NKA - Tájházalás 2021.

Szakmai beszámoló az NKA 205107/03623 (pályázati azonosítási) számú, 500 000 Ft támogatási összegű, TÁJHÁZALÁS MEGRENDEZÉSE A BAKONYBAN ÉS A BALATON-FELVIDÉKEN című programról:

A Veszprém Megyei Honismereti Egyesület a Laczkó Dezső Múzeummal közösen 2019 júniusában indította el Tájházalás címen azt a műhelymunkát amelynek szándéka, hogy lehetőséget teremtsen a megyében működő tájházak, helytörténeti- és néprajzi gyűjtemények, emlékhelyek számára, hogy a gyűjtemények kezelői és fenntartói találkozzanak egymással és a szakmai munkát segítő néprajzos, történész, restaurátor és PR szakemberekkel és bemutathassák értékeiket.

Az első alkalom házigazdája Paloznak volt 2019. június 28-án a főtéma a tájház létrehozására vonatkozó jogszabályi követelmények és annak teljesítését célzó együttműködések volt. A következő találkozóra 2019. október végén kerül sor, Bakonybél ajánlotta fel a helyszín biztosítását. A járvány miatti nagy csend után végre egyesületünk folytatta a megkezdett szakmai munkát és 2021-ben két alakalommal és helyszínen, 2022 tavaszán még egy helyszínen meg tudta rendezni a Tájházalás eseményeit és műhelybeszélgetéseit.

A Tájházalás 3. alkalmára 2021. augusztus 31-én került sor Veszprémben. A találkozónak a veszprémi Bakonyi Ház és a Laczkó Dezső Múzeum adott otthont, amely 2019-ben elnyerte az ÉV Tájháza elismerést. A 86 éve életre hívott tájház a Dunántúl első, illetve a magyar nyelvterület második tájháza a később muzeológiai tudományággá fejlődő „magyar skansen” – gondolat egyik korai példája. A találkozóra nemcsak a megyei helytörténeti gyűjtemények üzemeltetői, fenntartói érkeztek, hanem több a szomszédos megyében működő, vagy tervezett kiállítóhely munkatársai is. A jelenléti íven regisztrált résztvevők száma 57 fő, ezen kívül több érdeklődő csak bizonyos előadásra, vagy a kerekasztal beszélgetésre tudott csatlakozni.
A Brányi Mária alpolgármester asszony köszöntője után igazgatónő bevezető gondolatai hallgathattuk meg. A múzeum konferenciatermében a regisztráció és a köszöntők után kezdődtek plenáris előadások. Ezek témáját a találkozókon és a találkozók között felmerülő igények és szakfelügyeleti látogatások alkalmával tapasztalt problémák, hiányosságok szolgáltatják.
A szakmai előadások sorát dr. Bereczki Ibolya kezdte az állományvédelem kiemelt feladatáról. Mint a Magyarországi Tájházak Központi Igazgatóságának elnöke prezentációját a magyar nyelvterületen működő tájházak jó gyakorlatainak kiemelésével gazdagította. Kiemelte a megelőző műtárgyvédelem fontosságát, amivel jelentősen csökkenthetjük a tárgyak restaurálási beavatkozások számát és hosszútávon megőrizhetjük a tárgyak eredeti állapotát. Majd a Laczkó Dezső Múzeum fenntartásában működő Bakonyi Ház történetét ismerhették meg a jelenlévők L. Karai Henriett előadásából. Ezután a Műtárgyvédelmi Osztály vezetője, Farkas Attila számolt be a kötelező állományvédelmi bejárások tapasztalatairól és a kiállítóhelyek állapotáról. Megyei kitekintésben hallottunk az állományvédelmi előírásoknak való megfelelésről, infrastrukturális fejlesztés utáni műtárgyi környezet ellenőrzéséről, valamint a Műtárgyvédelmi Osztály feladati közé tartozó tisztítás, restaurálás, konzerválás, valamint a megelőző műtárgyvédelme fontosságáról.
Tájház létesítési vagy újrarendezési tervei a következő településeknek van:
Kékkút, Adorjánháza, Márkó, Egeralja, Tés, Berhida, Tüskevár, Nemeshany, Kapolcs. Ezeknek alapvető feltétele a megfelelő műtárgyi környezet, amelynek felmérését, az optimalizálására vonatkozó tanácsadást szintén a Műtárgyvédelmi Osztály munkatársai végzik.

A szünetben a büfé kínálatában kávéval, vízzel és apró péksüteményekkel kínáltuk a vendégeket.

A felfrissülés után 2 előadás nyújtott újabb segítséget a résztvevőknek információkban és jó gyakorlat megismerésben egyaránt. A tudásátadás jó gyakorlatát mutatta be Király András múzeumpedagógus, előadásában a Bakonyi Ház állandó és időszaki kiállításához kapcsolódó múzeumpedagógiai kínálatról és az egyéb rendezvényekről hallhattunk. A foglalkozások témáihoz, a tudásátadó egyéb alkalmakhoz statisztikai adatokkal is szolgált a múzeum munkatársa. A sort a Tájházszövetség részéről Miszlai Zsolt Közép-Dunántúli Régió elnökségi tagja folytatta, a tájékoztatást kaptunk a tájházi képzésekről és a pályázati lehetőségekről, erre mindig nagy igény jelentkezik, a szünetekben zajló beszélgetésnek is visszatérő témája volt.

A rövid szünet után kerekasztal beszélgetésre hívtuk a régió tájházait működtető, fenntartó és ellenőrző szervezetek képviselőit. A Múzeum aulájának befogadóképessége miatt a szaktárlatvezetést és az ebédet párhuzamos csoportbontással szerveztük. Király András múzeumpedagógus és Törő Balázs és Lipéczné Karsai Henriett néprajzkutatók kalauzolták az érdeklődőket a Bakonyi Házban és az etnobotanikai oktatókertben.

A Tájházalás 4. alkalmára 2021. október 29-én került sor Balatonkenesén. A másik közművelődési és közösségi esemény helyszíne a Balatonkenesei Tájház és környezete lenne. Az épületet és védett telkét 1983-ban vásárolta meg a Műemlék Felügyelőség melyet Wirth Péter felújítási tervei alapján újítottak fel. A helyreállítási munkák 1990-ben fejeződtek be, és 1991. június 16-án nyitották meg a helytörténeti gyűjteményt, amely 2011-ben érdemelte ki az Év Tájháza címet. A tájház ma is élő, családokat és több nemzedéket összekötő közösség tartja fenn és gyarapítja gyűjteményét, szervezi életét.
A kenesei műhelymunka fő tematikája a tájházak csatlakozási lehetősége volt a 2023-ban Veszprémben és a régióban megvalósuló Európa KulturálisFővárosa programhoz. Az első 2019-ben megrendezett paloznaki összejövetelre már meghívtuk Mike Friderika programfejlesztési igazgatót és igyekeztünk elhelyezni ezeket a fontos értékőrző közösségeket és tereket az EKF programterveiben, kisebb, nagyobb sikerrel. Sajnos a pandémia miatt volt egy másfél éves kiesés, de a korlátozások feloldása után igyekeztünk felvenni újra a szálakat.
Balatonkenesére elfogadta meghívásunkat:
Buzás Miklós, főépítész a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum és a Nagyapám Háza Örökségvédelmi programképviseletében
S. Lackovits Emőke, néprajzkutató-muzeológus, a Károli Gáspár Egyetem tanára
Nagy Dénes, a MTA Veszprémi Akadémiai Bizottsága Népi Építészeti Munkabizottságának elnöke
Tóth Miklós, projektmenedzser az EKF 2023 képviseletében
A Kortárs Építészeti Központ (KÉK) munkatársai, az EKF 2023 Tájtéka projektjének gondozói
A program szakmai házigazdái és koordinátorai Karsai Henriett és Törő Balázs, a Laczkó Dezső Múzeum néprajzosai.

A Tájházalás 5. alkalmát három bakonyi település tájházait meglátogatva 2022. május 7-én Jásdon, Bakonynánán és Olaszfaluban rendeztük meg.
Ajásdi műhelymunka és a bakonynánai, olaszfalui látogatásfő tematikája a tájházi, néprajzi szakszolgálat megismertetése, a 2022 nyarán a településeken folyó kutatások előkészítése ésa tájházak csatlakozási lehetőségea 2023-ban Veszprémben és a régióban megvalósuló Európa KulturálisFővárosa programhoz volt. Az alkalmakra az országos szakmai szervezetektől hívtunk vendégeket, előadókat. Jásdraelfogadta meghívásunkat:
Buzás Miklós, főépítész aszentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum és a Nagyapám Háza Örökségvédelmi programképviseletében
Dr. Király Katalin, a szlovák nemzetiségi tájházak vezetője
Karsai Henriett,néprajzkutató-muzeológus,a Laczkó Dezső Múzeum osztályvezetője
A program a következő volt:

9:30-12:00 Előadások, beszélgetés és a jásdi tájház megtekintése
Házigazda: Győry Tünde polgármester
Helyszín: Jásd, Bodzaház(Kossuth u. 67.)

12:30-13:30 A bakonynánai tájház és német nemzetiségi helytörténeti gyűjtemény meglátogatása
Házigazdák:
Németh Zsuzsanna polgármester
Rummel Erzsébet, a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
Helyszín: 8422Bakonynána, Tájház (Alkotmány u. 17.)

14:00-16:00 Az Olaszfalui Nemzetiségi Nap megnyitása a tájházak megtekintése
Házigazdák:
Boriszné Hanich Edit Olaszfalu polgármestere
Varga Antal, Olaszfalu Közösségi és Értékőrző Egyesület elnöke
Olaszfalu, Tájház (Váci Mihály u. 50.)

A tájházaláson közel 50 tájházvezető vett rész Zircről, Csesznekről, Lókútról, Gyulafirátótról, Herendről, Balatonfüredről, Balatonfűzfőről, Balatonkeneséről, Barnagról, Egeraljáról, Székesfehérvárról, Veszprémből.

A rendezvényekről részletes összefoglaló található a Veszprém Megyei Honismereti Egyesület honlapján és facebook oldalán:
https://www.vmhe.hu/tajhazalas-veszprem-2021-08-31/
https://www.vmhe.hu/tajhazalas-balatonkenese-2021-10-29/
https://www.vmhe.hu/tajhazalas-5-jasd-2022-05-07/

Köszönjük megtisztelő támogatásukat.

Veszprém, 2022. június 29. Márkusné Vörös Hajnalka, az egyesület elnöke

Veszprém Megyei Honismereti Egyesület

Adószámunk: 19263157-1-19

Copyright 2022. 
Veszprém Megyei Honismereti Egyesület

Székhely: 8200 Veszprém Füredi út 55.

Email:
elnök:
mvorosh@gmail.com
központi:
honismeret@gmail.com
Veszprém Megyei Törvényszék
60.106/1991

Megyei nyilvántartási szám: 19-02-0000681

Régi formátumú nyilvántartási szám: 681

Alapítás éve: 1991
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram