Nemzeti Együttműködési Alap 2019.

Egyesületünk  EA-KK-19-EG-0290 azonosítószámon 200.000 Ft működési támogatást nyert.

A pályázat felhasználása és a tevékenységünk bemutatása:

Az egyesületünk egyik kiemelt célja, hogy felhívjuk az emberek figyelmét a lakóhelyük történelmének, történelmi emlékeinek, nevezetességeinek megismerésére, a hagyományok, emlékek összegyűjtésének fontosságára, valamint teret biztosítsunk a honismeret iránt érdeklődőknek a találkozásra, a közösség építésre, tapasztalat és tudás megosztására, átadására. Ezeket a célokat szolgálják azok a programsorozatok, amelyeket az egyesület megújult vezetése és tagsága 2019-ben indított:

Tematikus séták a Veszprém megyei települések épített és természeti értékeinek megismertetésére. Célunk, hogy a családok, kiemelten pedig a fiatalok megismerhessék, majd szélesebb körben (barátaiknak, ismerőseiknek, vendégeiknek) bemutathassák lakóhelyük rejtett kincseit és azt. hogy ezeknek milyen hatásuk van jelenünkre és jövőnkre. Mindezt egy-egy helyi személyiség életének és tevékenységének mélyebb megismerése által tettük személyessé és átélhetővé. A 2019 április 1 és 2020. március 30 között Veszprémben 8 tematikus sétát tartottunk egyesületi tagjaink vezetésével. Öt sétát 2019. április 19-én a Honismeret Napján 1. A középkori Veszprém legendáinak nyomában (Pátkai Ádám régész), 2. A Cholnoky család nyomában (Rybár Olivér tanár, geológus), 3. Veszprém a nyelvészek (Horváth János, Simonyi Zsigmond, Lőrincze Lajos) városa (Sebő József tanár, író), 4. Laczkó Dezső nyomában (Rainer Pál történész), 5. a veszprémi kavicsfogú álteknős nyomában (Bontó László levéltáros) témában. Kettőt a Kulturális Örökség Napjához kötődően 2019. október 15-én és 22-én a veszprémi Jeruzsálemhegyen: 7-8. A református templom és környéke (Márkusné Vörös Hajnalka levéltáros) és egyet 2020 tavaszán (2020.03.01.) 8. A veszprémi vízellátás, az egykori kőbánya és a Sintérdomb természeti értékei témában (Nagyné Kozma Ildikó tanár, környezetvédelmi szakértő). A sétákról a helyi televízió is tájékoztatott: https://www.veszpremtv.hu/tv-musor/hires-veszpremiek-nyomaban/ ; https://www.veszpremtv.hu/tv-musor/multbatekinto-setak/

Tájházalás címen 2019 júniusában indítottunk műhelybeszélgetés-sorozatot azzal a szándékkal, hogy lehetőséget teremtsünk a megyében működő tájházak, helytörténeti- és néprajzi gyűjtemények, emlékhelyek számára, hogy a gyűjtemények kezelői és fenntartói találkozzanak egymással és a szakmai munkát segítő néprajzos, történész, restaurátor és PR szakemberekkel és bemutathassák értékeiket. Első találkozó Paloznakon volt 2019. június 28-án, a második Bakonybélben 2019. október 22-én. Az első alkalommal Prikler Szilvia a Magyar Tájházak Központi Igazgatóságának és a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum néprajzos muzeológusa a tájház alapítás feltételeiről, a második alkalommal  a tájházak, gyűjtemények pályázati lehetőségeiről kapunk tájékoztatást. A Laczkó Dezső Múzeum vezetősége az EKF 2023-as terveiről számolt be, a tárgyrestaurátorok az épületek és tárgyak állagmegóvásáról beszéltek. Czeglédy Ákos Paloznak polgármestere igazi házigazdaként nem csak elmondta, de be is mutatta, hogy hogyan működik egy minden szempontból jól kialakított tájház és környezete.
Fotók: https://vmhe.hu/tajhazalas/

A Cserháti Könyvszalont 2019 októberében a veszprémi Kölcsey Ferenc Könyvesbolttal közösen indítottuk el, amelynek keretében a megye kultúrtörténetét, helytörténetét, értékeit bemutató könyveket és a könyvkiadással foglalkozó helyi civil szervezeteket mutatjuk be havi rendszerességgel. A könyvbemutatóval, felolvasással összekötött beszélgetéseknek nagy sikere van és érdeklődéssel figyel bennünket a sajtó is, eddig valamennyi rendezvényünkről tudósított:

1. 2019. 10. 21. Schleicher Vera: Kultúrfürdő könyvét és a mögötte álló kutatócsoport (https://www.veszpremtv.hu/tv-musor/cserhati-konyvszalon/)

2. 2019. 11. 04. Almádiért Közalapítványt és az Almádi Füzeteket I–XV. (https://www.veszpremtv.hu/tv-musor/almadi-fuzetek/)

3. 2019. 12. 02. Balatonfüred Városért Közalapítványt és legújabb kiadványait mutattuk be.

4. 2020. 01,27. Veszprém megyei szakácskönyvek (Bakonynána, Gyulafirátót, Hárskút, Herend, Veszprém) https://www.veszpremtv.hu/tv-musor/szakacskonyvek-a-szalonban/. 5. 2020. 02 .24. Alsóörsi könyvei (https://www.veszpremtv.hu/tv-musor/alsoors-kincsestara/)

Egyesületünk kiemelten figyel a fiatalok megszólítására. Ez a célt szolgálták a következő programjaink:
2019.03.24-én Budapesten az Országos Honismereti Napon képviseltük az egyesületet, ahol a helytörténeti tankönyvek és kiadványok módszertani bemutatóját tartották. A Veszprém Megyei Honismereti Egyesület tagjai Szabóné Vörös Györgyi és Nagyné Kozma Ildikó a „Sétál a család” veszprémi helytörténeti füzetsorozatot mutatták be nagy sikerrel.
2019. 05.02-án tartottuk a veszprémi malmokat bemutató vetélkedő döntőjét. A vetélkedősorozat célja a fenntartható fejlődésre nevelés volt Nagyné Kozma Ildikó vezetésével
2019.05.10-én Veszprémben, a diákoknak szervezett Zöld parlamenten mutatkozott be egyesületünk Kozma Ildikó, Vörös Györgyi segítségével.
2019.05.24-én helytörténeti vetélkedővel vettünk részt a Balaton-felvidéki Iskolák találkozóján (BAFIT) Zánkán
Egyesületünket 4 diák képviselte Kőszegen az Országos Ifjúsági Honismereti Akadémián (2019.08.1-8.)
Barangoló Veszprémben a Nagy Háború nyomában címmel vetélkedőt hirdettünk és bonyolítottunk le 2019.10.16.-án, amelyen 7 általános-, és 4 középiskola 5-5 fős csapata vett részt.

Részt vettünk a veszprémi Civil napon (2019.06.01.) és a Könyvnapon (2019.06.12.) Molnár Jánosné: Mesélő házak című kötetének bemutatásával, a Gizella-napi rendezvényeken (2019.05.10.) Esterházy kötet bemutatásával. A tematikus sétákhoz is kötődő kiállítások és kiadványok a megyei Könyvtárban: 2019.05.24-én „A nyelvészek városa” (Sebő József) és 2019.06.21-én „A kavicsfogú álteknős” kiállítás a Veszprémi Szemle bemutatóján (Bontó László). Képviseltük az egyesületet 2019.08.19-én a városrészi ünnepeken (Völgyhíd ünnep).

Munkánkhoz köszönjük a Nemzeti Együttműködési Alap megtisztelő támogatását.

A pályázat hatása a szervezet működésére:

Anyagi helyzetünk a minimális tagdíj mellett csak a legszükségesebb működési feltételeket biztosítja. Jelenleg a Veszprém Megyei Honismereti Egyesületnek nincs önálló irodája, így a működtetést az elnök és az elnökségi tagok lakásáról végezzük. Pályázati támogatásukkal biztosítani tudtuk, hogy az Egyesület informatikai és műszaki eszköz háttere stabil legyen, a rendezvényekhez, és programokhoz megfelelő műszaki kiszolgáló egységek, tárgyi feltételek megvalósulhassanak.

Tagjaink több városszépítő és -építő, műemlékek, temetők felújító akcióiban vesznek részt, amelyekhez biztosítani szükséges az alapvető munka- és védő felszereléseket, valamint azok megszervezéséhez szükséges reklám, figyelemfelhívó, és a programok lebonyolításához szükséges alapvető feltételeket.

Évek óta szervezünk előadás-sorozatokat, megemlékezéseket, kiemelt nemzeti ünnepekhez köthető programokat Veszprém megye különböző településein. Támogatásukkal jutottunk el 2019. március 14-én és 2020. március 13-án a bakonyszentiváni versünnepre, ahol Csót, Vanyola, Lovászpatona, Noszlop. Pápateszér általános iskolásai szavalóversennyel éltetik meg a 1848-as forradalom emlékét. Támogatásukkal jutottuk el Zánkára a BAFIT rendezvényre, 2019. július 12-én Zircre a Reguly-napokra, 2019. szeptember 20-án Herendre egy egyesületi könyvbemutatóra, 2019. október 20-án Noszlopra, a Gaál Sándor megemlékezésre...
Köszönjük, hogy pályázati támogatásukkal megvalósíthattunk programjaikat.

 

Veszprém Megyei Honismereti Egyesület

Adószámunk: 19263157-1-19

Copyright 2022. 
Veszprém Megyei Honismereti Egyesület

Székhely: 8200 Veszprém Füredi út 55.

Email:
elnök:
mvorosh@gmail.com
központi:
honismeret@gmail.com
Veszprém Megyei Törvényszék
60.106/1991

Megyei nyilvántartási szám: 19-02-0000681

Régi formátumú nyilvántartási szám: 681

Alapítás éve: 1991
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram