János csöglei közbirtokos naplója 1808–1866. Pápai Református Gyűjtemények, Pápa, 2004. 304 p. (A Pápai Református Gyűjtenmények kiadványai, Forrásközlések 7.)

Devecser

CZEIDLI József (szerk.): Devecseri emlékek. Kiadja a Devecseri Kastélykönyvtár. Devecser, 2014. 93 p.

CZEIDLI József: Gárdonyi Géza és Devecser. Kiadja a Gárdonyi Géza Közös Fenntartású Általános Iskola és Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Devecser, 2010. 83 p.

CZEIDLI József: Somló és környéke. Kiadja a Kastélykönyvtár. Devecser, 2018. 102 p.

TILHOF Endre: Devecseri életrajzi lexikon. Kiadja Devecser Város Önkormányzata és a Városi Könyvtár. Devecser, 2007. 209 p.

Dáka

TÓTH Dezső (szerk.): Dákai emlékképek. Kiadja a dákai Szülőföld Baráti Kör. Veszprém, 2007. 228 p. (Dákai füzetek)

TÓTH Dezső (szerk.): E tájról indultak. Vallomások a szülőföldről. Viza Kft. Veszprém, 2013. 159 p. (Dákai Füzetek)

TÓTH Dezső: A falu „lámpása”. Páhány János dákai tanító életrajza. Viza Kft. Veszprém, 2008. 104 p. (Dákai füzetek)

TÓTH Dezső: Dáka község történeti kronológiája i. e. 1400–2000. Kiadja a dákai Szülőföld Baráti Kör. Dáka, 2003. 92 p. (Dákai füzetek)

TÓTH Dezső: Dákaiak az I. világháborúban. Viza Kft. Veszprém, 2014. 159 p. (Dákai Füzetek)

TÓTH Dezső: Egy évszázad egyesületi mozgalmai Dákán. Kiadja a dákai Szülőföld Baráti Kör. Veszprém, 2004. 128 p. (Dákai füzetek)

Dudar

LENCSÉS Gyula – FELEKY Gábor (szerk.): Múlt és jelen. Szegedi társadalomkutatók Dudaron 1937–2012. Belvedere Meridionale, Szeged, 2013. 300 p.

LENCSÉS Gyula: Angolok a Bakonyban. Az Institute of Sociology 1937-es dudari falukutatásának története és dokumentumai. Gondolat – MNL Veszprém Megyei Levéltára. Budapest–Veszprém, 2019. 684 p. (Magyarország felfedezése)

Egyházaskesző

VISZLÓ Tibor: Mozaikok egyházaskesző múltjából. Közreadja Egyházaskesző Község Önkormányzata, Egyházaskesző Jövőjéért Közhasznú Egyesület. Egyházaskesző, 2011. 177 p.

Ganna

MÁHIGNÉ GRÓB Anna: Egy boldog élet. Jókai Mór Városi Könyvtár, Pápa, 2018. 248 p.

MESZLÉNYI Zsolt: Amit a gannai anyakönyvek elárulnak. Családi viszonyok egy bakonyi sváb községben a XVIII. század végén. Kiadja a pápai Jókai Mór Városi Könyvtár. Ganna, 2003. 75 p. + névjegyzék (táblázatok) (Jókai Füzetek 34.)

Hajmáskér

VARSÁNYI István: Képek a hajmáskéri katonai tábor történetéből. Hajmáskér tábor 100 éves 1911–2011. Kiadja Hajmáskér Község Önkormányzata. Hajmáskér, 2011. 95 p.

Hárskút

BAUMANNÉ HUNYADI Margit – HEBLINGER Józsefné: Hárskút képekben. Kiadja a Hárskúti Német Nemzetiségi Önkormányzat. Hárskút, 2019. 185 p.

Hegymagas

HANGODI László: Hegymagas nyolc évszázada. Fejezetek a község múltjából. Kiadja Hegymagas Község Önkormányzata. Hegymagas, 2019. 249. p.

Herend

ARNOLD Mária: Étkezési szokások és ételek Herendről. Közreadja a Herendi Német Nemzetiségi Önkormányzat. Herend, 2019. 143 p.

SZŰTS István Gergely: A műhelytől a szalonig. A Herendi Porcelánmanufaktúra a Monarchia idején. Herendi Porcelánművészeti Alapítvány. Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. Herend, 2011. 112 p.

SZŰTS István Gergely: Üzlet és diplomácia. A Gulden Gyula vezette Herendi Porcelánmanufaktúra. Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt., MNL Veszprém Megyei Levéltára. Herend, 2015. 175 p. (A Veszprém Megyei Levéltár kiadványai 36.)

VATHY Zsuzsa: Herend, az más. Tizenöt év a Herendi Porcelánmanufaktúra életében 1990–2005. Kortárs, Budapest, 2006. 175 p.

Iharkút

TÖLGYESI József (szerk.): A falutalálkozók története, hírlapi írások és dokumentumok. Kiadja az Iharkúti Hagyományőrző Egyesület. Veszprém–Nemesszalók, 2016. 152 p. (Iharkúti könyvek)

TÖLGYESI József: Bevezetés Iharkút történetébe. Kiadja az Iharkúti Hagyományőrző Egyesület. Veszprém–Nemesszalók, 2010. 78 p.

TÖLGYESI József: Hírlapi források és visszaemlékezések. Kiadja az Iharkúti Hagyományőrző Egyesület. Veszprém–Nemesszalók, 2016. 87 p. (Iharkúti könyvek)

TÖLGYESI József: Iharkúti emberek. Kiadja az Iharkúti Hagyományőrző Egyesület. Veszprém, 2014. 125 p. (Iharkúti könyvek)

TÖLGYESI József: Iharkúti képek. Kiadja az Iharkúti Hagyományőrző Egyesület. Veszprém, 2006. 122 p. (Iharkúti könyvek)

Kapolcs

LADÁNYI András: Falvak a Művészetek Völgyében. Kapolcs, Monostorapáti, Öcs, Pula, Taliándörögd, Vigántpetend. Fotók: Hatvany Csaba et al. TKM Egyesület– Kapolcsi Kulturális és Természetvédelmi Egylet. Budapest–Kapolcs, 2006. 107 p. (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára)

TÓTH G. Péter (szerk.): Kapolcsi útilapok. Helytörténeti kalauz az idő stopposainak. Szabó Csaba fotógyűjtését felhasználva szerk. és a bevezetőt írta: – –, a szerk. muntársa Pallagi Anikó, kortárs képek Hatvany Csaba. Kapolcsi Kulturális és Természetvédelmi Egylet, pécsi Alexandra, 2011. 280 p.

Káptalantóti

NÉMETH István: „Kisfalu a Dunántúlon…” Káptalantóti. Szerzői kiadás. Badacsonytomaj, 2017. 352 p.

Kemenesszentpéter

K. PALÁGYI Sylvia: Római kori halomsírok Kemenesszentpéter, Dombi-dűlőben. Kiadja a Gróf Esterházy Károly Múzeum. Pápa, 2013. 176 p.

Kerta

TÖLGYESI József (összeáll. és szerk.): Süle Sándor (1908–1996) pedagógiai és közéleti munkássága. Kiadja Kerta Község Önkormányzata és a Veszprém Megyei Neveléstörténeti Társaság. Veszprém, 2008. 120 p.

Királyszentistván

BORBÁS János (szerk.): Királyszentistván története. Szerzők: Somfai Balázs, Pilipkó Erzsébet. Kiadja: Királyszentistván Község Önkormányzata megbízásából a Viza Kft. Veszprém. Veszprém, 2014. 280 p.

Litér

HUDI József (írta és szerk.): Litér község története. Egy Balaton-felvidéki falu múltja és jelene. [Munkatársak: Gáty István, Koncz Pál, Köblös József, Rainer Pál, Regenye Judit, S. Lackovits Emőke, S. Perémi Ágota, Sonnevend Imre.] Kiadja Litér Község Önkormányzata. Litér, 2007. 763 p. + képmelléklet

Lókút

GUBICZA Ferenc (szerk.): Lókút község 1759–2009. [Szerzők: Borbás Kálmánné, Gubicza Ferenc, Surányi Mihály, Szőnyegi János, Wöller István.] Balatonfüred, 2009. 115 p.

Lovászpatona

BARTHÁNÉ BORSÓ Katalin (szerk.): Lovászpatonának szeretettel… I. Kiadja a Lovászpatonai Baráti Kör Közhasznú Egyesület. Lovászpatona, 2012. 313 p.

FEHÉR Mária – PINTÉR Imre – PÖLÖSKEI István (összeáll.): Lovászpatonai képeskönyv. Kiadja Lovászpatona Község Önkormányzata. Lovászpatona, 2010. 139 p.

PÖLÖSKEI István: Lovászpatona. Kiadja Lovászpatona Község Önkormányzata. Pápa, 2009. 207 p.

Magyargencs

TEKE András: Magyargencs krónikája 1268–2008. Magyargencs község történetének áttekintése, kronológiája és adattára. Kiadja Magyargencs Község Önkormányzata. Magyargencs, 2008. 388 p.

TEKE András: Magyargencs krónikája II. Magyargencs község 1268–2008 közti történetének kiegészítése és folytatása 2015-ig. Kiadja Magyargencs Község Önkormányzata. Magyargencs, 2017. 216 p.

Magyarpolány

HEFFLER László: Mezeiek. Magyarpolány története. Kiadja a Magyarpolányért Nemzeti Örökségünkért Közalapítvány. [Veszprém,] 2018. 176 p.

Malomsok

BARTI Béla: Leventesors. Igaz történet két levente, Barti Béla és Barti László németországi megpróbáltatásairól a II. világháború végén. Magánkiadás, Malomsok, 2005. 143 p.

Marcaltő

HARSÁNYI László (szerk.): Rendhagyó falumonográfia. Marcaltő. Kiadja Marcaltő Község Önkormányzata. [Pápa,] 2008. 337 p.

Márkó

MÁRKUSNÉ VÖRÖS Hajnalka (szerk.): Márkó néphagyományai. Kiadja Márkó Község Önkormányzata. Márkó, 2010. 296 p.

Mezőlak

MOLNÁR Kálmán: Mezőlakról szeretettel. Második, bővített kiadás. Kiadja Mezőlak Község Önkormányzata. Mezőlak, 2017. 344 p.

Monostorapáti

HANGODI László: „...búcsú másnapján hajnalban 3 órakor, nótaszó mellett születtem”. Egy monostorapáti család évszázadai. Győri Kálmán erdész önélet-vallomása. Tapolca–Monostorapáti, 2014. 112. p.

HANGODI László: Az almádi monostor. Az almádi Boldogságos Szűz Mária és Mindenszentek bencés apátság története. Kiadja Monostorapáti Község Önkormányzata. Tapolca–Monostorapáti, 2014. 372 p.

LADÁNYI András: Falvak a Művészetek Völgyében. Kapolcs, Monostorapáti, Öcs, Pula, Taliándörögd, Vigántpetend. Fotók: Hatvany Csaba et al. TKM Egyesület– Kapolcsi Kulturális és Természetvédelmi Egylet. Budapest–Kapolcs, 2006. 107 p. (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára)

Nagydém

MARICS Lajos (szerk.): A nagydémi regélő kalendárium. Kiadja Nagydém Község Önkormányzata. Nagydém, 2009. 90 p.

Nagyesztergár

MÁRKUSNÉ VÖRÖS Hajnalka: Nagyesztergár társadalom-néprajza. [Ford. Takács Eszter] Kiadja a Nagyesztergári Német Kisebbségi Önkormányzat. Nagyesztergár, 2005. 310 p.

Nagytevel

CSUKA Gabriella – WALDMANN Ernő: Nagytevel. Deutschtewel. Kiadja Nagytevel Község Önkormányzata / hrg. Gemeinderat Deutschtewel. Pápa, 2019. 490 p.

Nagyvázsony

CSEBI POGÁNY Péter: Nagyvázsony múltja képekben. Veszprémi Viza Kft. Nagyvázsony, 2010.

KERTÉSZ Balázs – Káldos János: Festetics-kódex [CD-ROM] Nagyvázsony, Pálos kolostor, 1493. Kinizsi Pálné Magyar Benigna imádságoskönyve. OSZK MEK, Budapest, 2007.

MAGYAR Imre: Életem a lovakkal. Történetek a lovassportba való bekapcsolódásomról. Veszprémi Viza Kft. Nagyvázsony, 2016. 96 p.

VÁZSONYI Varga Béla: Kinizsi Pál. [Vázsonyi olvasókönyv] Viza Kft. Veszprém, 2004. 82 p.

Nemesvámos

GUBICZA Ferenc: A Balatonfüred-Csopak Tája Mezőgazdasági Termelőszövetkezet alapítói 1959–2009. Kiadja a Balatonfüred-Csopak Tája Szövetkezet. Nemesvámos, 2009. 148 p.

ILLÉSFALVI József: Nemesvámos múltja és jelene [és a Nemesvámosi Ált. Iskola története] Magánkiadás. Sátoraljaújhely, 208. 371 p.

PRAZNOVSZKY Mihály (írta és összeáll.): Arcok és sorsok Nemesvámos évszázadaiból. Kiadja Nemesvámos Község Önkormányzata. Nemesvánmos, 2019. 122 p.

PRAZNOVSZKY Mihály (írta és szerk.): Nemesvámos, ahol élünk 2007–2017 Kiadja Nemesvámos Község Önkormányzata. Nemesvámos, 2017. 194 p.

TÖLGYESI József (összeáll. és szerk.): Nemesvámosi emlékképek. Kiadja Nemesvámos Önkormányzata. Nemesvámos, 2007. 256 p.

TÖLGYESI József (összeáll. és szerk.): Praznovszky Mihály (bibliográfia). Veszprém, 2006. 155 p. (Veszprémi Szemle Könyvek 1.)

Németbánya

HUDI József: Németbánya története. Egy bakonyi német falu évszázadai. Geschichte von Deutschhütten. Jahrhunderte eines deutschen Dorfes im Bakony. (Társszerző: Kiss Albertné. Munkatársak: Gáspár Elke, Koncz Pál, Kránitz Zsolt, Mezei Zsolt, Schildmayer Ferenc, Varga Éva Teréz.) Kiadja: a németbányai Német Kisebbségi Önkormányzat – Németbánya Község Önkormányzata. Veszprém, 2003. 336 p.

Nyárád

NOVÁK Imre: Nyárád 850 éves. Kiadja Nyárád Község Önkormányzata. Nyárád, 2003. 174 p.

Óbudavár

VERESS D. Csaba: A Nivegy-völgy falvainak története. Balatoncsicsó, Óbudavár, Szentantalfa, Szentjakabfa, Tagyon. 2. jav. kiadás. Kiadja Balatoncsicsó község Önkormányzata. Balatoncsicsó, 2014. 415 p.

Olaszfalu

HUDI József (írta és szerk.): Olaszfalu története. Egy magas-bakonyi község múltja és jelene. [Munkatársak: Kránitz Zsolt, Rainer Pál, Sonnevend Imre.] Kiadja Olaszfalu Község Önkormányzata. Olaszfalu, 2005. 441 p.

Öcs

LADÁNYI András: Falvak a Művészetek Völgyében. Kapolcs, Monostorapáti, Öcs, Pula, Taliándörögd, Vigántpetend. Fotók: Hatvany Csaba et al. TKM Egyesület– Kapolcsi Kulturális és Természetvédelmi Egylet. Budapest–Kapolcs, 2006. 107 p. (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára)

Örvényes

HUDI József (írta és szerk.): Örvényes község története. Egy Balaton-felvidéki falu múltja és jelene. [Munkatársak: K. Palányi Sylvia, Koncz Pál, Lovas Márta, Rainer Pál, S. Lackovits Emőke, Sonnevend Imre.] Kiadja Örvényes Község Önkormányzata. Örvényes, 2010. 618 p. + képmelléklet

ÖSKÜ

A 20 éves Tasner Antal Általános Iskola jubileumi évkönyve. Tasner Antal Általános Iskola. Öskü, 2019. 120 p.

Pápa

CZELLÁRNÉ CSIBA Judit: A helvetica confessio első dunántúli püspöke Pathai István. Kiadja a Dunántúli Református Egyházkerület és a Pápai Református Teológiai Akadémia. Pápa, 2014. 135 p. (Acta Theologica Papensia 14.)

FEJES Sándor (szerk.): A Pápai Jókai Kör egyesület örökös és tiszteletbeli tagjai. Kiadja a Pápai Jókai Kör. Pápa, 2008. 113 p.

FRANCSICS Ferenc: A pápai Öreghegy története. A szerző kiadása. Pápa, 2008. 91 p.

HERMANN István – MEZEI Zsolt (szerk.): Két konferencia. A Pápai Művelődéstörténeti Társaság 2002. június 16-án rendezett igazgatástörténeti és 2003. szeptember 20-án tartott képzőművészeti tanácskozásának előadásai. Kiadja a Pápai Művelődéstörténeti Társaság. Pápa, 2004. 194 p.

HORVÁTH Adrián: Két évszázad fúvószenéje Pápán. Kiadja a Pápai Fúvósok Egyesülete. Pápa, 2016. 276 p.

HUDI József (sajtó alá rend. és szerk.): Kacz Lajos visszaemlékezései. Kiadja a Pápai Református Teológiai Akadémia. Pápa, 2011. 327 p.

HUDI József – MEZEI Zsolt: A pápai tűzoltóság története. Kiadja a „Pápa és Környéke Tűzvédelméért 105” Közalapítvány. Pápa, 2004. 176 p. + képmelléklet

HUSZÁR JÁNOS (et al.): A Nagy László Általános Iskola és elődeinek története. Kiadja a Nagy László Általános Iskoláért Alapítvány. Pápa, 2010. 265 p.

HUSZÁR Pál: Emlékeim. Ifjúságom, tanári és közéleti életpályám, valamint egyházi tevékenységem általam így, utólag legfontosabbnak tartott eseményeinek, erkölcsi és általános emberi tanulságainak rövid összefoglalása. Kiadja a Dunántúli Református Egyházkerület. Pápa, 2015. 320 p.

JAKAB Réka: Bérlőből polgár. Pápa város zsidó közösségének társadalom- és gazdaságtörténete 1748–1848. L'Harmattan – MNL Veszprém Megyei Levéltára. Budaperst, 2014. 321 p.

KERECSÉNYI Zoltán: Pápai Jókai zsebkönyv. Kiadja a pápai Jókai Kör. Pápa, 2009. 120 p.

KÖBLÖS József (szerk.): A pápai református kollégium diákjai 1585–1861. Pápai Református Gyűjtemények, Pápa, 2006. 1060 p. (A Pápai Református Gyűjtemények kiadványai, Forrásközlések 9.)

KÖBLÖS József: A pápai reformátusok küzdelmei a szabad vallásgyakorlatért a XVIII. század elején. Pápai Református Gyűjtemények, Pápa, 2005. 142 p. (A Pápai Református Gyűjtemények kiadványai, Forrásközlések 8.)

MEZEI Zsolt (szerk.): Források a 250 éves pápai kórház múltjából 1757–2007. Kiadja a pápai Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő, Pápa, 2007. 218 p. + Képmelléklet

MEZEI Zsolt (szerk.): Istennek, hazának, tudománynak. Tanulmányok a 95 éves Nádasdy Lajos tiszteletére. Megjelent a Pápai Református Gyűjtemények és a Pápai Művelődéstörténeti Társaság közös kiadásában. Pápa, 2008. 296 p. (A Pápai Művelődéstörténeti Társaság kiadványai 19.)

ÓLÉ Sándor: Pápai diákemlékek. Szerk.: Mezei Zsolt. Pápai Református Gyűjtemények, 2004. 222 p.

OROSZ Adrienn: Pápa város reformációja és ellenreformációja (1520–1662). Kiadja: DRHE Szegedre kihelyezett Vallástanári Tanszék – Ethelbert Stauffer Teológiai Kutatóintézet. Szeged, 2003. 64 p. + 11 melléklet

ORSÓS Károly (szerk.): Rendőrpalota Pápán és az ablakain keresztül feltáruló világ. Emléklapok a Pápai Rendőrkapitányság felújított és átalakított épületének átadása alkalmából. Összeállította Mezei Zsolt és Somfai Balázs. Kiadja a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság. Veszprém, 2016. 100 p.

Petrik Iván (szerk.): Memoriae commendamus. Emlékezetül adjuk. Válogatás Pápa város történetének forrásaiból. (A bevezető tanulmányt írta Hudi József.) Pápa, 2010. 183 p. (A Pápai Levéltár kiadványai 1.)

SOMFAI János (vál. és szerk.): Így láttam a világot. Somfainé Pados Mária festményei és rajzai. Kiadja a Somfai család. Pápa, 2015. 246.

TÓTH Béla: „…Emlékezzél meg az egész útról…” A veszprémi evangélikus egyházmegye 1612–2003. [A pápai evangélikus gyülekezet, evangélikus iskola és a Veszprémi Evangélikus Egyházmegye története.] Pápa, 2004. 204 p.

TÖLGYESI József (összeáll., szerk.): Huszár János pedagógiai és közéleti munkássága. Veszprém, 2009. 115 p. (Veszprém megyei pedagógus életrajzok 9.)

WINKLER Gábor: Pápai éveim. Kiadja a Jókai Mór Városi Könyvtár. Pápa, 2007. 143 p.

Pápateszér

NAGY Péter: A pápateszéri malmok vízikönyvei. Közreadja a Magyarország Természeti és Kulturális Örökségéért Alapítvány. Győr, 2014. 213 p.

Pécsely

MÁRKUS Mihály – MAYERNÉ Pátkai Tünde: Pécselyi Király Imre élete, munkássága és költészete. Dunántúli Református Egyházkerület, Pápa, 2019. 136 p.

Pétfürdő

GALAMBOS István – Wirth István (szerk.): 20 éve történt... Dokumentumkötet Pétfürdő önállóvá válásának 20. évfordulójára. Pétfürdő, 2017. 99 p.

TÓTH Sándor: Pétfürdő története képes levelezőlapokon. Pétfürdő, 2016. 96 p.

Pula

JÁGER István Tamás (szerk.): Pulai olvasókönyv Reményi Antal emlékére. Pulaer Lesebuch. Ein Gedenkbuch für Antal Reményi. (A német szövegeket fordította: Szilágyiné Kósa Anikó.) Kiadja a pulai Német Kisebbségi Önkormányzat. [Pula,] 2011. 174 p.

LADÁNYI András: Falvak a Művészetek Völgyében. Kapolcs, Monostorapáti, Öcs, Pula, Taliándörögd, Vigántpetend. Fotók: Hatvany Csaba et al. TKM Egyesület– Kapolcsi Kulturális és Természetvédelmi Egylet. Budapest–Kapolcs, 2006. 107 p. (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára)

Raposka

HANGODI László: A 700 éves Raposka. Történelmi előzmények és fejezetek a község múltjából, 1317–2017. Kiadja Raposka Község Önkormányzata. Raposka, 2017. 163 p.

Révfülöp

P. Miklós Tamás (írta és szerk.): Révfülöp régi képes levelező-lapokon 1898–1950. Válogatás Szabó István gyűjteményéből. Agenda Natura, Veszprém, 2011. 160 p.

P. Miklós Tamás: Kővágóörs – Révfülöp és a balatoni Zala-Somogy Gőzhajó Társaság története 1872–1879. Révfülöpi Honismereti Egyesület, Révfülöp, 2007. 142 p. (Révfülöpi honismereti füzetek)

SÜLE Sándor: Révfülöp földrajzi nevei, 1979. Szerk.: P. Miklós Tamás. Révfülöpi Honismereti Egyesület, Révfülöp, 2008. 119 p. (Révfülöpi honismereti füzetek)

TÖLGYESI József: Fonay Tibor pedagógiai és közéleti munkássága. Kiadja a Veszprém Megyei Neveléstörténeti Társaság. Veszprém, 2011. 107 p. (Veszprém megyei pedagógus életrajzok)

Sümeg

DARNAY László: A sümegi múzeumalapító. Darnay Kálmán (1864–1945) élete. A Sümegi Fórum Alapítvány: Önkormányzat, Sümeg, 2009. 193 p.

MIKLÓSI-SIKES Csaba: Életrajzok, családtörténetek. Sümeg, 2016. 602 p. (Sümegi Ismeretek Tára 1.)

TÖLGYESI József: Hat évtized emlékei: Sümeg 1956–2016. Forrás, Veszprém, 2016. 156 p.

TÖLGYESI József: Oláh Ferenc pedagógiai és közéleti munkássága. Veszprém Megyei Neveléstörténeti Társaság, Veszprém, 2017. 184 p. (A pedagógia jeles személyiségei Veszprém megyében)

Szentjakabfa

VERESS D. Csaba: A Nivegy-völgy falvainak története. Balatoncsicsó, Óbudavár, Szentantalfa, Szentjakabfa, Tagyon. 2. jav. kiadás. Kiadja Balatoncsicsó község Önkormányzata. Balatoncsicsó, 2014. 415 p.

Szentantalfa

VERESS D. Csaba: A Nivegy-völgy falvainak története. Balatoncsicsó, Óbudavár, Szentantalfa, Szentjakabfa, Tagyon. 2. jav. kiadás. Kiadja Balatoncsicsó község Önkormányzata. Balatoncsicsó, 2014. 415 p.

Szentgál

BRENNER László: Szentgál gazdasága és gazdaságpolitikai története 1945–2004. Kordokumentumokra és visszaemlékezésekre épített helytörténeti anyag. Kiadja Szentgál Kultúrájáért és Közhasznú Tájékoztatásáért Alapítvány. Szentgál, 2005. 445 p.

HEGYI Sándor Ferenc: Szentgál és a nagy háború. A fennmaradt levéltári iratok és az anyakönyvi feljegyzések felhasználásával írta és szerk.: – –. Kiadja Szentgál Község Önkormányzata. Szentgál. 2018. 211 p.

SÓFALVINÉ TAMÁS Márta: A szentgáli tanyavilág kialakulása és pusztulása. Szentgál, 2012. 220 p.

TAMÁS Károlyné Kiss-Tóth Vilma: Juhászok a Bakonyban. Szentgál, 2009. 130 p.

Szigliget

HANGODI László: Historia castri Szigligetiensis – A szigligeti vár története. Tapolca, 2009.

HANGODI László: Szigliget és az 1848/49. évi forradalom és szabadságharc. Szigliget, 2003.

HANGODI László – PAÁL József: Szigliget 890 éves 1121–2011. Kiadja Szigliget Község Önkormányzata. Szigliget, 2011. 136 p.

LUDWIG Emil: Szigliget. Képek és históriák. Bilder und Geschichten. (Fotók: Sulyok Miklós, német szöveg: Hajdú Kinga.) Helikon, Bp., 2005. 108 p.

TAKÁCS József – SZABÓ Tibor András: Szigliget hites története. Szerk.: Balassa Dániel. Szigliget, 2015. 158 p. (Szigliget, örök szerelem)

Szőc

TILHOF Endre: Szőcz története. Kiadja Szőc Község Önkormányzata. Ajka, 2009. 180 p.

Tagyon

VERESS D. Csaba: A Nivegy-völgy falvainak története. Balatoncsicsó, Óbudavár, Szentantalfa, Szentjakabfa, Tagyon. 2. jav. kiadás. Kiadja Balatoncsicsó község Önkormányzata. Balatoncsicsó, 2014. 415 p.

Takácsi

HUDI József (írta és szerk.): Tanulmányok és források Takácsi történetéhez. Társszerzők: Hudi József, Köblös József, S. Lackovits Emőke, Somfai Balázs, Sonnevend Imre. Hudi József magánkiadása, Veszprém, 2017. 526 p.

Tapolca

GYŐRFFY-VILLÁM András Az utolsó huszárok II. Közreadja a Balaton-felvidéki Szabadidő Sportegyesület. Tapolca, 2017. 115 p.

HANGODI Láaszló (szerk.): „Az én apám egy német katona volt”. Wilhelm Bernhard Schlücking emlékére. Zoboki Mihályné életvallomása. Magánkiadás, Tapolca, 2015. 179 p.

HANGODI Láaszló: Csobánc vára és urai a középkorban. A vár története az Árpád-kortól a törökellenes végvári harcok kezdetéig 1255–1548. Kiadja a Tapolcai Városszépítő Egyesület. Tapolca, 2004. 280 p.

HANGODI László: „Emlék leszünk. Gyertya és ünnep”: Tapolca 1956. Tapolca, 2007. 351 p.

HANGODI László: Csobánc vára és urai a középkorban. (A vár története az Árpád-kortól a törökellenes végvári harcok kezdetéig: 1255–1548. Tapolca, 2004. 280 p. (Tapolcai Füzetek 25.)

HANGODI László: Zsidó borászdinasztiák Tapolcán és szerepük a térség borkultúrája történetében, 1703–1944. Kiadja a Tapolcai Értékmegőrző Egyesület. Tapolca, 2019. 130 p.

KERTÉSZ Károly (vál. és szerk.): Előadások, emlékezések a tapolcai Batsányi-kultusz köréből 1988–2013. Tapolcai Városszépítő Egyesület, Tapolca, 2013. 251 p. (Tapolcai füzetek)

N. HORVÁTH Erzsébet: Tapolcai mesterek és mesterségek. Kiadja a Vállalkozók Területi Ipartestülete. Tapolca, 2015. 346 p.

N. HORVÁTH Erzsébet: 100 év sport. Tapolcai pályák, edzők, játékosok. Városi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Tapolca, 2008. 294 p.

N. HORVÁTH Erzsébet – PARAPATICS Tamás: Történelmi jelen. Tapolcai képes lapok 1945–2013. Kölcsey Ny., Tapolca, 2014. 306 p.

N. HORVÁTH Erzsébet – SZÁNTÓ Zoltán: Tapolca. Kiadja Tapolca Város Önkormányzata. Tapolca, 2006. 174 p.

SZIJÁRTÓ János: Az én kis naplóm: 25 év a sajtóban. Tapolca, 2018. 296 p.

TÖLGYESI József (összeáll. és szerk.): Tóth József pedagógiai és közéleti munkássága. Kiadja a Veszprém Megyei Neveléstörténeti Társaság. Veszprém, 2009. 91 p. (Veszprém megyei pedagógus életrajzok)

Taliándörögd

LADÁNYI András: Falvak a Művészetek Völgyében. Kapolcs, Monostorapáti, Öcs, Pula, Taliándörögd, Vigántpetend. Fotók: Hatvany Csaba et al. TKM Egyesület – Kapolcsi Kulturális és Természetvédelmi Egylet. Budapest–Kapolcs, 2006. 107 p. (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára)

Úrkút

ROSTÁSI József: Úrkút története. Kiadja Úrkút Község Önkormányzata. Úrkút, 2008. 288 p.

Vanyola

HORVÁTH István – MASSZI László (szerk.): Kétszáz éve született Vajda Péter. Kiadja Vanyola Község Önkormányzata és A Vanyolai Vajda Péter Általános Iskoláért Alapítvány. Vanyola, 2008. 108 p.

Várpalota

HARMAT József: Roma holokauszt a Grábler-tónál. A székesfehérvári és várpalotai cigányok tömeges kivégzése Várpalotán 1945-ben. Szerk.: Márkusné Vörös Hajnalka. Várpalota Város Önkormányzata – Veszprém Megyei Levéltár. Várpalota–Veszprém, 2015. 424 p. (A Veszprém Megyei Levéltár kiadványai 34.)

HUSZÁR Pál: A Várpalotai Református Egyházközség története a kezdetektől napjainkig. Pápai Református Teológiai Akadémia (PRTA), Pápa, 2009. 243 p. (Pápai Eperfa Könyvek 19.)

HUSZÁR Pál: Források és dokumentumok Várpalota történetéhez I. A kezdetektől 1848-ig. Várpalota, 2007. 236 p.

LICHTNECKERT András: Baglyas, Loncsos, Badacsony, Józan, Szép-hegy. Források a várpalotai mezővárosi és szőlőhegyi önkormányzat múltjából 1698–1878. Balatonfüred, 2010. 196 p. (LA Könyvtár 12.)

PETROVICS László: Örökségünk. A várpalotai Bányászhagyományok Ápolásáért Egyesület jubileumi kiadványa 1997–2017. Kiadja a Bányászhagyományok Ápolásáért Egyesület, Bányász Nyugdíjas Szakszervezet. Várpalota, 2017. 208 p.

PETROVICS László (szerk.): 25 éves a Várpalotai Városszépítő és Védő Egyesület: évkönyv 2010–2015. Várpalotai Városszépítő és Védő Egyesület. Várpalota, 168 p.

Városlőd

EICH Mária: Régen volt, hogy is volt... Múltidéző sváb lakodalmas Városlődön, 2015. A szövegeket átd. és ford.: – –, kiadta a Városlődi Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület. Városlőd, 2016. 217 p.

HOLCZER Gábor: Városlődtől New Yorkig. Peyer Károly politikai pályafutása. Viza Kft. Veszprém, 2011. 264 p.

HORVÁTH JÓZSEFNÉ sz. Bambek Erzsébet (összeáll.): Elődeink hagyatéka. Városlőd múltja és emlékei a kitelepítés 70. évfordulója alkalmából. [Ford. Kungl Henriett], kiadja a Városlődi Német Nemzetiségi Önkormányzat. Városlőd, 2018. 97 p.

OSZVALD József: Városlődön ezt így mondták... Háromnyelvű szótár példamondatokkal, esetenként a szavak magyarázatával, magyar-német nyelvű szószedettel és kiegészítő hangfelvétellel. Kiadja a Városlődi Német Nemzetiségi Önkormányzat. Városlőd, 2016. 128 p.

ROTH Mihály: Városlőd krónikája 2006 végéig. Viza Kft. Veszprém, 2007. 478 p.

Vaszar

HUDI József – MEZEI Zsolt (szerk.) Vaszar község története. Kiadja Vaszar község önkormányzata. Vaszar, 2010. 720 p.

MEZEI Zsolt (írta és összeáll.): A vaszari Ihász Gábor Általános Iskola jubileumi évkönyve 1905–2005. Kiadja a vaszari Ihász Gábor Általános Iskola. Vaszar, 2005. 112 p.

MEZEI Zsolt (szerk.): 300 éves a vaszari népoktatás 1711–2011. Rövid iskolatörténet. Szerzők: Hudi József, Mészáros István. Kiadja Vaszar Község Önkormányzata. Vaszar, 2011. 144 p.

Veszprém

ASZTALOS István (szerk.): Lovassy László – volt Piarista – Gimnázium: Jubileumi Évkönyv 1711–2011. Beszélgetőkönyv. Lovassy László Gimnázium, Veszprém, 2011. 326 p.

CSISZÁR Miklós – ÉDES Gyuláné: Veszprém 2011 Egyesületi élet a Cserháton 1911–2011. Kiadja a Veszprém-Cserháti Társaskör Kulturális Egyesület. Veszprém, 2011. 112 p.

CSISZÁR Miklós – MIHALOVICSNÉ LENGYEL Alojzia – NÉMETHNÉ FARKAS Gabriella (szerk.): A művelődéstörténet és a pedagógia vonzásában. Tanulmányok Tölgyesi József 70. születésnapjára. Kiadja a Veszprémi Szemle Várostörténeti Közhasznú Alapítvány. Veszprém, 2011. 192 p.

CSISZÁR Miklós (szerk.): A tiszteletbeli molnár. Köszöntők Wöller István 90. születésnapjára. Kiadják Wöller István barátai és tisztelői. Veszprém, 2019. 144 p.

CSISZÁR Miklós (szerk.): Az emlékőrzés szolgálatában. Tanulmányok Bándi László 70. születésnapjára. Kiadja a Veszprémi Szemle Várostörténeti Közhasznú Alapítvány. Veszprém, 2012. 146 p.

CSISZÁR Miklós (vál. és szerk.): A város élni akar. Veszprém 1919–29. Kiadja az Eötvös Károly Megyei Könyvtár. Veszprém, 2008. 156 p.

CSISZÁR Miklós (vál. és szerk.): Válság után – háború előtt. Veszprém az 1930-as évek végén. Kiadja az Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet. Veszprém, 2010. 168 p.

CSISZÁR Miklós (vál. és szerk.): Veszprém a második világháborúban. Kiadja az Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet. Veszprém, 2011. 167 p.

CSISZÁR Miklós (vál. és szerk.): Veszprém a világháború évtizedében. Kiadja az Eötvös Károly Megyei Könyvtár. Veszprém, 2007. 167 p.

CSISZÁR Miklós (vál. és szerk.): Veszprém a világválság éveiben 1919–1935. Kiadja az Eötvös Károly Megyei Könyvtár. Veszprém, 2009. 164 p.

CSISZÁR Miklósné (vál. és szerk.): Pillanatképek a 19. századi Veszprémből. Kiadja az Eötvös Károly Megyei Könyvtár. Veszprém, 2005. 143 p.

CSISZÁR Miklósné (vál. és szerk.): Változó Veszprém a 20. század elején. Kiadja az Eötvös Károly Megyei Könyvtár. Veszprém, 2006. 153 p.

ÉRSZEGI Géza – SOLYMOSI László: Veszprém város okmánytára. Pótkötet. Kiadja a Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár. Veszprém, 2008. 559 p. (A veszprémi egyházmegye múltjából 20.)

FÖLDESI Ferenc: A veszprémi hetes tüzérek. A M. Kir. 7. Honvéd Tábori Ágyúsezred és utódalakulata, a 41. Honvéd Tüzérezred első világháborús története. Veszprémi Szemle Várostörténeti Közhasznú Alapítvány, Veszprém, 2018. 336 p. (Veszprémi Szemle Könyvek)

FÖLDESI Ferenc: Erős hit, erős akarat. A Magyar Királyi Veszprém-jutasi Honvéd Altisztképző Intézet 1924–1944. Veszprémi Szemle Várostörténeti Közhasznú Alapítvány, Veszprém, 2010. 192 p. (Veszprémi Szemle Könyvek)

GUTHEIL Jenő: Veszprém város okmánytára (1002–1523). Kiadásra előkészítette: Oklevelek a veszprémi érseki és káptalani levéltárakból. Kiadásra előkészítette Kredics László. Kiadja a Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár és a Veszprémi Érseki Könyvtár. Veszprém, 2007. 419 p. + képmelléklet oklevelekről (A veszprémi egyházmegye múltjából 18.)

HERMANN István (szerk.): Padányi Biró Márton emlékezete. Kiadja a Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltára. Veszprém, 2014. 304 p. (A Veszprém Megyei Levéltár kiadványai 33.)

HOGYA György: A veszprémi patikák története. Kiadja az Eötvös Károly Megyei Könyvtár. Veszprém, 2017. 127 p.

HOGYA György: Cigányprímások és szórakozóhelyek Veszprémben.[Fotók Kristóffy András.] Veszprém, 2004. 97 p. (Veszprém városi füzetek)

HOGYA György: Egészségügyünk építőkockái Veszprémben. Kiadja a Veszprémi Szemle Várostörténeti Közhasznú Alapítvány. Veszprém, 2013. 153 p.

HOGYA György: Örömlányok és bordélyházak Veszprém városában. Viza Kft. Veszprém, 2008. 116 p.

HUDI József: A veszprémi színjátszás kezdetei (1723–1879). Megjelent a veszprémi állandó színház 100 éves fennállásának emlékére. Kiadja a Veszprémi Petőfi Színház. Veszprém, 2009. 198 p. + színes képmelléklet

HUNGLER József: A török kori Veszprém. 2. jav. kiad. (A névmutatót és mellékleteket összeáll.: Somfai Balázs.) Veszprém, 2009. 228 p. (Monográfiák és forráskiadványok Veszprém történetéből)

KOVÁCS Tibor – FÖLDESI Ferenc: Jutastól Szentendréig. Altiszt- és tiszthelyettesképzés a magyar haderőben. Zrínyi, Budapest, 2012. 208. [Reprint: Uo. 2014.]

M. TÓTH Antal: A veszprémi székesegyház XVIII–XIX. századi zenéje. Kiadja a Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár. Veszprém, 2007. 312 p. (A veszprémi egyházmegye múltjából 19.)

MÁRKUSNÉ VÖRÖS Hajnalka (írta és szerk.): Jeruzsálemhegy. MNL Veszprém Megyei Levéltára – Veszprémi Jeruzsálemhegyi Baráti Kör, Veszprém, 2018. 267 p. (Veszprémi kaleidoszkóp 4.)

MÁRKUSNÉ VÖRÖS Hajnalka (írta és szerk.): Püspökkert. A Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltára, Veszprém, 2015. 240 p. (Veszprémi Kaleidoszkóp 3.)

MÁRKUSNÉ VÖRÖS Hajnalka (írta és szerk.): Vásárállás. A Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltára, Veszprém, 2015. 368 p. (Veszprémi Kaleidoszkóp 2.)

MÁRKUSNÉ VÖRÖS Hajnalka (szerk.): Cserhát. A Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltára, Veszprém, 2013. 269 p. (Veszprémi Kaleidoszkóp 1.)

MIHÁLYFI József–RUPERT Rezső: A veszprémi túszság története. Jegyzetekkel ell. Földesi Ferenc. Veszprémi Szemle Várostörténeti Közhasznú Alapítvány, Veszprém, 2017. 112 p. (Veszprémi Szemle Könyvek)

RAKOS Miklós: Egy veszprémi hegedűs családfa ágai. Kiadja a Sempre Kiadó – MTA VEAB Zenetudományi Munkabizottsága. Balatonfűzfő, 2011. 87 p.

SOMFAI Balázs– ERDÉLYI Ágnes (szerk.): A hatodik évtized. Veszprém Város Vegyeskarának jubileumi évkönyve 2006–2016. Kiadja Veszprém Város Vegyeskara Egyesület. Veszprém, 2016. 174 p.

TÖLGYESI József (szerk.): A kultúra vonzásában: egy életút párhuzamai. Tanulmányok dr. Csiszár Miklós 70. születésnapjára. Kiadja a Veszprémi Szemle Várostörténeti Közhasznú Alapítvány. Veszprém, 2013. 206 p.

VARGA Béla: Veszprém város lexikona. Felelős kiadó: Varga Béláné. Veszprém, 2009. 976 p.

Veszprém megye

BANK Barbara – MÉSZÁROS Gyula: Az 1956-os forradalom és szabadságharc Sümegen és a Sümegi járásban. Veszprém, 2016. 168 p. (A Veszprém Megyei Levéltár kiadványai 40.)

BÁNKÚTI Imre: Veszprém megye a Rákóczi szabadságharcban. Szerk.: Hudi József. Balatonfüred, 2005. 152 p. (Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványai 18.)

BERTÉNYI Iván – HUDI József – TÖREKY András: Veszprém megye településeinek címerei és zászlai. Főszerk.: Töreky András. Akviral ’96 Kft., Kemendollár, é. n. [2008.] 367 p.

BOROSS István (szerk.): Forrásaink a reformációról. Dokumentumok az MNL Veszprém Megyei Levéltárából. Magyar Nemzeti Levéltár, Budapest, 2018. 324 p.

DRESKA Gábor – KARLINSZKY Balázs: Monumenta ecclesiae Vesprimiensis 1437–1464. A Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár középkori oklevelei. Veszprém, 2014. 346 p. (A veszprémi egyházmegye múltjából 25.)

F. TÓTH F. Péter: „Igen elkezdtétek kergetésünket” Az 1674-es gályarabper veszprémi jegyzőkönyve. Veszprém, 2018. 134 p. (A Veszprém Megyei Levéltár kiadványai 41.)

FÖLDESI Ferenc: Az alkotmány védbástyái. Az 1860-61. évi Veszprém vármegyei alkotmányos mozgalomról és a Honvédegyletről. Veszprémi Szemle Várostört. Közhasznú Alapítvány, Veszprém, 2013. 343 p. (Veszprémi Szemle Könyvek)

HERMANN István – KARLINSZKY Balázs (szerk.) Megyetörténet. Egyház- és igazgatástörténeti tanulmányok a veszprémi püspökség 1009. évi adománylevele tiszteletére. Veszprém, 2010. 488 p. (A Veszprém Megyei Levéltár kiadványai 22. / A veszprémi egyházmegye múltjából 22.)

HERMANN István: A veszprémi egyházmegye igazgtása a 18. században (1700–1777). Veszprém, 2015. 353 p. (A veszprémi egyházmegye múltjából 28.)

HERMANN István (id.): Pápai kistérség: Adásztevel, Bakonyjákó, Bakonykoppány, Bakonyság, Bakonyszentiván, Bakonyszücs, Bakonytamási, Béb, Békás, Csót, Dáka, Döbrönte, Egyházaskesző, Farkasgyepű, Ganna, Gecse, Gic, Homokbödöge, Kemeneshőgyész, Kemenesszentpéter, Kup, Külsővat, Lovászpatona, Magyargencs, Malomsok, Marcalgergelyi, Marcaltő, Mezőlak, Mihályháza, Nagyacsád, Nagydém, Nagygyimót, Nagytevel, Nemesgörzsöny, Nemesszalók, Németbánya, Nóráp, Nyárád, Pápa, Pápadereske, Pápakovácsi, Pápasalamon, Pápateszér, Takácsi, Ugod, Vanyola, Várkesző, Vaszar, Vinár. Száz Magyar Falu Könyvesháza Kht. Budapest, 2004. 296 p.

HUDI József (szerk.): Hunkár Antal visszaemlékezései és iratai. Pápai Református Gyűjtemények, Pápa, 2004. 306 p. (A Pápai Református Gyűjtemények kiadványai, Forrásközlések 6.)

HUDI József: Könyv és társadalom. Könyvkultúra és művelődés a XVIII–XIX. századi Veszprém megyében. Országos Széchényi Könyvtár – Gondolat Kiadó, Bp., 2009. 276 p. (Nemzeti Téka / Bibliotheca Nationalis Hungariae)

KARLINSZKY Balázs – VARGA Tibor (szerk.): Folyamatosság és változás. Egyházszervezet és hitélet a veszprémi püspökség területén a 16–17. században. Veszprém, 2018. 296 p. (A veszprémi egyházmegye múltjából 32.)

KARLINSZKY Balázs – VARGA Tibor (szerk.):Nehéz időkben dönteni kell”. A veszprémi püspökség a második világháború idején. A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán 2015. augusztus 26-án rendezett konferencia előadásai. Veszprém, 2016. 253 p. (A veszprémi egyházmegye múltjából 29.)

KARLINSZKY Balázs – VARGA Tibor (szerk.):Rendületlenül a romok között”. A Veszprémi Egyházmegye 1945 és 1972 között. A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán 2016. augusztus 24-25-én rendezett konferencia előadásai. Veszprm, 2017. 411 p. (A veszprémi egyházmegye múltjából 30.)

KARLINSZKY Balázs (szerk.): Szerzetesrendek a Veszprémi egyházmegyében. A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán 2014. augusztus 27-28-án rendezett konferencia előadásai. Veszprém, 2015. 453 p. (A veszprémi egyházmegye múltjából 26.)

KEVEHÁZI László (szerk.): A reformációtól – napjainkig. Evangélikus gyülekezetek, egyházmegyék a Dunántúlon. I–II. [Közreadja a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület.] Budapest, 2011. 984 p.

KOVÁCS Emőke: A 19. századi Balaton világa. Széphalom Könyvműhely, Budapest, 2007. 135 p.

KÖBLÖS József – KRÁNITZ Zsolt (szerk.): A Dunántúli Református Egyházkerület prédikátorai és rektorai I. 1526–1760. Megjelent Kálvin János születésének 500. évfordulóján. [Munkatársak: Hudi József, Köblös József, Kránitz Zsolt, Mezei Zsolt.] Pápai Református Gyűjtemények, Pápa, 2009. 759 p. + képmelléklet (A Pápai Református Gyűjtemények kiadványai, Forrásközlések 10.)

KÖBLÖS József – KRÁNITZ Zsolt (szerk.): A Dunántúli Református Egyházkerület prédikátorai és rektorai II. 1761–1849. 1–2. kötet. [Munkatársak: Hudi József, Köblös József, Kránitz Zsolt, Mezei zsolt.] Pápai Református Gyűjtemények, Pápa, 2018. 1072 + 1791 p.; összkiadás DVD-mellékleten (A Pápai Református Gyűjtemények kiadványai, Forrásközlések 15–16.)

KRÁNITZ Zsolt (szerk.): „Késő idők emlékezetében éljenek…” A Dunántúli Református Egyházkerület lelkészi anyakönyvei 1823–1952. Kiadja a Pápai Református Gyűjtemények. Pápa, 2012. 380 p. (A Pápai Református Gyűjtemények kiadványai, Jubileumi kötetek 1.)

KRÁNITZ Zsolt (szerk.): „A késő idők emlékezetében éljenek…” A dunántúli református egyházkerület lelkészi önéletrajzai (1943). Pápa, 1943. 1216 p. (A Pápai Református Gyűjtemények kiadványai, Forrásközlések 13. / Jubileumi kötetek 2.)

LICHTNECKERT András (szerk.): Veszprém vármegye községeinek feleletei az úrbéri kilenc kérdőpontra 1768–1782. Veszprém, 2007. 311 p.

LICHTNECKERT András (szerk.): Veszprém vármegye községeinek urbáriumai, úrbéri és telepítési szerződései 1690–1836. Veszprém, 2009. 499 p. (A Veszprém Megyei Levéltár kiadványai 21.)

LICHTNECKERT András: A Balatonfüred-csopaki borvidék története a kezdetektzől napjainkig. Balatonfüred, 2010. 544 p. (LA Könyvtár 11.)

MÁRKUSNÉ VÖRÖS Hajnalka: Céhládától az adatbázisig. Új utak és eredményekm az ipartörténet kutatásában. Kiadja a Veszprém Megyei Levéltár. Veszprém, 2012. 352 p. (A Veszprém Megyei Levéltár kiadványai 26.)

MATKOVICH Tivadar: Vármegyénk életéből. Jegyzetekkel ell. Földesi Ferenc. Veszprém, 2015. 117 p.

MEZEI Zsolt: „Az úr csarnokai”. Történelmi egyházak templomai Pápán és a pápai járásban. Kiadja a pápai Jókai Mór Városi Könyvtár. Pápa, 2017. 214 p.

OLÁH János: Gyümölcsfa kertészet. A Balaton-felvidék és szőlészet-borászatának hiteles leírása1834–1854. Szerk.: Lichtneckert András. Balatonfüred, 2009. 182 p. (LA Könyvtár 9.)

PETRIK Iván (szerk.): A pápai járás településeinek első említései. Primae mentiones locorum processus Papensis. Kiadja a Jókai Mór Városi Könyvtár. Pápa, 2016. 139 p.

POÓR Ferenc: Veszprém megyei színházművészeti lexikon. Kiadja a Veszprémi Petőfi Színház. Veszprém, 2008. 230 p.

S. LACKOVITS Emőke: „Az Úrnak irgalmát örökké éneklem…” Református vallási néprajzi tanulmányok. [Kiadja a Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményei.] Veszprém, 2012. 408 p.

SOMFAI Balázs (szerk.): Veszprém megye ötvenhatban. Források és könyvészet Veszprém megye 1956. évi történetéhez. [A bibliográfiát összeállította és annotálta Pákozdi Éva Szilvia]. Veszprém, 2012. 256 p. (A Veszprém Megyei Levéltár kiadványai 25.)

TÖLGYESI József (szerk.): Veszprém megyei helytörténeti lexikon 1. Kortárs életrajzok I. Kiadja a Veszprém Megyei Honismereti Egyesület. Veszprém, 2014. 236 p.

TUNGLI Gyula (főszerk.): A pápai járás pedagógusainak adattára (1950–2000). Második kiadás. Kiadja a Pápa Városi Járási Pegagógus Klub. Pápa, 2008. 126 p.

WÖLLER István: Vízimalmok a Tapolcán Pápától Marcaltőig. Kiadja a Jókai Mór Városi Könyvtár. Pápa, 2010. 149 p.

Vigántpetend

LADÁNYI András: Falvak a Művészetek Völgyében. Kapolcs, Monostorapáti, Öcs, Pula, Taliándörögd, Vigántpetend. Fotók: Hatvany Csaba et al. TKM Egyesület– Kapolcsi Kulturális és Természetvédelmi Egylet. Budapest–Kapolcs, 2006. 107 p. (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára)

Zánka

GYÖRGY Péter János – PRAZNOVSZKY Mihály: A szabadság embere. Bozzay Pál élete és művei. Kiadja Zánka Község Önkormányzata. Zánka, 2018. 287 p.

P. MIKLÓS Tamás (összeáll. és szerk.: A Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum története 1975–2005. Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum, Zánka, 2005. 295 p.

T. HORVÁTH Lajos: Zánkai értéktár. Emlékkötet Zánka 850. évfordulójára. Kiadja Zánka Község Önkormányzata. Zánka, 2014. 152 p.

Zirc

Bestiarium Zircense. Hasonmás az Országos Széchényi Könyvtár Cod. Lat. 506-os kéziratából Boreczky Anna bevezetőjével. Országos Széchényi Könyvtár, Budapest, 2016. 76 p.

EGERVÖLGYI Dezső: A Zirci Országzászló Alapítvány emlékkönyve 2003–2014. Zirci Országzászló Alaqpítvány. Zirc, 2015. 261 p.

EGERVÖLGYI Dezső: Széchényi, Széchenyi. Közreadja a Zirci Országzászló Alapítvány. Pápa–Zirc, 2017. 181 p.

GULYÁS Zoltán: Reguly Antal térképészeti munkássága. Közreadja a Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház. Zirc, 2019. 145 p.

MÜLLER Anikó: A régi Zirc képeslapokon. Válogatás Balogh Gyula, Horváth Pál és Müller Anikó képeslap gyűjteményéből. [Zirc anno...] Agenda Natura, Zirc–Veszprém, 2007. 147 p.

SZŰCS István Miklós: Winterhalder képei a zirci plébániatemplomban. Minerva, Budapest, 2018. 248 p

VIDA Beáta (szerk.): Dubniczay István hantai prépost, a zirci ciszterci apátság mecénása. [Munkatársak: Karlinszky Balázs, Varga Tibor László, Vida Beáta.] Közreadja: Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház – Országos Széchényi Könyvtár. Zirc–Budapest, 2019. 130 p.

1 MÁRKUSNÉ VÖRÖS Hajnalka: Településtörténeti monográfiák Veszprém megyében 1990–2002. = Acta Papensia 3 (2003) 1–2. sz. 127–145.

Veszprém Megyei Honismereti Egyesület

Adószámunk: 19263157-1-19

Copyright 2022. 
Veszprém Megyei Honismereti Egyesület

Székhely: 8200 Veszprém Füredi út 55.

Email:
elnök:
mvorosh@gmail.com
központi:
honismeret@gmail.com
Veszprém Megyei Törvényszék
60.106/1991

Megyei nyilvántartási szám: 19-02-0000681

Régi formátumú nyilvántartási szám: 681

Alapítás éve: 1991
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram