TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-01193

„Én is veszprémi vagyok.” Veszprémi arcok – személyiségek, értékek nyomában. Tematikus utak/séták, helyismereti foglalkozások szervezése, „veszprémi történetek a múltból” című fiataloknak szóló mesés, ismertető kiadvány készítése.

A Veszprém Megyei Honismereti Egyesület  tevékenysége a projektben:

1. Mérföldkő:

„Én is veszprémi vagyok” Veszprémi arcok – személyiségek, értékek nyomában. Tematikus utak/séták, helyismereti foglalkozások szervezése:
A havonta meghirdetett tematikus sétáinkat, helyismereti foglalkozásainkat nagy érdeklődést kíséri. Egy-egy alkalommal átlagosan 30-40 fő vesz részt az eseményeken. Azt a célunk, hogy
a település lakói és kiemelten a városban élő fiatalok megismerhessék, majd szélesebb körben (barátaiknak, ismerőseiknek, vendégeiknek) bemutathassák városuk történeti, művészeti, kulturális értékeit. Mindezt egy-egy kiemelkedő történelmi vagy élő veszprémi személyiség, család életének és tevékenységének bemutatása vagy egy-egy városrész értékeinek mélyebb megismerése által tettük személyessé és átélhetővé.

A megtartott séták és foglalkozások eredménye, hogy a helyi örökség, hagyományok ápolásán és a kulturális kínálaton keresztül erősödött a veszprémi identitás és kötődés. A tematikus séták, helyismereti foglalkozások szervezésével sikerült hozzájárulni a veszprémi közösség szemléletformálásához, környezet- és egészségtudatosabbá tenni a helyi társadalom fiatal és idősebb tagjait. Erősítettük a városrészi és a városrészek közötti kapcsolatokat, a közösséghez tartozás érzését, a helyi büszkeséget. Hosszútávon elősegítettük az aktív, innovatívan együttműködő
és befogadó közösségekből álló helyi társadalom megteremtését.

A tematikus sétákat és foglalkozásokat 2020 . július 23-án indítottuk el, amely egyben a projekt megkezdését is jelentette . A projektindítással kapcsolatos nyilvánosság megvalósítását, projektmenedzsment szervezet felállítását, szakmai megvalósítók alkalmazását vállaltuk . A vállalt indikátorokat sikeresen teljesítettük . A séták a Covid-19 járvány miatti szigorításokig (2020 . július 23-tól 2020 . október 4-ig) havi rendszerességgel megtartottuk, majd több mint féléves szünetre kényszerültünk és csak 2021 . június 6-án tudtuk a közösségi rendezvényeket újraindítani.

A havonta meghirdetett tematikus sétáinkat, helyismereti foglalkozásainkat nagy érdeklődést kísérte. Egy-egy alkalommal átlagosan 30-40 fő vett részt az eseményen . Azt a célt, hogy a település lakói és kiemelten a városban élő fiatalok megismerhessék, majd szélesebb körben (barátaiknak, ismerőseiknek, vendégeiknek) bemutathassák városuk történeti, művészeti, kulturális értékeit, maximálisan sikerült teljesíteni. Mindezt egy-egy kiemelkedő történelmi és élő veszprémi személyiség, család életének és tevékenységének bemutatása vagy egy-egy városrész értékeinek mélyebb megismerése által tettük személyessé és átélhetővé. Nem volt számunkra elveszett idő a pandémia alatti otthoni munka sem, mert ezt arra használtuk ki, hogy további séták tartalmi részét dolgozzuk ki, kutatásokat végeztünk, képi és szöveges forrásokat kerestünk, hogy azok összegzése után ezek eredményeit bemutathassuk . Külön figyeltünk arra,
hogy kiemeljük a veszprémi helyi kultúra európai beágyazottságát, hogy lakóhelyünk hogyan járult hozzá az európai kultúra gazdagodásához, ezeknek pedig milyen hatásuk van jelenünkre és jövőnkre. A projekt teljes időszakára vállalt indikátorokból az 1 . mérföldkő zárásáig 60 %-át sikerült teljesítenünk, 15 sétából 10 megvalósul.

A megtartott séták és foglalkozások eredménye, hogy a helyi örökség, hagyományok ápolásán és a kulturális kínálat bővítésén keresztül erősödött a veszprémi identitás és kötődés. A  tematikus séták, helyismereti foglalkozások szervezésével sikerült hozzájárulni a veszprémi közösség szemléletformálásához, környezet- és egészségtudatosabbá tettük a helyi társadalom fiatal és idősebb tagjait. Erősítettük a városrészi és a városrészek közötti kapcsolatokat, a közösséghez tartozás érzését, a helyi büszkeséget. Hosszútávon elősegítettük az aktív, innovatívan együttműködő és befogadó közösségekből álló helyi társadalom megteremtését.

A sétákat a következő témában és időpontban tartottuk:
1 . "A szülőháztól a Világvégéig" - Séta Cholnoky Jenő nyomában. - 2020. 07. 23. - 37 fő - https://vmhe.hu/2020-07-23-seta-cholnoky-jeno-emlekere/
2 . A Cholnoky család nyomában . - 2020. 08. 02. - 36 fő - https://vmhe.hu/2020-08-02-seta-a-cholnoky-csalad-emlekere/
3 . Padányi Bíró Márton veszprémi püspök nyomában - 2020. 08. 16. - 61 fő - https://vmhe.hu/2726-2/
4 . Séta az Árpád-kori Veszprémben - 2020. 08. 30. - 61 fő - https://vmhe.hu/2020-08-20-seta-az-arpad-kori-veszpremben/
5 . Veszprémi fürdők és gyógyhelyek nyomában - 2020. 09 . 20 . - 79 fő - https://vmhe.hu/2020-09-20-seta-a-veszpremi-furdok-es-gyogyhelyek-nyomaban/
6. Temetői séta az 1848-as veszprémi hősök tiszteletére - 2020. 10. 04. - 39 fő - https://vmhe.hu/2020-10-04-seta-az-1848-as-hosok-emlekere/
7 . Ranolder János veszprémi püspök nyomában - 2021. 06. 06. - 66 fő - https://vmhe.hu/multbatekinto-seta-8-ranolder-puspok-nyomaban/
8. Az újra felfedezett Sintér-árok és kőbánya a Jeruzsálemhegyen - 2021. 09. 18. - 20 fő - https://vmhe.hu/multbatekinto-seta-az-egykori-kobanyaban-2021-019-18/
9. A veszprémi nyelvészek nyomában - 2021. 10. 08. - 27 fő - https://vmhe.hu/multbatekinto-setak-10-a-veszpremi-nyelveszek-nyomaban/
10. Szt. Margit élete és legendája, a középkori kolostori élet Veszprémben - 2021. 10. 15 . - 23 fő - https://vmhe.hu/multbatekinto-seta-11-szt-margit-elete-es-legendaja

2. Mérföldkő:

A projekt második mérföldkövének keretében elkészült a "Veszprémi történetek a múltból" című fiataloknak szóló mesés, ismertető kiadvány. A gyermekkönyv írója Péter Kinga Fruzsina egy kisfiú szemszögéből mutatja be a 20. század fordulójának veszprémi eseményeit, helyszíneket, életképeket, meghatározó személyiségeket. Egy évet ölel fel az izgalmas napló, amelyben szerepet kap a Belváros, a Cserhát, az egykori Búzapiac tér, a Püspökkert, kiemelten azok a területek, amelyek az 1960-as években erősen átalakultak, így a mai fiatalok csak fényképekről vagy visszaemlékezésekből ismerhetnek. A napló bejegyzéseihez havonta egy-egy illusztráció csatlakozik, amely Schuller Mária fiatal grafikusművész munkája. A kéziratot Nagyné Kozma Ildikó olvasószerkesztő és Márkusné Vörös Hajnalka lektor gondozta. A borítótervet a DEMO Egyesület munkatársai készítették Berta Barna vezetésével. Nyomdai szerkesztés Bontó László munkája. A cél az volt, hogy Veszprém kulturális értékei (épített öröksége, neves személyiségei, értékteremtő közösségei) minél szélesebb korosztályhoz jussanak el érdekes, izgalmas tartalommal és ízléses kivitelben.

A tematikus sétákat 2022. márciusában folytattuk, és hetente még négy alkalommal tartottunk foglalkozásokat. A tizenöt séta és foglalkozás megtartásával a vállalt tevékenységnek ezt a
részét befejeztük. A projekttel kapcsolatos nyilvánosság megvalósítását és a vállalt indikátorokat sikeresen teljesítettük. A tematikus sétáink és foglalkozásaink nagy érdeklődés mellett zajlottak és nagy sikert arattak. Egy-egy alkalommal 25-30 fő vett részt az eseményeken. Azt a célt, hogy a település lakói és kiemelten a városban élő fiatalok megismerhessék, majd szélesebb
körben (barátaiknak, ismerőseiknek,vendégeiknek) bemutathassák városuk történeti, művészeti, kulturális értékeit, maximálisan sikerült teljesíteni. Mindezt egy-egy kiemelkedő történelmi és élő veszprémi személyiség, család életének és tevékenységének bemutatása vagy egy-egy városrész értékeinek mélyebb megismerése által tettük személyessé és átélhetővé. Külön figyeltünk arra, hogy kiemeljük a veszprémi helyi kultúra beágyazottságát a magyarországi kultúrába és bemutassuk az európai kapcsolódási pontokat (pl. Fellner Jakab építőmester barokk építkezéseinek magyarországi kapcsolódásai, Brusznyai Árpád 1956-os jelentősége, a gályarab prédikátorok nemzetközi ismertsége, jelentősége.)

A megtartott séták és foglalkozások:
12. Fellner Jakab veszprémi tevékenysége és épületei - 2022. 03. 06. - https://vmhe.hu/multbatekinto-setak-12-fellner-jakab-emlekere/
13. Ki volt dr . Brusznyai Árpád, az 1956-os forradalom veszprémi mártírja? - 2023. 03. 08. - 25 fő - https://vmhe.hu/multbatekinto-seta-13-brusznyai-arpad-emlekere/
14. Az 1848/48-es forradalom és szabadságharc veszprémi eseményeinek nyomában - 2022. 03. 14. - https://vmhe.hu/multbatekinto-setak-14-1848-emlekere/
15. A veszprémi reformátusok és a gályarabperek története, a Jeruzsálemhegy története - 2022. 03. 17. - https://vmhe.hu/multbatekinto-setak-15-a-galyarab-perek-emlekere/

3. Mérföldkő:

A projekt harmadik mérföldkövének keretében megtörtént a mesekönyv nyomdai kivitelezése. A nyomdai árajánlatkérések, a piaci árajánlatok, igazolások és nyilatkozatok beérkezése után kiválasztottuk a legalacsonyabb ellenszolgáltatási összeget adó és szakmailag megbízható veszprémi OOK-Press Nyomdát, amely a megbízásnak megfelelően elvégezte a munkát. A megjelent könyv a fiatalabb (12-29 éves) korosztályt megszólítva olyan kérdésekre keresi a választ, hogy mi számukra az érték/örökség? Mennyire tudnak azonosulni az elődök (szüleik, nagyszüleik) által fontosnak tartott értékekkel! Reményeink szerint a mesekönyv olvasása révén megismerik a helyi történeteket, legendákat, a kiemelkedő veszprémi személyiségeket. Hiszünk benne, hogy Veszprém épített és szellemi örökségének megismerése erősíteni fogja a fiatalok és családjuk helyi identitását, a városi büszkeséget, fejleszti a Veszprém-tudatot, és ezzel a település népességmegtartó hatását.

4. Mérföldkő:

„Veszprémi történetek a múltból” című fiataloknak szóló mesés, ismertető kiadvány készítése:

A projekt negyedik mérföldkövének keretében megtörtént az elkészült mesekönyv bemutatása és a feltárt kulturális értékek népszerűsítése iskolai foglalkozások és drámapedagógiai órák segítségével. A mesekönyv népszerűsítésére több alkalmat is szerveztünk. Elsőként 2023. május 22-én a Lovassy Gimnáziumban a Cserháti Könyvszalon keretében mutattuk be a készülő kötetet és helyeztük el a közelmúltban megjelent Veszprémről és a régióról szóló gyermekkönyvek között.

A cél az volt, és a jövőben is az lesz, hogy Veszprém kulturális értékei (épített öröksége, neves személyiségei, értékteremtő közösségei) minél szélesebb korosztályhoz jussanak el, izgalmas tartalommal és ízléses kivitelben. Hiszünk benne, hogy a megismert történetek erősíteni fogják a fiatalok és családjaik helyi kötődését, identitását, a Veszprém-tudatot és a városban maradva
tovább építik majd a hely gazdaságát és izgalmas történetekkel gazdagítják annak történetét.

A városban több olyan érték, kulturális örökség van, amely feledésbe merült, vagy nem kellően ismert a helyiek körében. Bemutatásuk, láthatóvá tételük, felidézésük erősítette a városhoz való kötődést. Ezt szolgálták a tematikus séták és foglalkozások, amelynek során feltártuk a helyi történeteket, legendákat, a városban lakó fiatalok és idősebb generációk megismerték a város jeles személyiségeit, történelmi korszakait. Az identitás kialakítását már gyermekkorban célszerű elkezdeni, hogy erőssé váljon a kötelék, mely a városhoz kapcsolja őket. A projekt keretében létrejött gyermekkönyvben a napló formájában feldolgozott történetek olyan életképek, amelyek a századforduló hangulatát elevenítik meg egy kisfiú szemszögéből, aki a Kossuth utcán lakik. Így kaphat szerepet a környék a Cserhát, az egykori Búzapiac tér, a Püspök kert egyes részeivel együtt, hiszen ez az a terület, ami Veszprémben erősen átalakult a hatvanas évek bontási- átépítési munkálatainak „köszönhetően”, így a mai gyerekek már csak írott forrásokból és visszaemlékezésekből kaphatnak róla képet. Ebbe a 12 bejegyzésbe bele lehetett csempészni olyan témákat, amelyek a helyi legendák és történeteken keresztül egy kamaszodó gyereket már érdekelhetnek, még akkor is, ha nem beszél róla, de egyedül emészti magát. Ezek mind olyan témák, amelyek a mai kor ifjúságát is érdeklik és érintik, érzelmileg is viszonyulhatnak hozzá. Éppen ezeken keresztül erősíthető bennük a helyi kötődés, hiszen mind jobban bele tudják magukat élni a századelős fiú életébe erősítve ezzel veszprémiségüket és büszkeségüket. Mindez hozzájárul a környezeti fenntarthatósághoz, valamint a lakosság egészség- és környezettudatosságának fejlődéséhez.

A megjelent mesekönyv 1. nyilvános bemutatójára 2023. augusztus 31-én a Eötvös Károly Megyei Könyvtár Dózsavárosi Klubkönyvtárában került sor. A résztvevők közül mindenki kapott ajándékkötetet.

A mesekönyv 2. bemutatójára 2023. szeptember 16-án a Davidikum Római Katolikus Középiskolai Kollégiumban került sor. A kötetet a könyv szerzője és illusztrátora és Brányi Mária alpolgármester mutatta be az érdeklődőknek. A résztvevők szintén ajándékkötetet kaptak, illetve 20 kötetet ajándékoztunk a kollégium könyvtárának.

Rendhagyó történelemórákat tartottunk 2023. szeptember 20-án a veszprémi Ipari Gimnázium könyvtárában és 2023. október 13-án a Lovassy László Gimnáziumban a diáknap keretein belül, ahol Káli Kata improvizációs színész, Tóth G. Péter és Márkusné Vörös Hajnalka történészek segítettek átélni Veszprém történetének fontos fordulópontjait.

Az elkészült mesekönyvből a bemutatók résztvevőin túl kaptak 10-10 példányt az Eötvös Károly Megyei Könyvtár, a Dózsavárosi, a Cholnoky és a Március 15. úti Klubkönyvtárai, a veszprémi
gimnáziumok és általános iskolák könyvtárai. A kulturális intézmények – a Laczkó Dezső Múzeum, a Veszprém Vármegyei Levéltár, a Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár és a Gizella Múzeumnak 5-5 példányt ajándékoztunk. A cél az volt, hogy Veszprém kulturális értékei (épített öröksége, neves személyiségei, értékteremtő közösségei) minél szélesebb korosztályhoz jussanak el, izgalmas tartalommal.

 

Veszprém Megyei Honismereti Egyesület

Adószámunk: 19263157-1-19

Copyright 2022. 
Veszprém Megyei Honismereti Egyesület

Székhely: 8200 Veszprém Füredi út 55.

Email:
elnök:
mvorosh@gmail.com
központi:
honismeret@gmail.com
Veszprém Megyei Törvényszék
60.106/1991

Megyei nyilvántartási szám: 19-02-0000681

Régi formátumú nyilvántartási szám: 681

Alapítás éve: 1991
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram