NKA Könyvkiadási Kollégiuma - A Cholnoky család története

Egyesületünk Rybár Olivér: A Cholnoky család története című könyv kiadására 203137/04163 azonosító számon 400 000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert.

Rybár Olivér: A Cholnoky család története című könyv megjelentetése, bemutatói és a hozzá kötődő szakmai rendezvények:

2021. július 22. - A Cholnoky család története című kötet megjelenése
2021. július 23. – Könyvbemutató Veszprém (Laczkó Dezső Múzeum)
2021. július 24. – Könyvbemutató Balatonfüred (Arácsi Népház, Kiállítóház és Fiókkönyvtár)
2021. szeptember 14. – Könyvbemutató Veszprém (Művészetek Háza – Dubniczay Palota)
2021. október 22. – „Séta a Cholnoky család nyomában Veszprémben”
2021. október 23-án – „Séta a Cholnoky család nyomában Balatonfüreden”

A Cholnokyak eredete és családjuk története kevéssé vizsgált területe a hazai családtörténeti munkáknak. A Cholnokyak sok ismert személyiséget adtak az országnak, kiemelkedő személyiségek voltak, az irodalmi, földrajztudományi, egészségügyi, jogi, művészeti, mérnöki pályák területén. Ezért is fontos eredmény a kötet megjelenése, amely a középkortól napjainkig követi végig az egyik legérdekesebb történelmi család életét és tagjainak munkásságát. A Cholnokyak Erdélytől Pécsen át Budapestig fontos szerepet játszottak a magyar történelem alakulásában. Rybár Olivér könyve a hazánkban ismert – az országnak számos híres személyiséget adó – család történtét mutatja be.
A Cholnoky család története hiteles adatokkal 1678-tól követhető nyomon. A családi legendárium eredetüket egészen a XV. századig vezeti vissza és Hunyadi János édesanyjához köti. Az első megnevezett ősük Csolnakosi Jariszló. Fiai (Dán, Péter, Vajk és János) közül a családjuk tagjait János leszármazottainak tartják. eredet­mítoszuk összekapcsolódik az Erdélyben élt hátszegi nemesi család, a Csolnakosiak történetével. A népes család hazai központja Kecskeméthez kapcsolódik, a Cholnoky-család itt válik három ágra, az ún. Antal, László és Imre-ágra, melyeket külön-külön részletesen is bemutattunk. Mindhárom nagy család más-más pályát futott be a történelem során.
Az Antal-ág tagjai a legismertebbek, ide sorolható Cholnoky Jenő földrajztudós, Cholnoky Viktor és László írók, illetve id. és ifj. Csolnoky Ferenc orvosok, akik a veszprémi egészségügyi élet kiemelkedő szereplői voltak. E családág tagja volt Csolnoky László ügyvéd, Cholnoky Béla botanikus és Cholnoky Tibor Kossuth-díjas egyetemi tanár is.
A László-ág a feltörekvő alföldi iparos-kereskedő család volt. A család ezen ágának tagjai maradtak őseik földjén és szakmá­jánál, így főként Kecskeméten és környékén tevékenykedtek. A kézműves iparban működő családtagok közül kiemelkedik Csolnoky Ferenc szabó, id. és ifj. Csolnaky László és Antal csizmadiák munkássága. A kereskedelemben említésre méltó Csolnoky Endre fűszer-, illetve András húsáru-kereskedők életműve. A család fiatalabb tagjai közül Endre és Károly a tanári pályát választották. Fontos megemlíteni még Cholnoky Margitot, aki korának híres opera-énekesnője volt.
Az Imre-ág tagjai főként a jog és orvostudomány területén voltak meghatározó szereplői a hazai történelemnek. Öt generáción keresztül működtek Cholnokyak az ügyvédi, közjegyzői pályákon. Ide sorolható id. és ifj. Cholnoky Imre vagy Cholnoky Lajos is. Ehhez az ághoz kapcsolódnak az USA-ba kivándorolt és ott nagy karriert befutó Cholnokyak (Cholnoky Tamás mérnök és Cholnoky Tibor sebész). Oldalági rokonaik az egészségügy területén lettek kiemelkedő személyiségek, például vitéz Cholnoky László Kossuth-díjas pécsi egyetemi tanár és orvos gyermekei.
A könyvben bemutatott több mint fél száz Cholnoky családtag életműve a hazai szellemi és kulturális történet fontos részét jelentik.
Az írásban nem szerepelnek a ma élő leszármazottak, csak említés szintjén. A beházasodott családtagok (férjek, feleségek) családjait és származásukat részletesen nem mutatom be. A női ági leszármazottak - akik már nem Cholnoky nevűek – közül csak a fontosabb személyeket vettem figyelembe. Illetve a bőséges irodalommal rendelkezdő Cholnoky-fivérek (Viktor, Jenő, László) életművének részletesebb bemutatása és irodalmi, földrajzi munkásságuk értékelése nem képezte a könyv tárgyát. A kevésbé ismert és a méltatlanul elfeledett családtagokról portrét, rövid életrajzot közöl az írás. A kötetben, több mint 50 családtag részletes életrajzát olvashatjuk. Az eddig nem publikált családi fotók megjelentetése is célja a könyvnek. Nevezhetnénk a könyvet Cholnoky életrajzi lexikonnak is.
A megjelent kötetet három könyvbemutatón és két tematikus sétán is népszerűsítettük.

A kötet első bemutatójára július 23-án, Dr. Cholnoky Jenő geográfus születésének 151. évfordulóján került sor a veszprémi Laczkó Dezső Múzeumban. A könyvbemutató házigazdája Márkusné Vörös Hajnalka, a Veszprém megyei Honismereti Egyesület elnöke volt. Az eseményen felszólalt Péterváry-Szanyi Brigitta a múzeum igazgatója, Dr. Navracsics Tibor kormánybiztos és Porga Gyula a város polgármestere is. A könyvet Dr. Kubassek János az érdi Magyar Földrajzi Múzeum igazgatója mutatta be az érdeklődők számára. A múzeumigazgató részletes beszámolója után a szerzővel, Rybár Olivérrel beszélgetett a kötet elkészülésének körülményeiről, a kutatás érdekességeiről és a könyvben olvasható történetekről. Az eseményen a sajtó képviselői is részt vettek, melyről tudósítottak a helyi és megyei folyóiratokban és az online médiában illetve a televízióban is. A rendezvényen részt vett a Cholnoky család néhány leszármazottja; Cholnoky Tamás mérnök és felesége, dr. Cholnoky Péterné Ferenczi Éva és lánya, Cholnoky Zsuzsanna, illetve a család távolabbi rokona, Cholnoky Gabriella leszármazottja, Biczi Gábor és felesége is.

A kötet másnapi bemutatóját a Balatonfüredhez tartozó Arácsi Népházban rendezték meg. A nagyszámú közönséget Takács Miklós önkormányzati képviselő, a Balatonfüredi Helytörténeti Egyesület elnöke köszöntette. A kötetet Dr. Kubassek János mutatta be, aki hosszasan értekezett a Cholnoky család szerepéről és bemutatta a család balatoni kötődéseit is. Ez után a szerzővel beszélgetett a könyvhöz kapcsolódó kutatásokról és a kötetben olvasható családtagok személyes történeteiről. Az eseményen sok Cholnoky leszármazott is részt vett; Cholnoky Judit és férje valamit két lányuk, Cholnoky Róbert és felesége, Cholnoky Gábor és neje, dr. Csolnoky Ferenc orvos dédunokája, Illényi Gáborné Benedek Katalin unokáival és testvére, Benedek András is. A könyvbemutató után a család tagjai léptek a mikrofonhoz és a bemutatkozást követően az érdeklődő közönségnek meséltek személyes történetükről, valamint a Cholnoky név szerepéről életükben. A rendezvény után a kötetek dedikálására is sor került. Ezt követően kötetlen beszélgetésre invitálták a Cholnoky rokonságot, melynek keretében a rég nem látott családtagok, vagy az eddig egymást személyesen még nem ismerő családtagok ismerkedhettek.

A kötet harmadik bemutatójára a „Könyvből várat – Várból könyvet - Mini könyvhét Veszprémben” című eseménysorozat keretében került sor a Dubniczay-palota udvarán. A hét nyitónapján szeptember 14-én, kedden került sor a Cholnoky kötet bemutatójára is. Az eseményen Kilián László, a Művészetek Háza igazgatója beszélgetett a könyv kiadója, a Veszprém Megyei Honismereti Egyesület elnökével, Márkusné Vörös Hajnalkával. A rövid bemutatót nagy érdeklődés kísérte.

Tematikus sétákat tartottunk két helyszínen, Veszprémben 2021. október 22-én „Séta a Cholnoky család nyomában Veszprémben” címmel és Balatonfüreden 2021. október 23-án „Séta a Cholnoky család nyomában Balatonfüreden”.

Köszönjük az NKA Könyvkiadási Kollégiumának megtisztelő támogatását.

Veszprém, 2021. december 15.

Márkusné Vörös Hajnalka elnök

Bővebb információ: https://vmhe.hu/ekf-program-cholnoky-projektindito-rendezvenyek-tamogatasa-2021-2/

Veszprém Megyei Honismereti Egyesület

Adószámunk: 19263157-1-19

Copyright 2022. 
Veszprém Megyei Honismereti Egyesület

Székhely: 8200 Veszprém Füredi út 55.

Email:
elnök:
mvorosh@gmail.com
központi:
honismeret@gmail.com
Veszprém Megyei Törvényszék
60.106/1991

Megyei nyilvántartási szám: 19-02-0000681

Régi formátumú nyilvántartási szám: 681

Alapítás éve: 1991
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram