NKA - Szülőföldünk, Bakonyszűcs

Szakmai beszámoló a 203137/04633 pályázati azonosítási számú HOLCZINGER SZANDRA ÉS WÁGENHOFFER GERGELY: SZÜLŐFÖLDÜNK BAKONYSZŰCS CÍMŰ KÉTNYELVŰ KÖTET KIADÁSÁNAK pályázati megvalósításáról:

A pályázat támogatási összege 650 000 Ft volt.

Bakonyszücs Veszprém megyében, a Bakony hegység lábánál fekvő magyarországi német település. Innen származik a kötet egyik szerzője, Holczinger Szandra, aki mindig is szívügyének tekintette szülőfaluja és a bakonyi svábság múltját. Nyelvészeti és néprajzi kutatások során rengeteg izgalmas és értékes anyag került elő. Ezek a kutatások adták az alapját korábbi tanulmányoknak és szakdolgozatoknak, ám a településről még nem jelent meg önálló helytörténeti és néprajzi kötet. Ez alkalomból született meg az a gondolat, hogy a több éves kutatási munkákat, hanganyagokat, írásos emlékeket és a még fellelhető adatokat érdemes lenne feldolgozni és egy összefogó kötetbe foglalni. A közös munkát 2021 januárjában kezdték el. Legfontosabbnak tartották, hogy a 24. órában még felkeressék a legidősebb helyieket és elszármazottakat - akik közül azóta több, számukra óriási segítséget nyújtó idős ment el. Összesen körülbelül 120 adatközlővel
dolgoztak együtt az elmúlt három évben.
A két fiatal szerző Wágenhoffer Gergely és Holczinger Szandra bakonyszücsi gyűjtőútjukon Segítséget és támogatást kaptak a Veszprém Megyei honismereti Egyesülettől, a Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltárától, a Veszprémi Főegyházmegyei Levéltártól, a pápai Gróf Esterházy Károly Múzeumtól, a Megyei Német Önkormányzattól, Bakonyszücs Község Önkormányzatától, és Német Nemzetiségi Önkormányzatától is. Tanulmányozták és feldolgozták a faluról készült szakdolgozatokat, publikációkat, korábbi gyűjtéseket, archív hanganyagokat. Hazai és külföldi forrásokból, egyaránt gyűjtöttek anyagot. Emellett több száz hazai és külföldi szakmai adatbázisból gyűjtöttek adatokat. Ezen felül rendszeresen kértek és kaptak segítséget nyelvészektől, történészektől, egyetemi professzoroktól, levéltárosoktól, helytörténeti kutatóktól és tanároktól.
A könyv felépítése két részre tagolódik, első fejezetként Bakonyszücs helytörténeti emlékei kerülnek feldolgozásra, melynek szerzője Wágenhoffer Gergely, aki származását tekintve szintén kötődik a településhez. Bakonyszücs összefogó története 14 fejezetben kerül elemzésre a kezdetektől egészen az 50-es évek végéig, nagy hangsúlyt fektetve a német lakosság betelepítésére, személyes történetek által a két világháború eseményeire, annak következményeire, a ki- és betelepítésekre, melyek megváltoztatták a falu lakosságának összetételét. Külön fejezetek vizsgálják az ősi bakonyszücsi német családok neveinek elterjedését, az emlékezetben fennmaradt fontos történeteket a háborús hősökön keresztül egészen a kivándorlásokig, melyek összeírások és anyakönyvek tükrében olvashatók. Mindemellett rövid egyház- és oktatástörténeti összegzés is bemutatásra kerül a kötetben.
A kötet második felében a bakonyszücsi németek néprajzi emlékeinek összefoglalása és közkinccsé tétele a cél, mely fejezet szerzője Holczinger Szandra. A különböző alfejezetek részletes leírást, elemzést adnak a bakonyszücsi németek építkezési kultúrájáról, a már csak az idős szücsi lakosok emlékeiben élő ünnepekről, szokásokról, babona és hiedelemvilágról, vallási életről. Kiemelt fontosságú a néprajzi fejezetekben a bakonyszücsi német dialektus fonetikus megjelenítése, mely most először lesz olvasható és ezzel az utókornak továbbadható. Az étkezési szokások témakörében helyi receptek és specialitások is feljegyzésre kerültek, míg a zenei kultúra és népköltészet bekezdések eredeti nyelvjárási szövegeket és körülbelül 30 összegyűjtött bakonyszücsi népdal kottáját és elemzését foglalja magába, érintve a gyermeki világ témakörét is. A bakonyszücsi népdal- és szöveggyűjtemény függelékként, a kötet végén olvasható. A kötet több, mint
ezer hivatkozást tartalmaz, közel 350 képet, ábrát és térképet használ illusztrációként.
A könyv két nyelven, magyarul és németül jelent meg, megőrizve a bakonyszücsi németek nyelvjárását. A kevésbé ismert településről készülő kötet méltatlanul elfeledett történelmi emlékeket, számos kulturális, néprajzi értéket szeretne átadni az utókornak, ezzel megőrizve a bakonyszücsi ősök hagyatékát. A fiatal szerzőpáros munkásságának hála ez az első, önálló könyv a településről.
A kötet első bemutatására 2023. december 10-én vasárnap, a bakonyszücsi Kultúrházban került sor. Az érdeklődők megtöltötték a nagytermet és a könyv tartalmi bemutatás után élénk beszélgetés és a feltóduló emlékek megosztása következett. Az egyik résztvevő így foglalta össze a bemutatón 2áfélteketi ,,...A teremben még csak a szerzők családjai és a bakonyszücsi szervezők voltak jelen. Lassan megtelt a terem és újabb és újabb székeket kellett hozni, hogy elférjenek az idejött emberek, helybeliek, itt élők, és elszármazott szücsiek is. A könyvbemutató jól felépített és párbeszédes formája feledtette az idő múlását és alig lehetett észrevenni, hogy repül az idő. Mindenki csendben ült és körbenézve könnycseppeket
morzsolgató embereket vagy mély, megnyugtató levegővételeket láttam.
Elől a szerzők két csillogó szempára tekintett ránk, amely néha elhomályosodott a bennük levő érzelmektől. Mindenki máshogyan láthatta őket, valaki a két tehetséges fiatalt, valaki a két 3 éven keresztül fáradságot nem kímélő kutatót, valaki a magyarországi német fiatalokat, valaki a szomszéd lányt és fiút, valaki a családtagot, valaki a bakonyszücsi fiatalabb generációt. S talán valaki azt látta, amit én. Láttam a tizenéves kislányt, aki nagymamája mellett füzetekbe jegyzetel, hallgatja a meséket és együtt dalol vele. Láttam ahogy a német nyelvet tanulja, tanulmányozza az egyetemen, ahogy keresi és kutatja családja történetét. Láttam, ahogy leül a fiúval, Gergővel és elkezdődik a számukra ez a fontos munka. Láttam, ahogyan a terveik szerint járják a falut és felvételeket készítenek az idősebb generációval. Láttam, ahogyan mindketten időt, energiát, fáradságot nem kímélve család és munka mellett kutatnak, és írják a könyvet. Láttam, ahogyan a nagy munka mellett még egy-egy kis kitérőt tesznek és tisztítják a bakonyszücsi kőkereszteket. Láttam, ahogyan a férj és a feleség átvállalja a mindennapi teendőket, hogy ők végezhessék a könyvírást. Láttam, hogy mennyi kéz ölelte titokban őket át az éj leple alatt, hogy tudják folytatni a munkát, akkor is amikor már aludniuk kellett volna. Láttam a segítséget, amit kaptak a helyiektől, tanáraiktól, mentoraiktól, hogy ez a nagy horderejű munka elérhesse végleges formáját és könyvvé váljon.
S még valamit láttam a teremben, azokat az embereket, akik mindezt történetükkel, fájdalmaikkal, énekeikkel, a sokáig ki nem mondott szavakkal támogatták azt, hogy a könyv megszülessen. Láttam azokat, akik a széken ülve, felmenőikre gondolnak, s láttam azokat, akik már csak lélekben lehettek ott, de ott voltak.
Ebben a kis zsákfaluban valami csoda született. Egy közösség, egy múlt, egy jelen formálódott fekete betűkké a fehér oldalakon és ott a teremben. A könyv ősbemutatója azoknak szólt, akik benne vannak, akik miatt és akikért íródott s azokért, akik otthon olvassák majd. ...”

Sajtótudósítás a könyvbemutatóról: Kisalföld 2023.01.09.
https://WWW.kisalfold.hu/helyi-eletstilus/2024/01/ket-fiatal-helytortenesz-szandra-es-gergo-sikere-magyarul-es-nemetul-660-oldalon-mutatjak-be-bakonyszucs-multjat
Köszönjük megtisztelő támogatásukat.

Bakonyszücs - Veszprém, 2024. február 25.
Márkusné Vörös Hajnalka

Veszprém Megyei Honismereti Egyesület

Adószámunk: 19263157-1-19

Copyright 2022. 
Veszprém Megyei Honismereti Egyesület

Székhely: 8200 Veszprém Füredi út 55.

Email:
elnök:
mvorosh@gmail.com
központi:
honismeret@gmail.com
Veszprém Megyei Törvényszék
60.106/1991

Megyei nyilvántartási szám: 19-02-0000681

Régi formátumú nyilvántartási szám: 681

Alapítás éve: 1991
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram