Nemzeti Együttműködési Alap 2021.

A Nemzeti Együttműködési Alap 2021. évi Helyi és területi hatókörű civil szervezetek egyszerűsített támogatása 2021.” című (NEAG_KP-1-2021/1-000653) pályázaton a Veszprém Megyei Honismereti Egyesület 300.000.Ft támogatást nyert.

Támogatott tevékenységünk szakmai beszámolója:

A koronavírus-járvány mindannyiunk hétköznapjait felforgatta, a pandémiát minden tevékenységünk során tekintetbe kellett vennünk.

Veszteségeink és új csatlakozók

Szomorú szívvel búcsúztunk 2020-ban három, 2021-ben két alapító tagunktól Simon Gyula csajági, Wöller István veszprémi és Reindl Erzsébet tapolcai Hogya György veszprémi, Poór Andrásné Tatai Izabella ajkai értékmentőnktől. Munkájukról és áldásos életükről a Veszprémi Szemle és a Honismeret folyóiratokban emlékeztünk meg. Emléküket megőrizzük, nyugodjanak békében!

Tagfelvételét kérte egyesületünkbe 2020-ban és 2021-ben:
1. László Erika segédlevéltáros (Szentgyörgyhegy),
2. Marosi Istvánné művelődésszervező (Nemesvámos),
3. Horváth János műszaki szakelőadó (Békás-Szombathely)
4. Gazdag László mérnök-fizikus (Budapest-Bakonyszentiván)
5. Arnold György mérnök (Herend)
6. Zanathyné Lenkefi Éva tanárnő, a Cholnoky Általános Iskola igazgatóhelyettese (Veszprém),
7. Takácsné Rimanóci Erzsébet ny. tanár (Veszprém),
8. Szőke Melinda az Ajkai Önkormányzati Hivatal irodavezetője (Ajka-Magyarpolány)
9. Varga Antal a Zirci Takarékszövetkezet ny. elnöke (Olaszfalu),
10. Zimonyi Máté (Veszprém), bölcsész, esztéta
11. Közösségi és Értékőrző Egyesület (Olaszfalu),
12. Hajagi Természetvédő és Szabadidő Egyesület (Herend)
Felvételükről a 2022. évi közgyűlésünk fog dönteni.

Kitüntetések, elismerések

• Czuczor Sándor a Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium ny. igazgatója Balatonalmádi Városért Pro Urbe díjat vehetett át 2021. augusztus 20-án
• Rybár Olivért jelentős kutató és publikációs tevékenységéért Pro Meritis díjjal tüntették ki.
• A debreceni Országos Honismereti Akadémián vehette át a Honismereti Szövetség Emlékérmét Petrovics László, a Várpalotai Városszépítő és Védő Egyesület elnöke és emléklapot Vargáné Nyári Katalin a várpalotai Vegyészeti Múzeum igazgatónője
• Az Országos Honismereti Szövetség Emléklapját a közgyűlésen adjuk át áldozatos munkájáért Csendesné Bosits Évának, Vér Lászlónak és feleségének Irénke néninek és Varga Györgynek.

Örömmel adjuk hírül, hogy két vezetőségi tagunknak – Németh Andrásné Farkas Gabriella és Sebő József – sikeresen zajlott le a mesterpedagógusi pályázata. Mindkét pályázatnak van helytörténeti/honismereti kapcsolódása egyesületünkhöz.

Az egyesület működésében az egész 2021. év kivételes volt, mert zárt térbe tervezett programjainknak csak töredékes részét tudtuk megtartani, viszont annál sikeresebbek voltak a szabad téri sétáink és jelentősen előbbre léptünk a partnerszervezetekkel való együttműködések területén.

Rendszeresen megtartott egyesületi rendezvények

A koronavírus-járvány harmadik hulláma miatt tavaszi rendezvényeink elmaradtak, csak nyáron és ősszel, a negyedik hullám előtt tudtuk megtartani a havi rendszerességgel tervezett rendezvényeinket többek között a

Cserháti Könyvszalont, melyet 2019 őszén a veszprémi Kölcsey Ferenc Könyvesbolttal közösen indítottuk el azzal a céllal, hogy a megye kultúrtörténetét, helytörténetét, értékeit bemutató könyveket és a könyvkiadással foglalkozó helyi civil szervezeteket mutassunk be havi rendszerességgel. 2021-ben két bemutatóra (a 6. és 7. alkalom) került sor:
• 2021. szeptember 27-én a Várpalotai Városszépítő és Védő Egyesület és a Krúdy Gyula Könyvtár legújabb kiadványait mutattuk be,
• 2021. október 25-én Balatonkenese gazdag könyvtermésére fókuszáltunk.
Sajnos a további tervezett bemutatóink elmaradtak, most 2022 tavaszán fogjuk pótolni ezeket. A Kölcsey Könyvesbolt vállalta a bemutatott könyvek bizományosi árusítását, így idővel a megyei helytörténeti kiadványok gyűjtő- és árusító pontja lesz a Veszprém központjában lévő könyvesbolt. Bővebb szöveges és képi anyag az egyesület honlapján elérhető: https://www.vmhe.hu/cserhati-konyvszalon/

Folytattuk Családtörténeti műhelybeszélgetések címen a Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltárával és a Veszprém Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzattal közösen a tavaly megkezdett, sikeres családtörténet-kutató kurzusokat, 2021-től új helyszínen, az MTA Veszprémi Területi Bizottságának várbeli székházában. Figyelmünk középpontjában ezúttal a Veszprém megyei német családok kutatása került. Meghívott előadóink és szakembereink segítségével olyan kérdésekre keressük a választ, hogy hogyan követhető a betelepülő jövevények útja, milyen források segítenek életkörülményeik, vagyon helyzetük tisztázásában. 2021-ben 3 előadást hallgathattunk:
• 2021. október 14. - A szenzitív adatok kezelése és értéke. A kutatás, adatgyűjtés, hálózatépítés tapasztalatai. Vendégünk volt: Gubicza Ilona, közgazdász, családtörténeti kutató
• 2021. november 11. - Német nemzetiségi falvak anyakönyveinek adatbázisa. Vendégünk volt Baló Árpád érnök, az adatbázis létrehozója
• 2021. december 2. - Az Amerikába kivándoroltak kutatási lehetőségei. Vendégünk volt Sümeginé Hegyi Ilona Adelheid, a MACSE közösségmédiás felületének kezelője
Az előadásokról felvétel készült, amely elérhető és megnézhető az egyesület honlapjáról: https://www.vmhe.hu/csaladtorteneti-muhelybeszelgetesek/

Folytattuk a Tájházalás című programsorozatunkat is, amelynek elsődleges célja, hogy lehetőséget teremtsen a megyében működő tájházak, helytörténeti- és néprajzi gyűjtemények, emlékhelyek számára, hogy a gyűjtemények kezelői és fenntartói találkozzanak egymással és a szakmai munkát segítő néprajzos, történész, restaurátor és PR szakemberekkel és bemutathassák értékeiket. 2021-ben megtartott rendezvényeink:
• 2021. augusztus 31-én Veszprémben, a Tájházalás programsorozat keretében került sor az I. Közép-Dunántúli Regionális Tájháztalálkozóra a Laczkó Dezső múzeumban és a Bakonyi házban,
• 2021. október 29-én Balatonkenese adott otthont a rendezvénynek. A műhelymunka fő tematikája a tájházak csatlakozási lehetőségének áttekintése volt a 2023-ban Veszprémben és a régióban megvalósuló Európa Kultúrális Fővárosa programhoz.
A rendezvényekről bővebben az egyesület honlapjáról lehet tájékozódni: https://www.vmhe.hu/tajhazalas/

Honlapunkon jelenleg 44 Veszprém megyei tájház és helytörténeti gyűjtemény alapadatait gyűjtöttük össze (https://www.vmhe.hu/tajhazak/). Kérjük tagjainkat, hogy ellenőrizzék le a felvitt adatokat és ahol javítani, aktualizálni szükséges, azt jelezzék felénk!

Tematikus séták és túrák

Egyesületünk tagjai nagy sikerrel tartottak múltbatekintő sétákat a megye több helyszínén, ebben kevésbé akadályozott bennünket a járvány miatti korlátozás. A tematikus sétákkal célunk az, hogy a családok, kiemelten pedig a fiatalok megismerhessék, majd szélesebb körben (barátaiknak, ismerőseiknek, vendégeiknek) bemutathassák lakóhelyük rejtett kincseit, értékeit. A megyében tartott séták (a teljesség igénye nélkül):

Balatonalmádiban a Honismereti és Városszépítő Kör szervezésében a nyár és az ősz folyamán rendszeresen tartottak sétákat több témában is:
Fekete László templomséták címen 2021 júliusától minden szombaton (9 alkalommal) elindult a körséta, amely érintette a vörösberényi erődített református templomot, a Szent Ignác templomot, a Szent Imre templomot és a Szent Jobb kápolnát. Újdonság, hogy a sétákat az érintett templomokban mini koncertekkel zárták.
Régi villák nyomába eredhettek júliustól minden pénteken azok az érdeklődők, aki érdeklődtek az almádi villák története iránt (9 alkalommal).
A Kör őszi sétái a mediterrán Almádit és a város építőanyagát, a vöröskövet mutatta be.
Sikeresen rendezték meg a templomok éjszakáját 2021. szeptember 10-én (pénteken) maradandó élményt nyújtva ezzel sokaknak az esti sétával, énekléssel és lelki táplálékokkal.

Balatonfüreden a Helytörténeti Gyűjtemény P. Miklós Tamás elnökségi tagunk, a Balatonfüredi Honismereti Egyesület és a 2014-ben alakult a BalatonGuide turisztikai szolgáltatói vállalkozás vállalja fel a tematikus séták és programok, rendezvények szervezését. Fülöp Júlia két évtizedes idegenvezetői és idegenvezetés oktatói tapasztalattal alakította ki és koordinálja a több nyelven tartott térségi tematikus sétakínálatot. Egész évben tartanak kosztümös Reformkori Sétát, MúzeumSétát, VillaSétát, LiteraTúrát, Divattörténeti Sétát, Anna – bálok nyomában és Kertnézőben sétákat, illetve kapcsolódnak más tematikákkal a helyi ünnepségekhez, évfordulókhoz. Emellett fenntartható turizmus jegyében túrázással egybekötött városnéző sétákat is tartanak, együttműködve a térségi Tourinform irodákkal. A 2021-as évben az Eucharisztikus Világkongresszushoz kapcsolódva tartottak sétákat.

Dörgicsén és vonzáskörzetében szőlőhegyi sétákat tartott 2020 júliusában Törő Balázs néprajzos tagunk a szőlőhegyi kultúrtáj sokszínűségének bemutatásra, emellett azzal a nem titkolt céllal is, hogy felhívja a figyelmet a szőlőhegyeinken zajló recens jelenségekre, a táj uniformizálására, városiasodására, a szőlőtermő területek csökkenésére, sérülékenységére. A 2021-es év nagy felfedezése egy kettétört római kori sírkő a dörgicsei Becce-dűlő pincefalában talált római kori sírkőmaradvány és a kékkúti lelet) összeillesztése volt. https://www.facebook.com/balazs.toro.

Noszlopon Magyar Istvánné vezetésével október 10-én értéktári falusétát szerveztek, ez alkalommal felkeresték a falukutat, és a kőkereszteket. Örömünkre, ez alkalommal velünk tartottak a településünkről elszármazottak közül is néhányan.

Tapolcán Hangodi László muzeológus-történész egyesületi tagunk a Tapolcai Értékőrző Egyesület szervezésében tartott Városismereti Sétákat 2021. július 29-én, szeptember 5-én és 18-án a zsidó kultúrtörténeti és borkereskedelem-történeti emlékeket, szeptember 24-én az 1919-es, november 5-én 1956 tapolcai történéseit idézték fel az emlékösvényen. A zsidó kultúrtörténeti és borkereskedelem-történeti emlékek Tapolcán” címmel és újító módon a pandémiás időszakban online sétákat.

Révfülöpön a Honismeret Egyesület a Gázló Környezet és Természetvédő Egyesülettel közösen szervezik a helyi közösséget, nyújtanak széles körű programkínálatot a helyben élőknek és idelátogatóknak. Alkalmi túravezetések mellett, rendszeres Káli-keringő elnevezésű túrasorozat tart, valamint „Tegyünk a minőségi turizmusért” keretében forrás- és terület tisztítási akciókat szervez. A turizmus mellett „Közös kincsünk a Káli-medence” ismeretterjesztő előadássorozatával hívja fel a figyelmet a csodálatos kistáj természeti értékeire. 2021-ben sikeres előadássorozatot indítottak „Szubjektív helytörténet” címmel.

Várpalotán a Városszépítő és Védő Egyesület tart tematikus sétákat és túrákat Várpalotán és környékén. Ezek olyan 1,5-2 órás séták, melyeken szakmai vezetőktől – irodalmároktól, levéltárosoktól, néprajzkutatóktól, történészektől, régészektől stb. – hallhatnak a résztvevők izgalmas történeteket és érdekességeket a város más-más pontján. 2021-ban két alkalommal is jelentkezett Várpalota-Inotáról „A Hely” műsora egyesületünk tagjainak kalauzolásával.

Veszprémben 2021-ban 4 tematikus, múltbatekintő sétát tartottunk egyesületi tagjaink vezetésével. Június 6-án Ranolder János püspök nyomába eredtünk Márkusné Vörös Hajnalka vezetésével, október 8-án a veszprémi nyelvészek nyomdokait követtük Sebő József tanár úrral, október 15-én Szent Margit életét és legendáját és a középkori kolostori életet ismertük meg Pátkai Ádám régész vesztésével. Részletes info: https://www.vmhe.hu/rendezvenyek/multbatekinto-setak/

A Kulturális Örökség Napjai (2021. szeptember 18-19.)

A Veszprém Megyei Honismereti Egyesület tagjainak és társszervezeteinek közreműködésével 2021. szeptember 18-19-én 6 rendezvény és séta került be az országos kínálatba. Időrendben a következő sétákat és bemutatók at tartottuk meg:
1. Tapolcán Hangodi László a Tapolca alatti Lessner-pincerendszer járták be és tematikus sétát vezettek az Ó-zsinagógához.
2. Ajka-Tósokberénd értékei között Csendesné Bosits Éva kalauzolt.
3. Ajka-Bakonygyepes nevezetességeit Áment Márton helytörténeti kutató mutatta be.
4. Balatonalmádiban Vöröskő sétát vezettek
5. Balatonfüreden voltak helytörténeti séták „Épületek és családtörténetek” tematikában és épületlátogatások a Szívkorházban, a Huray-villában és a Jókai-emlékházban Fülöp Júlia és P. Miklós Tamás vezetésével.
6. Veszprémben az újra felfedezett Sintér-árkot és kőbányát járták be az érdeklődők Bontó László és Nagyné Kozma Ildikó vezetésével

Emléknapok, évfordulós megemlékezések

Bán Aladár költő, irodalomtörténész, folklorista születésének 150. évfordulója emlékére rendezett emléknapot a Várpalotai Városszépítő és Védő Egyesület a Krúdy Gyula Városi Könyvtárral és a Bán Aladár Általános Iskolával közösen Várpalotán 2021. november 6-án.

Pacsuné Fodor Sára helytörténeti kutató halálának 15. évfordulóján tartott megemlékezést a várpalotai Városszépítő és Védő Egyesület 2021. július 15-én.

A Várpalotai Városszépítő és Védő Egyesület 30 éves ünnepi közgyűlését tartotta 2021 októberében.

Tósokberénden a 70 éve egyesített Tósokra és (Tósok)Beréndre emlékeztek szeptember 23-án templomlátogatással és ünnepi műsorral.

Úrkúton a település 240 éves alapítására emlékeztek ünnepi műsorral és Rostási József egyesületi tagunk Urkut története II. Könyvének bemutatójával augusztus 15-én.

Balatonfűzfőn a Fűzfőfürdői Öregdiákok és Tanárok Baráti Köre (FÖDTBK) a 91 éves iskolára, a 91 éve léterjött katolikus egyházközségre emlékezve 2021. június 5-én a fűzfőfürdői Klebelsberg-iskolában megtartotta XVIII. Hagyományőrző Diáktalálkozóját.

Vilonya Helytörténeti, Helyismereti, Honismereti és Kulturális Egyesület (VILO) Gacsályi Erzsébet elnökasszony áldozatos munkájának köszönhetően nagyon szép „ÖregAkác” Emlékhelyet avatott fel szeptember 19-én.

Gaal Sándor Királydíjas néptanító karnagy tiszteletére október 10-én 3. alkalommal szervezte a Noszlopi Nemzedékek Hagyományőrző Csoport és a Noszlopi Önkormányzat meg az emléknapot, amelynek keretében a református istentisztelet keretében megemlékeztünk a falu híres szülöttéről. Köszönjük Réthy Erzsébet és Czepek Béláné tagunknak a figyelmes szervezést.

Gubicza Ilona egyesületi tagunkat köszöntöttük 80. születésnapján 2021. szeptember 16-én és átadtuk munkásságát méltató kötetet, amely „Aki a múltat kutatja ...” címmel jelent meg.

Somfai Balázs alapító tagunk 70. születésnapjára jelent meg írásaiból összeállított tanulmánykötet „Számvetés” címmel. Munkájukhoz további alkotó kedvet és jó egészséget kívánunk!

Budapesten, a XVIII. Országos Honismereti Kiadványszerkesztői Konferencián november 19-21. között öt egyesületi munkatársunk tartott előadást, bemutatva a megyében folyó honismereti munkát. Részletes beszámoló innen elérhető: https://www.vmhe.hu/xviii-orszagos-honismereti-kiadvanyszerkeszto-konferencia/

Egyesületünk támogatja Szelestey-Polgár Attila kezdeményezését, hogy Veszprémben közös szobor készüljön István királyról és Koppány vezérről a Megbékélés ligetében. A kezdeményezés honlapja innen elérhető: https://www.vmhe.hu/megbekeles-ligete/

Pályázatok

Egyesületünk igyekezett aktívan kihasználni a rendelkezésre álló pályázati lehetőségeket
• A Nemzeti Kulturális Alap (NKA) Könyvkiadási Kollégiumától kaptunk támogatást Rybár Olivér: A Cholnoky család története című kötet nyomdai költségeire (400 ezer Ft). A pályázat sikeresen befejeződött és elszámoltunk a támogatással
• A Nemzeti Kulturális Alap (NKA) Közművelődési Kollégiumától kaptunk támogatást (500 ezer Ft) a 2021. évi Tájházalás két programjának lebonyolítására, amellyel szintén sikeresen elszámoltunk.
• A Nemzeti Kulturális Alap (NKA) Ismeretterjesztési Kollégiumától pályáztunk támogatást a Veszprém megyei Honismereti Akadémia sorozatának lebonyolítására. A honismereti továbbképzésre 550.000 Ft támogatást kaptunk, amelynek lebonyolítására 2022 tavaszától kerül majd sor.
• Elszámoltunk a 2020-as NEA egyszerűsített működési pályázattal (200.000 Ft) és megérkezett a 2021-as adomány után járó normatív támogatási összeg (63.000 Ft). Pozitív döntés született a 2021-es NEA egyszerűsített működési pályázattal kapcsolatban (350.000 Ft) , de még nem utalták át az összeget.
• Az Európa Kulturális Főváros által kiírt pályázatok közül két sikeres projektet bonyolítottunk le 2021-ben:
◦ A Tethys-Veszprém a Geopolis új kulturális zöld útvonal kialakítására közösségfejlesztő programok szervezésével (5.598.860 Ft), amely sikeresen megvalósult és a támogatási összeggel el is számoltunk. A projektről részletes beszámoló itt érhető el: https://www.vmhe.hu/tethys-veszprem/
◦ A Cholnoky család történetének kiadása és a Cholnoky-projektindító rendezvény lebonyolítására (990.000 Ft). Ezt a projektet is sikerül megvalósítanunk és el is számoltunk a támogatással. Információ a pályázatról: https://www.vmhe.hu/ekf-program-cholnoky-projektindito-rendezvenyek-tamogatasa-2021/
• A Széchényi 2020-as CLLD pályázat  (TOP-7_1_1_16_CLLD_Elheto_Veszprem), amit a veszprémi múltbatekintő sétákra és egy veszprémi mesekönyv kiadására adtunk be, csupán 2021-ban történt meg a szerződéskötés. A vállalt sétákat megtartottuk, a mesekönyv írása és szerkesztése a 2022-es évre csúszik át.
• A Közösségfejlesztés Veszprémben (TOP-6_9_2) pályázaton belül lehetőséget kaptunk a Veszprémi Kaleidoszkóp sorozat folytatására (Temetőhegy), illetve egy gyulafirátóti kötet megjelentetésére Hadnagy László emlékének tisztelegve. Ennek a pályázatnak a keretében kaptunk támogatást a kavicsfogú álteknős tudománytörténeti és ökológiai jelentőségének bemutatására helytörténeti foglalkozások és rendezvény keretében. A járványhelyzet miatt ez is tolódik 2022-re.
• Pápa város önkormányzatától Somfai Balázs 70. születésnapját köszöntő tanulmány-kötet nyomdai költségeire 100.000 Ft támogatást kaptunk, amellyel el is számoltunk.

Könyvkiadási munkák

Az egyesületünk gondozásában több kötet:
• Megjelent a Veszprém Megyei Honismereti Tanulmányok XXII. kötete. A szerkesztői és tördelési munkákért köszönet Hudi Józsefnek, Somfai Balázsnak és Bontó Lászlónak. Kiadásának finanszírozását az NKA Ismeretterjesztési Kollégiumától pályáztuk meg, nem nem kaptunk támogatást. Kiadását önerőből kellett megoldani.
• A Veszprém Megyei Honismereti Lexikon II. kötetének anyaggyűjtése, szerkesztése és lektorálása befejeződött, amelyben dr. Tölgyesi Józsefnek van oroszlánrésze. Kiadása 2022 nyarára várható. Ennek kiadásához sem kaptunk támogatást, ezt is önerőből kell megoldanunk.
• Megjelent Rybár Olivér Cholnoky-családról szóló könyve az NKA Könyvkiadási Kollégiumának finanszírozásával.
• „Aki a múltat kutatja ...” címmel jelent meg az egyesület és a barátok, tisztelők támogartásával Gubicza Ilona 80. születésnapjára kiadott köszöntő kötet.
• „Számadás” címmel jelent meg a pápai önkormányzat, az egyesület és a család támogatásával Somfai Balázs 70. születésnapjára kiadott köszöntő kötet.
• Sebő József: Veszprém az irodalomban című munkája elkészült, pályáztunk az NKA Könyvkiadási Kollégiumához sikertelenül, a kötetet a Veszprémi Szemle Alapítvány fogja megjelentetni.
• Örömmel tájékoztatjuk a tagságot, hogy megjelent Rostási József egyesületi tagunk Úrkút története II. című kötete.
• 2021-ben mutattuk be Petrovics László és a Várpalotai Városszépítő- és védő Egyesület gondozásában A "Jószerencsét" sorsfordulói és a című hiánypótló kötet és a 30 éves a Várpalotai Városszépítő és Védő Egyesület Jubileumi Évkönyve.
• Gratulálunk Miklós P Tamás tagunknak a Dr. Szabó Viktor társszerzővel együtt megírt „A Balatonfüredi Járásbíróság története (1872-1956) című kötet megjelenéséhez.
• Egyesületünk tagjainak közreműködésével jelennek meg meg az Ajkai Századok, a Füredi História, a révfülöpi Villa Filip folyóiratok.

Együttműködés más szervezetekkel

Európa Kulturális Fővárosa 2023
2020 tavaszán megkeresett bennünket az Európa Kulturális Fővárosa 2023 új vezetője Markovits Alíz az intenzív együttműködés szándékával. Kibővített elnökségünk intenzív műhelymunkába kezdett, hogy áttanulmányozva az EKF pályázat bickbookját kapcsolódási pontokat keressen és találjon az egyesületünk már meglévő és működő projektjeihez. Hat alkalommal jöttünk össze, 12-15 fővel és sikerült egy igazán összefogott, egységes "portfóliót" készítenünk, amit 2020. június 22-én mutattunk be az EKF vezérkarának. Célunk az volt, hogy az egyesület bemutatásán túl olyan programjainkat ajánljunk, amelyek már működnek, vagy előkészítés előtt állnak, fenntarthatóak és kapcsolódnak az EKF2023 pályázatához. Tartalmukat tekintve 3 tematika köré csoportosítottuk anyagunkat: 1. A gyerekeket és családokat megszólító projektek, 2. Ökológiai ismeretterjesztés és érzékenyítés, 3. A régió egyedi értékeit bemutató projektek. A bemutatkozásra készített anyagunk ppt és pdf változata a honlapunkon elérhető: https://www.vmhe.hu/egyesuletunk/
Bemutatkozásunkat követően a Veszprém Megyei Honismereti Egyesület tagjait meghívták az EKF pályázatok bírálóbizottságába, így tagjaink közül külső bírálóként részt vesz a munkában: Nagyné Kozma Ildikó, Tölgyesi József, Sebő József, és Márkusné Vörös Hajnalka. Az Európa Kulturális Fővárosa Privát Veszprém projektjének tartalmai egyesületünk honlapján kapnak majd helyet.
Egyesületünk tagjai és partnerszervezeti közül sikeres pályázatot nyújtott be: Úrkút (Úrkút város története II.), Lókút a tájházalás programra, Olaszfalu Közösségi és Értékőrző Egyesülete a 2022. évi pásztortalálkozóra, Tapolcai Városszépítő Egyesület Tapolcai városrészek közelmúltja személyes történetekben.
Együttműködés a Pannon Városok Szövetségével
A Pannon Városok Szövetsége (tagjai: Kőszeg, Keszthely, Nagykanizsa, Tata, Veszprém, Zalaegerszeg) a helyi kulturális kínálat összefogására pályázatot nyert az Innovációs Minisztériumtól. Ennek az értékmentő pályázatnak (amelynek előkészítő szakasza 2021-be valósul meg) veszprémi szakmai partnereként Porga Gyula polgármester a Veszprém Megyei Honismereti Egyesületet kérte fel. Az eddigi megbeszélések és munkaanyagok izgalmas lehetőségeket kínálnak az egyesületünk valamennyi tagjának, mert cél, hogy valamennyi témát kiterjesszék a régióra is! A 2022-es Fellner Jakab emlékévben Tata, Pápa, Mór, Eger és Veszprém partnerek együttműködésével valósul meg, amelyben szerepet kapott egyesületünk.

Együttműködés a Nemzeti Művelődési Intézet Veszprém Megyei Igazgatóságával
Szintén az együttműködés szándékával keresett meg bennünket a Nemzeti Művelődési Intézet (NMI) Veszprém Megyei Igazgatósága. Megtörtént a kölcsönös bemutatkozás és projektjeink bemutatása és 2021-ben együttműködési megállapodást írtunk alá. Intenzív munkakapcsolat alakult ki a helytörténeti kutatásokat segítő bibliográfia összeállításában, az Értékek Iskolájában, a Falusi krónikában és az értékfeltáró munkában.

Az egyesület új honlapja és facebook oldala
Elkészült az egyesületünk új honlapja, amely tartalmilag még sok helyen feltöltésre, kiegészítésre szorul, de nyilvánossá tettük, hogy onnan is naprakészen tájékoztathassunk minden érdeklődőt. Elérhetősége: https://www.vmhe.hu/

Ugyancsak működik az egyesület facebook oldala, kérjük, hogy ezt is kövessétek, osszátok meg minél többször, hogy szélesebb körben is ismertté váljon. Elérhetősége:
https://www.facebook.com/Veszprem.Megyei.Honismereti.Egyesulet
Külön köszönöm Bontó László tagunknak a két internetes felület életre hívásába és működtetésébe befektetett hatalmas energiát és munkát.
Itt szeretnék ismételten köszönetet mondani azoknak, akik egyesületünk kulturális és értékmegőrző munkáján fáradoztak – helytörténeti könyveket, tanulmányokat, cikkeket írva, helyi honismereti körökben tevékenykedve, tematikus sétákat vezetve, kórusban énekelve, iskolában helyismeretet tanítva, vagy bármi más módon hozzájárultak az egyesület és a helyi értékek, örökségünk megőrzéséhez.

2022. március 15. Márkusné Vörös Hajnalka

Veszprém Megyei Honismereti Egyesület

Adószámunk: 19263157-1-19

Copyright 2022. 
Veszprém Megyei Honismereti Egyesület

Székhely: 8200 Veszprém Füredi út 55.

Email:
elnök:
mvorosh@gmail.com
központi:
honismeret@gmail.com
Veszprém Megyei Törvényszék
60.106/1991

Megyei nyilvántartási szám: 19-02-0000681

Régi formátumú nyilvántartási szám: 681

Alapítás éve: 1991
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram