MMA - Zichy József Utazásai I-II. útinaplók

A Magyar Művészeti Akadémia 0185-MMA-23-P azonosítójú pályázatának Szakmai beszámolója

Az értékek, hagyományok azért vannak, hogy emlékeztessenek a múltra. Ha valami hosszú időn keresztül fennmarad, akkor annak komoly eszmei értéke van. Egyesületünk fő feladatának tekinti a helytörténeti, néprajzi, szociográfiai kutatómunka támogatását, a természetrajzi és épített környezetünk értékeinek, gyökereinek kutatását, továbbá a társadalmi és művészeti hagyományokat feltáró közösségek munkájának összehangolását. Egyesületünk célja, hogy a ma élők számára kulturális identitásunk integráns részévé válhasson a múlt.
A Veszprém Megyei Honismereti Egyesület a benyújtott és támogatásban részesített pályázat keretében kívánta megvalósítani Gróf Zichy József Utazásai I-II. útinaplók összevont kötetben való utánnyomtatását.
A projektben 200 példány utánnyomtatása valósult meg Gróf Zichy József Utazásai I-II ázsiai útinapló 1875-1876 és az Amerikai útinapló 1877 c. kötetből. A két kötet külön-külön 2013. évben jelent meg a Széphalom Könyvműhely és az Országos Széchényi Könyvtár közös kiadásában. Azonban a nagy érdeklődésre való tekintettel a két kötet gyorsan elfogyott, ezért a Veszprém Megyei Honismereti Egyesület a Zichy Örökségért Alapítvánnyal közösen úgy döntött, hogy a két kötetet egy kötetben, újraszerkesztett, javított kiadásban ismét megpróbálják eljuttatni a közönség számára.
Az újraszerkesztett, javított kiadásban való megjelenéssel célunk a múlt egy újabb darabjának megismertetése a ma generációjával, valamint szeretnénk elérni, hogy a hétköznapok szürkeségében igyekezzünk figyelmet szentelni a múltra, a múlt értékeire, a hagyományaink és értékeink őrzésére.
A nyomdai munkálatokat az OOK-PRESS Kft végezte, miután az Egyesület tőlük kapta a legkedvezőbb ajánlatot.
Egyesületünk több példányszám utánnyomtatását is tervezi, ezért továbbra is törekszünk arra, hogy minél több pénzügyi forrást tudjunk bevonni ezen célunk megvalósításába.

Veszprém, 2024. január 10.

Vörösné Márkus Hajnalka
Veszprém Megyei Honismereti Egyesület

MMA_Szamlaosszesito_2023

Veszprém Megyei Honismereti Egyesület

Adószámunk: 19263157-1-19

Copyright 2022. 
Veszprém Megyei Honismereti Egyesület

Székhely: 8200 Veszprém Füredi út 55.

Email:
elnök:
mvorosh@gmail.com
központi:
honismeret@gmail.com
Veszprém Megyei Törvényszék
60.106/1991

Megyei nyilvántartási szám: 19-02-0000681

Régi formátumú nyilvántartási szám: 681

Alapítás éve: 1991
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram